Πρὸς τοὺς γῦπες τοῦ διαδικτύου.

Ἀπὸ τὴν ἐρχομένη ἑβδομάδα θὰ φτιάξω μίαν στήλη μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἱστολογίων ποὺ «ἀνακαλύπτω» συχνά πυκνά  καὶ τὰ ὁποῖα δὲν βάζουν σύνδεσμο στὶς ἀναδημοσιεύσεις ποὺ κάνουν. 

Θεωρῶ ἄτιμη τὴν συμπεριφορά τους καὶ ἀνήθικη. Τὸ διαδίκτυο εἶναι ἐλεύθερο γιὰ ὅλους. Προσωπικῶς δὲν ἀπηγόρευσα ΠΟΤΕ τὴν ἀναδημοσίευσι. Ζήτησα μόνον τὸν σεβασμό στὸν κόπο μου. Δῆλα δή ΣΥΝΔΕΣΜΟ!

Ἀπὸ τὴν ἐρχομένη ἑβδομάδα λοιπὸν θὰ ὑπάρχῃ θέσις στὸ ἱστολόγιο μὲ τὶς προσωπικές μου καταγγελίες. Ποὺ δὲν θὰ ἀφοροῦν φυσικὰ μόνον τὰ δικά μου κείμενα, ἀλλὰ καὶ κάθε κείμενο ποὺ θὰ ἐντοπίζω καὶ δὲν θὰ ἔχῃ ΞΕΚΑΘΑΡΗ παραπομπή! 

Διότι, τυπικῶς δὲν ὑπάρχει νομικὴ κατοχύρωσις! (Ποὺ ὑπάρχει, ἀλλὰ εἶναι λίγοι αὐτοὶ ποὺ θὰ κάτσουν νὰ τὸ κυνηγήσουν!) Ἠθικῶς ὅμως ὑπάρχει! Κι ἐὰν κάποιοι ἐπιμένουν νὰ συμπεριφέρονται ὡς κάφροι καὶ γῦπες, ὡς κάφροι καὶ γῦπες θὰ ἀντιμετωπίζονται! 

Ἂν τε… 

Γιατί θέλουμε νὰ φτιάξουμε Ἑλλάδα, καὶ τὸν βασικότερο κόπο ὅλων ἀρνούμαστε νὰ τὸν κάνουμε. Νὰ φτιάξουμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ νὰ σεβόμαστε τοὺς γύρω μας. ΓΙΑ ΟΛΑ! Ἀκόμη καὶ γιὰ μίαν παραπομπή! Τόση δά! 

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Τὸ δῶρο μου γιὰ τὴν ἀνάστασι εἶναι τὸ παραπάνω κείμενο! Γιὰ ὅσους φυσικὰ θέλουν νὰ γίνουν ἄνθρωποι καὶ νὰ πάψουν νὰ ζοῦν εἰς βᾶρος τῶν ἄλλων! Ὡς ἁρπακτικά! 

Υ.Γ.2. Σὲ κάποιους δὲν ἀρέσουν τὰ γραφόμενά  μου. Νὰ μοῦ κάνουν τὴν μεγάλη τιμή καὶ νὰ μὴν ξαναπεράσουν ἀπὸ ἐδῶ. Βαρέθηκα τὶς ἁρπακτές τους καὶ τὰ τζάμπα τους! 

Υ.Γ.3. Εἶμαι πάρα πολὺ θυμωμένη. Μὲ ὅλους τοὺς τζαμπατζῆδες. Ποὺ βγαίνουν καὶ «καταγγέλλουν» ἀλλὰ τὴν μούρη τους στὸν καθρέπτη δὲν τὴν βλέπουν.  

ἡ φωτογραφία ἀπὸ ἔνταξη

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply