Δύο προσκλήσεις.

Ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν διάδοσι τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, δύο πολὺ ἐνδιαφέρουσες προσκλήσεις. Ὅποιος τὰ καταφέρῃ, ἀξίζει νὰ παραβρεθῇ!

Φιλονόη.

Γιὰ αὐτὴν τὴν Τετάρτη, 4 Μαΐου:

Γιὰ τὴν ἐρχομένη Τετάρτη, 11 Μαΐου:

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply