Ὄχι στὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν ἐργοστασίων στὴν Τουρκία!

Συλλογή ὑπογραφῶν μήπως καὶ ἀνακοπῇ ἡ νέα φαεινή ίδέα τῶν γειτόνων!

Θὰ μεταφέρω τὸ κείμενον ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου.

Δὲν ξέρω ἐὰν αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἀσκήσῃ πιέσεις στοὺς ἀνεγκεφάλους γείτονες, ἀλλὰ φαντάζομαι πὼς ἐὰν ὑποστηρικτῇ ὀρθῶς, θὰ πρέπῃ νὰ ὑπάρχουν δυνατότητες ἀσκήσεως οὐσιαστικῶν πιέσεων. 

Βέβαια, τὰ γειτονόπουλα ἔχουν τὶς πολὺ κακὲς συνήθειες, ἔνα νὰ δίδουν (ποὺ λέγει ὁ λόγος) δέκα νὰ κλέβουν! 

Προσωπικῶς ὑπογράφω. Εἶναι μία πολύ καλὴ κίνησις κι ἀξίζει νὰ τὸ διαδόσουμε. 

Φιλονόη.

Τὸ κείμενον ποὺ ἀκολουθεῖ θὰ τὸ βρεῖτε στὴν σελίδα τοῦ Πανεπιστημίου, πατῶντας ἐδῶ μαζί μὲ τὴν φόρμα τῶν ὑπογραφῶν.

OXI στην Ανέγερση Πυρηνικών Εργοστασίων στο Ακούγιου και στη Σινώπη (Τουρκία)

Πρόσφατα η Τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφαση ανέγερσης δυο πυρηνικών εργοστασίων στην περιοχή του Ακούγιου (Μυρσίνη) και στη Σινώπη της Μαύρης Θάλασσας, απόφαση εξαιρετικά επικίνδυνη για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, λαμβανομένων υπόψη τόσο της σεισμικότητας της περιοχής όσο και των πλούσιων πολιτισμικών χαρακτηριστικών της. Άλλωστε τρανή απόδειξη της επικινδυνότητας της χρήσης πυρηνικής ενέργειας αποτελεί το πρόσφατο ατύχημα του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα, στην Ιαπωνία. 


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αφουγκραζόμενο τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των κατοίκων της ευαίσθητης περιοχής, στην οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί, έχει την πεποίθηση ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας δεν έχει θέση στο πλαίσιο μιας ανάπτυξης με ήπια περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, για τις κοινωνίες του Αιγαίου. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών, ώστε να σταματήσει η ανέγερση των πυρηνικών εργοστασίων στο Ακούγιου και την Σινώπη, αποσκοπώντας στην ανάδειξη του κινδύνου μιας τέτοιας αναπτυξιακής επιλογής και στην ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και όλων των ενεργών πολιτών και φορέων στην Τουρκία, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

H Πρυτανική Αρχή Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 


(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply