Ἡ γενοκτονία.

Ἡ γενοκτονία.Οἱ εἰδικοὶ στὶς ἐκκαθαρίσεις!

Οἱ εἰδικοὶ τῶν γενοκτονιῶν!

Ὅμως δὲν τὰ κατάφεραν!

Εἴμαστε ἀκόμη ἐδῶ! Καὶ εἴμαστε ζωντανοί!

Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply