Ἄτιμη ἀρρώστια Ἑλληνική!Το αγράμματο και τον μορφωμένο  ίδια τον σέβομαι.  
Ίδια και η λαϊκή σοφία με τη γνώση

Φοβάμαι όμως τον ημιμαθή και τον μασκαρεμένο.

Μα πιότερο φοβάμαι τον εσωστρεφή,

που στον καθρέφτη αντικρίζει άλλους.

 Άτιμη αρρώστια, Ελληνική.

Μα μην μισήσετε αυτούς που τη σπέρνουν με μάσκα ή με λόγο, 

είναι αδέλφια μας που τον καθρέφτη σφίγγουνε στα πόδια.

Σκουντίστε τους τα μάτια να σηκώσουν.

Σαν αντικρύσουν τον αληθινό εχθρό  βέλη φοβερότερα θα ρίξουν.

Άτιμη αρρώστια, Ελληνική, η διχόνοια.

Με κώνειο ξανά και ξανά ποτίζεται ο Σωκράτης
Ιωάννης Δέμος

Φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply