Λύθηκε τό πρόβλημα στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Μέτρα γιά τήν βελτίωσι τῶν συνθηκῶν στό κέντρο τῆς Ἀθήνας ἀποφασίστηκαν στήν διυπουργική σύσκεψι παρόντος καί τοῦ πρωθυπουργοῦ.

      Λοιπόν. Ἔχουμε καί λέμε:

            Αὐστηροποίησι τῶν ποινῶν γιά ὅσους ἀπασχολοῦν λαθρομετανάστες, παροχή κινήτρων σέ νέα ζευγάρια προκειμένου νά κατοικήσουν στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, περισυλλογή τῶν ἐγκαταλελειμμένων αὐτοκινήτων, αὔξησις τῆς ἀστυνομεύσεως, ἀναπλάσεις χώρων μέ παράλληλη ἀξιοποίησι τῶν ἐγκαταλελειμμένων κτιρίων, ὁπως ἐπίσης, πληρωμή είσιτηρίου καί 200 εὐρώ ἐπιπλέον σέ ὅσους λαθρομετανάστες ἀποχωροῦν ἐκουσίως ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἡ κυρία Νταλάρα ὑποστηρίζει ὅτι τουλάχιστον 15.000 λαθρο…. (τόσοι πολλοί;) θέλουν νά φύγουν άπό τήν χώρα.

      Διασπορά τῶν νομίμων ἀλλοδαπῶν, ὥστε νά δημιουργηθοῦν πολλά «Μοναστηράκια» ὅπως εἶπε ὁ ΓΑΠ.

      Πάταξις τῆς μαύρης ἐργασίας. Ἡ μαύρη ἐργασία ποῦ «κολλάει» δέν ξέρω στό κέντρο. Πρέπει νά πληρώνουν ταμεῖο οἱ ἀφροασιάτες πού παρανόμως πωλοῦν τά εὐτελοῦς ποιότητος προϊόντα τους; Τέλος πάντων….

      Οἱ νέες ἀποφάσεις θά ἀνακοινωθοῦν τό συντομώτερο άπό τόν ὑπουργό ἐσωτερικῶν, πού συντονίζει καί τίς ἐνέργειες.

      Ὅπως καταλαβαίνετε, μετά ἀπό αύτές τίς ἀποφάσεις θά λυθῆ ὁριστικά τό πρόβλημα πού ἔχει δημιουργηθεῖ στό κέντρο τῆς πρωτευούσης. Νά εἶναι καλά οἱ ἄνθρωποι. Ἄργησαν λίγο ἀλλά τά κατάφεραν. Μποροῦμε τώρα πιά, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά νά κατεβαίνουμε (καί μόνος του ὁ καθένας) νά πηγαίνουμε τά παιδιά μας στόν Ἐθνικό κῆπο, ἐπίσης,ἀκόμη καί μετά τίς 10:00 τήν νύχτα, νά πίνοουμε τόν καφέ μας, νά βλέπουμε τίς βιτρῖνες ἤ νά τρῶμε κανένα τόστ στήν Ὀμόνοια καί τίς γύρω περιοχές. Εὖγε στήν κυβέρνησι.

      Τώρα γελᾶμε είρωνικά γιά νά μή κλάψουμε γιά τήν κατάντια μας!

 εἰκόνα

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply