Ἂϊντε παιδιά, κουράγιο καὶ τοὺς φάγατε!

Τί νὰ πῇς σὲ ἕναν κάτοικο τῆς Κερατέας;

Νὰ τοῦ πῇς συγχαρητήρια ποὺ πῆρε τὴν τύχη τῆς ζωῆς του καὶ τῶν παιδιῶν του στὰ χέρια του; 

Νὰ τοῦ πῇς συγχαρητήρια ποὺ δὲν ὑποχωρεῖ ἐμπρὸς στὶς τόσες πιέσεις ποὺ δέχεται, ἐν ᾦ οὐσιαστικῶς εἶναι ἄοπλος;

Ἢ νὰ τοῦ πῇς συγχαρητήρια ποὺ βρῆκε τὸ σθένος καὶ πιάστηκε χέρι μὲ χέρι, μὲ κάθε συμπολίτη του γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἐτοῦτον τὸν παράλογον ἐχθρό;

Δὲν ξέρω τί νὰ πῶ… Μοῦ ἦλθε μία φράσις τοῦ Νικηταρᾶ στὸν νοῦ καὶ τὴν ἔβαλα ὡς τίτλο…. Δὲν μοῦ ἀρέσει ποὺ Ἕλληνες ἀστυνομικοὶ λειτουργοὺν ὡς μοχλός ἀσκήσεως πιέσεως σὲ  συμπολίτες μας. Δὲν μοῦ ἀρέσει ποὺ οὐσιαστικῶς στὴν Κερατέα ἔχουμε πόλεμο. Ἐμφύλιο πόλεμο…. Ἀλλὰ…. 

Ἀλλὰ ἀρκετὰ μὲ τὴν ἀνομία… Μὲ τὴν ἀνηθικότητα… Μὲ τὸν δοσιλογισμό! 

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀξίζουν νὰ εἶναι ἐλεύθεροι… Κι ἂς πολιορκοῦνται καθημερινῶς, ὡς ἄλλοι Μεσολογγίτες, ἀπὸ φίλια πυρά! Κι ὄχι περσιάνικα.. 

Ἂϊντε λοιπὸν παιδιά! Λίγο κουράγιο ἀκόμη…  Λίγο.. Κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενος Ἕλληνας εἶναι μαζί σας! Ὅσο κοντὰ ἢ μακριά κι ἐὰν βρίσκεται…

Κουράγιο… Κοντεύετε…

Φιλονόη.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply