Εἴμαστε Σλαῦοι, ὄχι Μακεδόνες….

Εἴμαστε Σλαῦοι, ὄχι Μακεδόνες....

Ἀπὸ on alert

Δείτε ποιοι Σκοπιανοί καθηγητές λένε:”Δεν είμαστε Μακεδόνες,αλλά Σλάβοι”.Βίντεο.

Κι όμως υπάρχουν φωνές δυνατές που προέρχονται από σοβαρούς επιστήμονες κι όχι μόνο,των Σκοπίων οι οποίες με νηφαλιότητα αλλά και επιμονή προειδοποιούν τους έξαλλους συμπατριώτες τους,ότι αυτή η μανία να εμφανίζονται ως “Μακεδόνες” δεν μπορεί να υποστηριχτεί με κανένα απολύτως σοβαρό επιχέιρημα. Στο βίντεο εξηγούν το γιατί.

Ἰσχυρίζονται οἱ ἴδιοι οἱ Σκοπιανοί. Ποιοί Σκοπιανοί ὅμως; Κάποιοι ἐλάχιστοι, ποὺ μελετῶντας ἱστορία, διεπίστωσαν πὼς ὅσα ἰσχυρίζεται ἠ Ἑλληνικὴ πλευρά εἶναι ἀληθή!

Κανονικά, θὰ ἔπρεπε οἱ «δικοί» μας νὰ χρησιμοποιήσουν τὸν παραπάνω λόγο, πρὸς ἐπιβεβαίωσι τῶν ὅσων «διεκδικοῦμε». Διότι οἱ «δικοί» μας δὲν διεκδικοῦν εἰλικρινῶς. «Διεκδικοῦν»!  Αὐτὸ σημαίνει πὼς μεταθέτουν στὸ ἄγνωστο καὶ ἀσαφὲς μέλλον κάποιες ἀποφάσεις, μὴ ἐπιθυμώντας νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ. Εἶτε ἀπέναντι στὸν Ἑλληνικὸ λαό, ποὺ τοὺς ψηφίζει, εἶτε ἀπέναντι στοὺς γείτονες ποὺ ἀσελγοῦν ἐπὶ τῆς ἱστορίας  μας. 

Ἡ δική τους ἀδράνεια μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὅλο καὶ δυσχερεστέρα θέσι, στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας. Αὐτὸ, ὡς κατάστασις ποὺ χρονίζει,  δίδει ἀπαραίτητον χρόνο στοὺς γείτονες νὰ ἐξακολουθοῦν τὴν καπήλευσι καὶ τὴν παραποίησι τῆς ἱστορίας.  Κερδίζουν διότι ἐμεῖς τοὺς ἀφήνουμε νὰ κερδίζουν. Καὶ δομοῦν συνθῆκες «ἀδικημένων» πολιτῶν, καλλιεργώντας κατ’ ἐπέκτασιν συναισθήματα μίσους καὶ  πυρῆνες (παραλόγου) ἐθνικισμοῦ!

Θίγοντας φυσικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ αἰσθημα τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως, καὶ τὸ τμῆμα τῶν συνόρων. Διότι οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι ξεκάθαροι! Ἡ λέξις Μακεδών, δὲν προσδιορίζει μόνον «ταὐτότητα» ἀλλὰ καὶ ἀλλαγὴ συνόρων.  Κι αὐτὸ εἶναι ἴσως σημαντικότερο τοῦ πρώτου. Ἀλλὰ εἴπαμε. Ὅταν σὲ κυβερνοῦν κουδουνίστρες προσκυνημένες, ἀναμένουμε δικαίωσι στὰ αὐτονόητα;

Φιλονόη. 


(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply