Ἑλλάδα…ὅπως Ἀργεντινή

Ὅσο ψάχνεις, ὅσο σκαλίζεις μαθαίνεις πολλά.

Πολιτικοί καί τραπεζίτες δέν εἴμαστε γιά νά ἔχουμε τόσο διεφθαρμένο μυαλό ἀλλά

πόσο καλοπροαίρετος μπορεῖ νά εἶναι κάποιος; Πολλές συμπτώσεις, τελευταίως.

Ἡ Ἑλλάδα, γιά τούς λόγους πού ὅλοι γνωρίζουμε, εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Ε.Ε. ἀπό  τήν ὁποία οἱ λαθροεισαγώμενοι δέν μποροῦν νά περάσουν σέ ἄλλα κράτη τῆς Εὐρώπης. Κατά συνέπειαν καί λόγω τῶν γεγονότων πού ἐξελίσσονται στήν Βόρειο  Ἀφρική καί σέ ὡρισμένες χῶρες τῆς Ἀσίας (λές καί προηγουμένως δέν συνέβαινε) ὅσοι ἐξ αὐτῶν εἰσέλθουν παρανόμως στήν Ἐλλάδα ἐγκλωβίζονται. Φρόντισαν γι΄αὐτό οἱ  φωστῆρες τοῦ ἔθνους.

Ἐπίσης ἡ οἰκονομική κατάστασι τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀπελπιστική. Ἀν δέν γίνη

κούρεμα χρεῶν, ξεκαθάρισμα ἀλλοδαπῶν καί προδοτῶν πολιτικῶν θά καταντήσουμε τριτοκοσμική χώρα.

Ὅλα αὐτά συντείνουν – ὅσο διατηρεῖται ἀκόμα , ἡ ἀνεξέλεγτη εἰσροή λαθρομεταναστῶν καί ἡ ἀθλία κατάστασις τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας – στό νά μᾶς ἐπιβουλεύονται οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι ἔχουμε ὑποθηκεύσει καί τόν ἀέρα πού ἀναπνέουμε καί ὁσονούπω θά τόν πουλήσουμε μαζί μέ τό νερό καί τό ἡλεκτρικό διότι ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ προοδευτικοί μας γενίτσαροι καί αύτοί πού τούς ἐλέγχουν.

‘Υπάρχει μήπως κάτι ἄλλο; Τό σῶμα μας. Ἔτσι ἔκριναν τά ἀφεντικά μας. Ὑποψιάζομαι ὁτι ἑτοιμάζεται νά στηθῆ ὁλόκληρο κύκλωμα ἐκμετάλλευσης τῶν φτωχῶν, φυσικά, ἀνθρώπων πού θά ἔχουν τήν ἀτυχία νά διαβοῦν τήν πόρτα τῆς ἐντατικῆς καί ὄχι μόνο, πρός χάριν τῆς παγκοσμίου ἐλίτ.

Πολλοί ἴσως θά ἔχετε ἀκούσει ὅτι, ὅταν πῆγε τό Δ.Ν.Τ. στήν Ἀργεντινή, πρίν ἀπό μερικά χρόνια, ψηφίστηκε κι ἐκεῖ παρόμοιο νομοσχέδιο.

Τί ἔγινε; Μήπως γίνατε κι ἐσεῖς καχύποπτοι σάν κι ἐμένα;

Ἔκεῖνα τά ἐλικόπτερα ἄραγε θά ἔρθουν ἀπό ΄δῶ;

εἰκόνα

(Visited 5 times, 1 visits today)
Leave a Reply