Τὰ συμπαθή ζῶα τῆς φάρμας!

Ἀκριβεστάτη ἠχητικῶς περιγραφή!

Πολὺ μοῦ ἄρεσε ἡ τοποθέτησις τῶν πραγμάτων στὴν σωστή τους διάστασι!

Φιλονόη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply