Τί πρέπει νά γίνη…

    Ἡ Ἑλλάδα θά ἔχη τόσο ὑψηλό χρέος γιά ὅσο καιρό θέλουν οἱ σωτῆρες της. Θά εἶναι χρεωμένη στό ΔΝΤ, τήν ΕΕ, τήν ΕΚΤ γιά ὅσο καιρό θέλουν αὐτοί. Ἀπό τό μνημόνιο θά φύγουμε ὅταν καί ἄν θέλουν ὁ ΓΑΠ καί ἐκεῖνοι πού τόν ἐλέγχουν.

      Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλα σοβαρά θέματα πού ἀπασχολοῦν τόν Ἕλληνα πολίτη ἐκτός ἀπό τό μνημόνιο.

      Εἶναι τά ἐθνικά θέματα, τό λαθρομεταναστευτικό, ἡ ἀναγνώρισις καί διάδοσις τῶν θέσεων τῆς Ἑλλάδος στό ἐξωτερικό, ἡ ἐκπαίδευσις τῆς νέας γενιᾶς στίς ἀξίες , τόν πολιτισμό καί τήν ἀληθινή Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, ἡ ἐνίσχυσις τῆς γεωπολιτικῆς μας θέσεως κλπ.

      Χάσαμε τήν μισή, σχεδόν, Κύπρο, τά Ἴμια, δημιουργήσαμε τίς γκρίζες ζῶνες καί… ἕπεται συνέχεια, δυστυχῶς, μέ τά μυαλά πού κουβαλοῦμε.

      Ἄς μή περιμένουμε ἀπό τούς σημερινούς ταγούς, νά μᾶς σώσουν. Ἔδωσαν ἐξετάσεις καί ἀπέτυχαν παταγωδῶς. Οὔτε κάν ἐπανεξεταστέοι….

      Οἱ ὑπουργοί καί οἱ βουλευτές τόν μισθό τους τόν παίρνουν. Ἐπίσης καί τά ἐπιδόματα. Δημιουργοῦν καί μιά ἐξεταστική γιά νά αὐξήσουν τό «μεροκάματο» τους….Ἀλλοίμονο σέ μᾶς τούς ἄνεργους ἤ τούς ἐπαγγελματίες πού ἔκλεισαν τίς ἐπιχειρήσεις τους λόγω χρεῶν. Ὅσοι ἀπό ΄μᾶς δουλεύουν καί ἀμείβονται – διότι ὑπάρχει τό ἐνδεχόμενο νά δουλεύουν μόνον – βοηθοῦν γονεῖς, παιδιά καί ἀδέλφια πού ἔχουν μείνει ἄνεργοι.

      Πρέπει ὅλοι νά αὐτοοργανωθοῦμε καί νά ἐνδιαφερὀμαστε γιά τό καλό τῆς πατρῖδος καί ὄχι μόνο γιά τήν δική μας τσέπη. Τά ἄλλα θά ἔρθουν μόνα τους.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply