Ποιός ἀποφασίζει γιὰ τὸ δικαίωμα στὴν ζωή;

Τὸ παρακάτω ἄρθρο τὸ διάβασα στὸ OnAlert καὶ ὁμολογῶ πὼς μὲ βρίσκει σύμφωνη. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περνᾶ στὸν ἰατρὸ ἡ ἀπόφασις γιὰ τὸ ποιός θὰ ζήσῃ καὶ ποιός ὄχι! Μὲ ποιά κριτήρια; Μὲ ποιές καταβολές; Μὲ ποιό ἦθος;

Σάλος στο Ναυτικό Νοσοκομείο:”Ποιος έχει δικαίωμα στη περίθαλψη και τη ζωή”;

Μήπως τελικά η πλήρης ένταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ είναι η λύση για παροχή νοσηλείας στους ήδη δικαιούμενους να νοσηλευθούν σε αυτά;

Τι άλλο μπορεί να γίνει όταν δίνονται προφορικές κατευθύνσεις στους γιατρούς να γυρίσουν μερικά χρόνια πίσω και να μην κάνουν λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γιατί στοιχίζουν ή όταν τους λένε έχουμε υλικά για τόσες μόνον εξετάσεις αυτού του τύπου, κάντε επιλογή σε ποιούς θα τις κάνετε και σε ποιούς όχι.

Και η επιλογή με ποιά κριτήρια θα γίνει; Aν είναι εν ενεργεία; Aπόστρατος; Mέλος αντίστοιχα οικογενείας; Bουλευτής; Συγγενικό περιβάλον βουλευτού; Ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης; Ποιός είναι ποιό σοβαρά αυτός που κάνει επανέλεγχο μετά από προσπάθεια θεραπείας καρκίνου ή αυτός που κάνει προληπτικό έλεγχο για να γλυτώσει τον καρκίνο; Ερωτήματα που δεν  απαντά κανείς αρμόδιος από αυτούς που θέτουν όμως το πρόβλημα.

Σάλος εχθές στο Ναυτικό Νοσοκομείο με αυτά και τα άλλα και τελικά η απάντηση δόθηκε: “να τα πείτε στον Αρχηγό που θα μας επισκεφθεί σε λίγες μέρες”.

Τὸ διαλυμένο σύστημα ὑγείας ποὺ αὐτὴν τὴν στιγμὴ διαθέτουμε, δὲν δικαιολογεῖ τὸ σαθρώτερον οἰκοδόμημα ποὺ προσπαθοῦν κάποιοι νὰ δομήσουν. Ἢδη, τὰ φακελάκια εἶναι ἡ μία  ἐκ τῶν σοβαροτάτων πληγῶν ποὺ ἀντιμετωπίζουμε. Κάποιες ἐλάχιστες καταγγελίες, δυστυχῶς σπανίως, δὲν λύουν τὸ πρόβλημα. Τὸ σύστημα νοσεῖ!

Νοσεῖ διότι ποτὲ δὲν ὑπῆρξε συστηματικὸς ἔλεγχος καὶ τιμωρία. Διότι ἡ ἀσυδοσία τῆς ἐξουσίας, ὄφειλε γιὰ νὰ ὑπάρχῃ, νὰ δημιουργῇ συνεργοὺς καὶ συνωμότες. Ὅλο λοιπὸν αὐτὸ τὸ οἰκοδόμημα νοσεῖ βαθύτατα! Καὶ δὲν ὑπάρχουν κάποιοι μὲ πυγμὴ καὶ σθένος νὰ σταθοῦν καὶ νὰ τὸ διαλύσουν, ὥςτε νὰ ξαναστηθῇ σὲ γερὲς βάσεις.

Ἐὰν λοιπὸν ἔχουμε ἤδη ἕνα σοβαρότατον  θέμα πρὸς ἐπίλυσιν, γιατί ἡ πολιτεία θέτει πρὸ διλημμάτων ἠθικοῦ  περιεχομένου αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν περάσει τὶς ἐξετάσεις ἠθικῆς; Δὲν ἀναφέρομαι σὲ ναυτικό ἰατρικὸ  προσωπικὸ εἰδικῶς ὴ στρατιωτικὸ, γενικῶς. Ἀναφέρομαι σὲ ὅλο τὸ ἰατρικὸ προσωπικό ποὺ στελεχώνει τὰ νοσοκομεῖα μας. Κι αὐτὸ δυστυχῶς, στὸ σύνολό του, μὲ κάποιες φωτεινὲς ἐξαιρέσεις, δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα σὲ τέτοια διλήμματα.

Καταντᾶ λοιπὸν ἡ οἰκονομικὴ κρίσις ἕνα ἀκόμη ὅπλο στὰ χέρια τῶν ἐπιτηδείων; Ἢ ὄχι; Πολὺ φοβοῦμαι πὼς τὰ χειρότερα ἔπονται!

Φιλονόη.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply