Ἡ ἐλευθεροτυπία καὶ ἡ ἀναρχοκαπηλεία!

Ἡ ἐλευθεροτυπία καὶ ἡ ἀναρχοκαπηλεία!

Αὐτὸ τὸ θέμα θὰ τὸ δημοσίευα ἀπὸ ἐχθές, ἀλλὰ εἶπα νὰ μὴν βάλω μαζί Δρούτσα καὶ ἀναρχικά… Ἴσως νὰ ταὐτιστοῦν… καὶ δὲν κάνει… Ἄλλες σχολὲς πρεσβεύουν…  (Κι ἄς ἔχουν τοὺς ἴδιους χρηματοδότες!)

Ἡ εἴδησις ἤδη διέρρευσε στὸ διαδίκτυο! Ἀφορᾷ στὴν δίωξι τῆς εἰσαγγελίας κατὰ τῶν Πρυτάνεων καὶ τὴν ἐκδίκασι ποὺ ἀναμένουμε. Διότι οἱ πρυτανικὲς ἀρχὲς κανακεύουν τὰ καλόπαιδα ἐπιτρέποντάς τους τὴν λειτουργία τοῦ ΙΝΤΥΜΙΝΤΙΑ ἐντὸς τοῦ Πολυτεχνείου…

Παράνομον; Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ποὺ τὸ βλέπεις… 

Ἐὰν εἶσαι Πάγκαλος, τὸ βλέπεις παράνομον…

Ἐὰν εἶσαι Ῥαγκούσης τὸ σκέπτεσαι…

Κι ἐὰν εἶσαι Παπουτσής, τὰ κάνεις ὅλα! Τὸ βλέπεις ὡς παράνομον ἀλλὰ τοῦ ἐπιτρέπεις νὰ λειτουργῇ γενικῶς! Ἄλλώς τε ὁ Παπουτσής εἰδικεύεται σὲ ἄλλου εἴδους ἐργολαβίες… Πιό …διπλωματικές!

Μεταφέρω ἀπὸ ἐγκληματικότητα:

Στις 19 Μαίου 2011 δικάζεται στο ΣΤ’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ το εκλεγμένο Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της περιόδου 2006-2010 ( Κ. Μουτζούρης, πρ. Πρύτανης, Ι. Πολύζος και Γ. Σπαθής, πρ. Αντιπρυτάνεις) για ” παράβαση καθήκοντος με σκοπό να προσπορίσουν παράνομο ηθικό όφελος” λόγω της φιλοξενίας της ιστοσελίδας της διαδικτυακής διεύθυνσης INDYMEDIA ΑΤΗΕΝS σε server του Ιδρύματος…..

Η δίωξη ασκήθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών παρά την Διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με ημερομηνία 26.4.2010, ότι δεν υφίστανται ενδείξεις παράβασης καθήκοντος για την παραπομπή σε δίκη. Η στοιχειοθέτηση παράβασης καθήκοντος απαιτεί την ύπαρξη δόλου, η οποία κατά την Διάταξη ” …δεν βρίσκε: έρεισμα σι κανένα στοιχείο της δικογραφίας …”. Οπως επίσης η συμμόρφωση με κανονισμό της Ε.Δ.Ε.Τ. κατά την ίδια.

Πρώτη παρέμβασις:

  • Ἐὰν πήγαινα ἐγὼ νὰ χρησιμοποιήσω τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολυτεχνείου (Server) θὰ μοῦ ἐπιτρεπόταν; Ἤ θὰ μὲ πέταγαν ἔξω μὲ τὶς κλωτσιές; Λόγῳ μὴ φοιτητικῆς ἰδιότητος φυσικά… Τί ἄλλο;
  • Ἐὰν πήγαινε ἡ ἐξαδελφούλα μου ἡ Μαριγούλα, φοιτήτρια γάρ, ἀλλὰ σὲ ἄλλο Πανεπιστημιακὸ ἱδρυμα, θὰ τῆς ἐπιτρεπόταν νὰ κάνῃ τὶς ἀντίστοιχες χρήσεις; Δὲν νομίζω… 
  • Ἐὰν ὁ κάθε Ἀθηναῖος πολίτης περνοῦσε καθημερινῶς μία βόλτα ἀπὸ τίς διαδικτυακὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολυτεχνείου, θὰ ἦταν κάτι ἐπιτρεπτόν; 

Γιὰ νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὰ ὅρια! Ἀπαιτοῦνται! Ἔχουμε καταντήσει νὰ θεωροῦμε τὴν καταπάτησι ὡς κάτι φυσικότατον! Νὰ θεωροῦμε τὸ τομάρι ὡς κάτι ποὺ λειτουργεῖ ἔτσι καὶ δὲν ἀλλάζει! Ἐ λοιπόν τέλος, πρέπει νὰ μάθουμε πὼς ἀλλάζει!!! Ἀρκεῖ πλέον! 

Δευτέρα παρέμβασις:

  • Ἐὰν πήγαινε ἡ Ν.Δούλα ἢ ἡ Ντορίτσα ἢ ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἢ  τὸ ΚΚΕ  ἢ τὸ ΛΑΟΣ, νὰ κάνουν τὴν ἀντίστοιχο χρήσι, θὰ  τοὺς ἐπιτρεπόταν; Θὰ μοῦ ἀπαντήσῃ κάποιος πὼς αὐτοὶ ἔχουν κομματικοὺς μηχανισμοὺς καὶ δὲν χρειάζονται τὸ δωρεάν. Θαυμάσια!!! Ἐ, τότε, νὰ 
  • πᾶνε οἱ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μέσα. Ποὺ κι αὐτοὶ εἶναι ἄνευ κρατικῆς χρηματοδοτήσεως! Δέχονται οἱ πρυτανικὲς ἀρχές; Διότι ἐὰν δὲν δέχονται, τότε ἔχουν δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά! Ἂλλα μέτρα γιὰ τοὺς ἀναρχοαπλύτους καὶ ἄλλα γιὰ τοὺς χρυσαυγίτες. Δῆλα δή, κυβερνητικὴ στάσις κατ’ ἀντιστοιχίαν!!!
  • Ἢ νὰ πᾶνε οἱ τῆς Ἐκκλησίας! Τῆς κάθε Ἐκκλησίας! Τῶν Ἰαχωβάδων, τῶν αὐριανιστῶν, τῶν ἰσλαμιστῶν, τῶν δωδεκαθείστῶν, τῶν ἀνεβοκατεβαστῶν… Ὅ,τι θεοκρατικὸ ὑφίσταται ἐντὸς Ἑλλάδος, νὰ ἀποκτήσῃ λόγο βασιζόμενον στὰ διαδικτυακὰ κανάλια τοῦ Πολυτεχνείου! Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ χρήσι ὅλων αὐτῶν πρὸς ἐπιστημονικὲς δράσεις!!! Δὲν τὸ συζητᾶμε!! Ἀλλὰ μία καὶ τὸ κάνατε κωλοχανεῖο, τοὐλάχιστον νὰ τὸ ὁλοκληρώσετε! 

Τρίτη παρέμβασις: 

  • Τί ἀκριβῶς ἔχουν τὰ παιδιά αὐτὰ καὶ διαφημίζουν; Μήπως ἀναζητοῦν τρόπους ῥήξεως τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ; (Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου φυσικὰ εἶναι καθαρῶς ῥητορικὸν τὸ ἐρώτημα…) Ποιές εἶναι οἱ δράσεις τους; Μήπως καλοῦν κόσμο μέσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τους γιὰ νὰ σπάσουν καταστήματα (περιουσίες Ἑλλήνων πολιτῶν), νὰ κάψουν αὐτοκίνητα (ἐπίσης περιουσίες Ἑλλήνων πολιτῶν), νὰ ἀνοίξουν κεφάλια (ἐπίσης Ἑλλήνων πολιτῶν, καὶ μάλλιστα ὅσο πιὸ Ἑλλήνων, τόσο πιό μεγάλα τὰ σπασίματα!), νὰ δείρουν πολίτες ποὺ κάνουν εἰρηνικὲς δράσεις.. (ἐπίσης Ἕλληνες πολίτες…)
  • Τί ἐπιδιώκουν αὐτὰ τὰ παιδιὰ μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα τους; Μήπως μίαν πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ὅπως καλὴν ὥρα τὴν ὁραματίζεται κι ὀ ΓΑΠ; Ἕνα ἴδιο πρᾶγμα θὰ ἔλεγα… Πανομοιότυπον… Ἀλλὰ πῶς τὴν ἐπιθυμοῦν; Μὲ μερικὰ ἑκατομμύρια ΛΑΘΡΟμεταναστῶν; Μᾶλλον… Κι ὅσοι φυσικὰ διαμαρτύρονται, ξέρουν αὐτοί… Καλοῦν κόσμο καὶ ἀνοίγουν κεφάλια…
  • Τί ἄλλο κάνουν αὐτὰ τὰ καλόπαιδα ἐκεῖ μέσα; Μήπως ὑποστηρίζουν κάθε δυνατή παρανομία; Ψευδομαρτυρίες; Καταπατήσεις; Μπᾶααα… Καλὰ παιδιά… Ἀπό σπίτι… Ψᾶξτε λίγο… Καὶ θὰ βρεῖτε πολλά…

(συνεχίζουμε μὲ τό ἄρθρον:)

Είναι χαρακτηριστικά τα σχόλια του ημερήσιου Αθηναϊκού τύπου τον Νοέμβριο του 2009 για την ασκηθείσα δίωξη:…

“.. .Παραιτούνται Πρυτάνεις μετά την δίωξη για το indymedia…”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (18.11.2009)

“… η άστοχη ποινική δίωξη των Πρυτανικών αρχών του Πολυτεχνείου, οι οποίοι ως εξιλαστήρια Θύματα.. “
ΤΑ ΝΕΑ (19.11.2009)

“. .Θύελλα για την e-λογοκριαία. Αναδράσεις από το Πολυτεχνείο και από τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια…”
ΤΑ ΝΕΑ (19.11.2009)

” …Έχουν απόλυτο δίκιο οι Πρυτάνεις που διαμαρτύρονται για την εις βάρος τους δίωξη… Οφείλουν και οι εισαγγελικές αρχές να μην επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο…”
ΑΥΡΙΑΝΗ (19.11.2009)

“…σκεπτικισμός επικρατεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και τα πολιτικά κόμματα στο θέμα της άσκησης δίωξης …”
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (19.11 2009)

“…”Ανώφελη δίωξη” θεωρούν οι ειδικοί του Internet…”
ΤΟ ΒΗΜΑ (19.11.2009)

“…Αλήθεια γιατί κατηγορούνται ο κ. Μουτζούρης και οι δύο Ανιπρυτάνεις;…”
ΒΡΑΔΥΝΗ (19.11 2009)

“… η στάση του ( του Πρύτανη) είναι μια καθαρή απάντηση σε θέματα ελευθερίας και διακίνησης ιδεών …” ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (20.11.2009)

“…Επιμένετε για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών αλλά ο Εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη.. “
Η ΑΥΓΗ (21.11.2009)

“Σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αθηνών να ασκήσει δίωξη..  ”    ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (22.11.2009)

“…δεν ξέρουμε με ποιο σκεπτικό ο εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει δίωξη κατά των πρυτανικών αρχών, αν και δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η πρωτοβουλία αυτή . “
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (22.11.2009)

“… πρωτοφανής δίωξη ασκήθηκε σι βάρος του Πρύτανη του Ε.Μ.Π.  και των αντιπρυτάνεων…”
ΠΡΙΝ (23.11.2009)

” … η λειτουργία του indymedia είναι μνημείο στην ελευθερία λόγου …”
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (29.11.2009)

Οπως και  πολύ χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις των Υπουργών κας Διαμαντοπούλου και κ. Χρυσοχοϊδη για την δίωξη:

“Θεωρώ ότι οι Πρυτανικές αρχές απαντούν με επάρκεια και θέτουν τα ζητήματα στην σωστή τους βάση …”
Υπ. Α. Διαμαντοπούλου (18.11.2009).

“… Δεν πιστεύω ότι ο κ. Μουτζούρης ανέχεται παράνομες πράξεις μέσα στο Πανεπιστήμιο…”
Υπ. Μ. Χρυσοχοίδης (18.11.2009).

Η πρωτοφανής παραπομπή τριμελούς εκλεγμένης Πρυτανείας χωρίς στοιχειωθέτηση κατηγορίας αποτελεί πολιτική δίωξη σκοπούσα στη φίμωση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απόψεων
Το ΑΤΗΕΝS INDYMEDIA, το οποίο σημειωτέον φιλοξενείται στο ΕΜΠ απ’ το 2004 έως και σήμερα υπό διαδοχικές Πρυτανικές αρχές, δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για την άσκηση ποινικής και πολιτικής πίεσης προς Πρυτανικές Αρχές για να αποποιηθούν την συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία και αυτοτέλεια των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, που τους επιτρέπει την  ελεύθερη επιλογή, να συντάσσονται με την καθολικώς αποδεκτή θέση “διαφωνώ με όσα λες, άλλα θα υπερασπίζομαι το δικαίωμα σου να τα λες”.

Ἀλλὰ…

Ἂλλα λέει ὁ στόμας μου (ποὺ ἔλεγε καὶ ἡ γιαγιά μου) κι ἄλλα λέν οἱ πράξεις μου… Αὐτὸ τὸ τῆς Καθημερινῆς μὲ ἐνθουσίασε… Μνημεῖον στὸν ἐλευθερία τοῦ λόγου!!! Θαυμάσιο!!! 

Καὶ οἱ δηλώσεις Διαμαντοπούλου (ποὺ χέστηκε γιὰ τὰ χάλια τῆς παιδείας καὶ τοῦ Πολυτεχνείου) δὲν εἶναι ἐκπληκτικό!!! Γιὰ ἐτοῦτο τὸ παιδάκι της δὲν τὸ ἄφησε νὰ ἀγγίξῃ διόλου τὰ ἑλληνικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἰδρύματα; Μὰ καθόλου!! Τόση ἐκτίμησι λοιπόν ἔχει στὶς πρυτανικὲς ἀρχές, ποὺ τὸ δικό τους παιδί τὸ στέλνει ἀπ’  εὐθείας εἰς τὰ Πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ! Μὴν κακοπέσῃ ἐδῶ τὸ πουλάκι της!

Κι ὁ Χρυσοχοΐδης ὅμως… Μὴν μοῦ πεῖτε… Ἄψογος! Ὑπουργός προστασίας τοῦ πολίτου δὲν ἦταν; Ἔχω ἄδικο μετὰ ποὺ τοὺς θεωρῶ ὅλους μετόχους στὴν ἐταιρεία Κράτος-Παρακράτος Α.Ε.; 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Πάντως ὅλα τὰ γουρούνια ἴδια μούρη ἔχουν… Προσέξτε τὰ γραφόμενα καὶ τὶς δηλώσεις… Ἀναπαραγωγή… Ἤθελα νὰ ἤξερα, ἀπὸ τότε ποὺ ὅλοι αὐτοὶ χρηματοδοῦνται ἀπὸ τὰ ἴδια ἀφεντικά, στέρεψαν ἀπὸ λόγο;

Σχετικὰ θέματα:

ΜΑΤ, μπαχαλάκηδες καὶ Κερατέα

Οἱ κάφροι τῆς πλατείας τοῦ (ἀλλοτινοῦ) Συντάγματος. 

Ἡ άποδοτικὴ ἐπιχείρησις Κράτος-Παρακράτος Α.Ε. 

ΜΑΤ, μπαχαλάκηδες καὶ ἀλήθειες. 

Πουλημένες πορεῖες. 

Τὰ «ἔξυπνα» παιχνίδια τῶν ΜΑΤ (ποὺ μάθαμε πλέον).

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply