Καὶ ξαφνικὰ ἡ ΟΛΜΕ ξύπνησε!!!!

Αὐτοὶ οἱ «διδάσκαλοι» διεκδικοῦν τὰ δίκαια τοῦ λειτουργήματός τους!!! Χρῆμα, χρῆμα, χρῆμα... Καὶ ἠ παιδεία στὰ ...σκατά!

Καὶ φοβηθήκαμε! Ἄκου ξύπνησε ἡ ΟΛΜΕ!!! Καὶ γιατί θὰ μποροῦσε νὰ ξυπνήσῃ ἕνα θηρίο σὰν τὴν ΟΛΜΕ; Μήπως γιὰ τὸ χρῆμα;

Διαβάζουμε ἀπὸ ἀνακοίνωσι στὴ σελίδα τους

Ο εμπαιγμός έχει και τα όρια του

 

Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τον εικονικό διάλογο που έστησε σε βάρος εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών αλλά και των τοπικών δημοτικών αρχών στο θέμα των συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολείων.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας:

– στις 13/3/2011 ανακοινώνει την πρότασή του την οποία υποτίθεται πως θέτει σε “διάλογο”

– στις 23/3/2011 η Υπουργός Παιδείας σε δελτίο τύπου δηλώνει σχετικά με το θέμα: “έχει  γίνει σοβαρή και οργανωμένη δουλειά, σε κάθε περιφέρεια. ‘Οπου υπάρχουν τεκμηριωμένες και ήρεμες προσεγγίσεις και όπου τα επιχειρήματα είναι παιδαγωγικά, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εξετάζονται, ….”,

– στις 14-4-2011 στην εγκύκλιο για τα κενά και τα πλεονάσματα προσωπικού αναφέρει πως “θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές των σχολικών μονάδων (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις), όπως υφίστανται στα επισυναπτόμενα σχέδια υπουργικών αποφάσεων”,

– στις 15-4-2011 με δελτίο τύπου το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με αναρτήσεις στο διαδίκτυο αναφέρει “ Το τελικό σχέδιο για τις συνενώσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις σχολικών μονάδων θα ανακοινωθεί επίσημα και αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όταν υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση

– και ξαφνικά στις 2/5/2011, εμφανίζεται στο διαδίκτυο το ΦΕΚ με την σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία έχει υπογραφεί από τις 14/3/2011 και δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 18/3/2011 και μάλιστα με επιπλέον σχολεία για συγχώνευση κατάργηση από την αρχική πρόταση (πχ. Ελασσόνα, Πρέβεζα κ.λπ.)!!

Με απλά λόγια όχι μόνο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ενέπαιξε συνειδητά την εκπαιδευτική κοινότητα όλο αυτό το διάστημα, αλλά έδωσε και διαφορετικό κείμενο στη δημοσιότητα στις 13/3/11 από αυτό που υπέγραφε στις 14/3/11 ως υπουργική απόφαση.

Επιπλέον ερωτηματικά τίθενται σχετικά με τη νομιμότητα εκτέλεσης της συγκεκριμένης απόφασης, σε περίπτωση που δεν έχει αποκτηθεί ο μοναδικός αριθμός Α.Δ.Α.

για το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Θυμᾶμαι πρὸ ἐτῶν τὴν «μεγάλη» τους ἀπεργία καὶ δρακρύζω ἀπὸ τὰ …γέλια!!!  Πολὺ κόψιμο γιὰ τὴν ἐκπαίδευσι εἶχαν τὰ παλληκάρια καὶ οἱ κοπελιές!!! Ὅταν τοὺς ῥωτοῦσες γιὰ τὰ αἰτήματά τους, σοῦ ἀπαντοῦσαν γιὰ ὑπερωρίες ποὺ ἔχασαν. Ὅταν τοὺς ῥωτοῦσες γιὰ τὴν ποιότητα τῶν βιβλίων (ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς ἀπεργίας), σοῦ ἀπαντοῦσαν γιὰ κάτι προαγωγές καὶ γιὰ περισσότερες ὥρες διδασκαλίας ἄνευ ἀντικρίσματος!! Ὅταν τοὺς ῥωτοῦσες γιὰ τὴν ἀγραμματοσύνη τῶν παιδιῶν καὶ πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ συμβάλλουν ὡςτε νὰ ἀλλάξῃ κάτι τέτοιο, σοῦ ἀπαντοῦσαν γιὰ τὴν ἀνάγκη συμπαραστάσεως ποὺ εἶχαν στὴν ἀπεργία τους. 

Γενικῶς, ὅταν τοὺς ῥωτοῦσες γιὰ τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς παιδείας κι ὄχι γιὰ τὰ προβλήματα τῆς τσέπης τους, σοῦ ἀπαντοῦσαν ἢ γιὰ τὰ προβλήματα τῆς τσέπης τους, ἤ γιὰ τὸν συνδικαλισμό καὶ τὸν κομματισμό τους! Οἱ  «διδάσκαλοι»! Ποὺ λέει ὁ λόγος…

Συνομίλησα πολλὲς ὥρες, ἐκείνη τὴν περίοδο, μὲ διδάσκαλο τοῦ Δημοτικοῦ, μέλος τοῦ ΚΚΕ. Καὶ μοῦ ἐδήλωσε πὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς κυρίους σκοπούς του ἦταν ἡ ἐκπαίδευσις τῶν παιδιῶν στὸ νὰ γίνουν μέλη τοῦ ΚΚΕ μεγαλώνοντας. Διεφώνησα  διότι θεωρῶ πὼς ὁ κάθε ἄνθρωπος ὀφείλει μόνος του νὰ ἀναζητᾶ τοὺς πολιτικούς του δρόμους. Καὶ μοῦ ἐπετέθη!

Τὸν ἐρώτησα ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦσε τὸ δικαίωμα νὰ ἀσκῇ προπαγάνδα σὲ μικρὰ παιδιά, καὶ μοῦ ἀπήντησε ἀπὸ τὸ κόμμα. Τὸν ἐρώτησα ἐὰν ἔχουν ἐνημερωθεῖ οἱ γονεῖς γιὰ τὶς δράσεις του καὶ μοῦ ἀπήντησε, μὲ  εἰρωνικότατον ὕφος, πὼς θὰ τὰ μάθουν μαζεμένα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα. 

Γενικῶς, ἡ δράσις τῶν συνδικαλιστῶν, ἐὰν συνυπολογίσω τὴν κατάντια τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς, πλέον μὲ ἐκνευρίζει. Ὄχι γιατὶ δὲν πιστεύω στὸν συνδικαλισμό. Ἀλλὰ διότι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ συνδικαλισμὸς ἔχει καταστρέψει κατὰ ἕνα πολὺ μεγάλο μέρος τὴν ἑλληνική κοινωνία. Καὶ τὸ χειρότερον εἶναι πὼς αὐτοὶ ὅλοι πιστεύουν (ἤ κάνουν πὼς πιστεύουν) ὅ,τι ἀκριβῶς μέσα ἀπὸ τὸν συνδικαλισμὸ θὰ σωθοῦμε ὡς κοινωνία. Ἀδυνατοῦν νὰ ἀντικρίσουν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ συνδικαλισμοῦ στὴν κοινωνία μας. Κι ἐπαναλαμβάνω, αὐτοῦ τοῦ συνδικαλισμοῦ. Ποὺ οὐσιαστικῶς παρέχει σὲ ὅσους πληρώνουν καλλίτερα τὶς ὑπηρεσίες του. 

Ἡ ΟΛΜΕ λοιπὸν ξύπνησε! Τὴν ζόρισε ἡ μείωσις τῶν σχολείων. Μυρίζει ἀπολύσεις! Μυρίζει μειωμένους σὲ ἀριθμὸ συμβασιούχους. Μυρίζει μακροπρόθεσμα κι ἄλλες μειώσεις στὸ εἰσόδημα… Καὶ δὲν τὴν ἐπείραξε ΠΟΤΕ ποὺ τὰ παιδιά μας βγαίνουν ἀγράμματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα, στὰ ὁποῖα διδάσκουν αὐτοί! Δὲν τὴν ἐπείραξε ΠΟΤΕ ἡ κάθε παλαβὴ παρέμβασις Μπαμπινιώτου, ποὺ ξεφτύλισε τὴν γλώσσα!! (Ὅπως τότε ποὺ διόρθωσε παίκτη στὸ «ὁμιλοῦμε Ἑλληνικά», διότι, κατὰ Μπαμπινιώτη πάντα, ἡ λέξις «ἁπλῶς» δὲν ὑφίστατο!!! Ἤ ὅταν ἡ βρώμα ἔγινε βρόμα, τὸ χρῶμα, χρόμα, τὸ αὐγό, ἀβγό, τὸ αὐτί, αφτί…). Δὲν τοὺς ἐπείραξε ΠΟΤΕ ποὺ τὰ παιδιά μας μαθαίνουν τὸν Παρακείμενο ὡς παροντικό χρόνο!!! (Πῶς  μπορεῖ ὁ Παρακείμενος νὰ ὁδηγήσῃ στὴν σχιζοφρένεια!

Ἡ ΟΛΜΕ!!! Ποὺ καίγεται γιὰ τὰ μειωμένα ἐπιδόματα ἀλλὰ χέστηκε γιὰ τὰ τοῦβλα ποὺ ἐξάγονται ἀπὸ τὰ σχολεῖα!!! Ἡ ΟΛΜΕ ποὺ καίγεται γιὰ τὸν συνδικαλισμό, ἀλλὰ μόνον γιὰ ἐκεῖνον τὸν συνδικαλισμό ποὺ προσφέρει χρήματα! Ἡ ΟΛΜΕ ποὺ κλείνει τὰ σχολεῖα γιὰ δύο μῆνες (ἰσχυριζομένη πὼς τὰ σχολεῖα δὲν εἶναι χῶρος σταθμεύσεως γιὰ παιδιά) ἀλλὰ χέστηκε γιὰ  τὸ ἐὰν τὰ παιδιά θὰ γίνουν ἄνθρωποι ἢ σὰν τὰ μοῦτρα τους..

Ξύπνησε ἡ ΟΛΜΕ καὶ ἀπευθύνει τὸν λόγο στὴν ὑπουργὸ ἀ-Παιδείας!

Ὁ ἀπαίδευτος ἐκπαιδευτικὸς στὴν ἀπαίδευτη ὑπουργό ἀπευθύνει λόγο. Ξέχασαν πὼς ἡ ὑπουργὸς ἀντιλαμβάνεται μόνον τὴν ἀγγλική! Κακῶς δὲν ἔγραψαν τὴν ἐπιστολὴ στὴν ἀγγλική! 

Ξέχασαν πὼς πρὸ ἑνὸς ἔτους ἡ Δραγώνα καὶ ἡ Διαμαντοπούλου ἀπεφάσισαν νὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ τῆς Α’ Δημοτικοῦ ἀγγλικά. Ἀλλὰ τότε δὲν ἀντέδρασαν διότι τοὺς βόλευε! Περισσότεροι καθηγητὲς στὸ σύστημα ἀμοιβῆς!!! Ἄρα, περισσότεροι συνδικαλιστές!! Ἄρα καλλίτερα…. Ἀγνοῶντας φυσικὰ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι χρήσιμα καὶ ἐποικοδομητικὰ τὰ ἀγγλικὰ σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες…

Ξέχασαν τὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας σὲ μάθημα ἐπιλογῆς! Ἀλλὰ χέστηκαν γιὰ τοὺς ἀνιστορητους τσιμεντολίθους ποὺ παράγουν!

Ξέχασαν τὶς ὑπάρχουσες προσπάθειες ἀλλοιώσεως τῆς Ἱστορία μας, μέσῳ τῶν συγγραμμάτων ποὺ αὐτοὶ διδάσκουν! Ἀλλὰ νὰ πέφτῃ ὁ μισθὸς στὸ τέλος τοῦ μηνὸς καὶ σκασίλα τους! Κι ἂς πάῃ νὰ χαθῇ καὶ ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ ἱστορία της! 

Ξέχασαν τὴν προσπάθεια ἀλλοιώσεως τῆς κοινωνίας μας, καὶ τὴν μετατροπή της σὲ πολυπολιτισμική! Αὐτοὶ ὀργάνωσαν (κι ὀργανώνουν) ἐορτὲς πολυπολιτισμικότητας καὶ καταργήσεως συνόρων! Αὐτοὶ διδάσκουν τὰ περὶ τῶν καϋμένων τῶν προσφύγων!!! (Λαθρολαγνεία καὶ ΛΑΘΡΟεκπαίδευσις)

Ἀλλὰ σὲ τίποτα ἀπὸ ὅσα προανέφερα δὲν ἔγινε ΠΟΤΕ λόγος! Κάποια ἀναφορά! Κάποια διαμαρτυρία!! Ὅλα εἶχαν πάντα καλῶς… Μόνον τὰ μισθὰ νὰ πέφτουν κι ὅλα ἔχουν καλῶς…. 

Ξύπνησε λοιπὸν ἡ ΟΛΜΕ!!! Γιὰ νὰ τρομάξουμε!!

Ἀλλὰ ὅταν ὁ «αὐτοκράτωρ» κατήργησε τὸ «Ἐθνικῆς»  ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, δὲν ἐνοχλήθηκαν διόλου!!! Εἶναι πολυπολιτισμικοί βλέπετε!!! Προτιμοῦν μίαν χώρα μὲ ἑκατομμύρια μαθητές, διαφορετικῆς ἀντιλήψεως, ἐπιπέδου καὶ καταβολῶν… Θεσοῦλες εἶναι αὐτές… Δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς τὸ «ἀφεντικό», ποὺ λέγεται κράτος, χρειάζεται νὰ παίρνῃ γιὰ νὰ δίνῃ. Χρειάζεται νὰ γεμίζῃ τὰ ταμεῖα γιὰ νὰ ἔχῃ καὶ ὑπαλλήλους. Χρειάζεται νὰ εἶναι φιλάνθρωπο, ὅταν τὸ παίρνει, ὄχι ὅταν δὲν μπορῇ νὰ θρέφῃ τὰ δικά του παιδιά! Ἀλλὰ ποῦ νὰ τὸ καταλάβουν αὐτό οἱ συνδικαλιστές μας; Λὲς καὶ τὸ κράτος εἶναι ἰδιοκησία τοῦ γείτονα. Λὲς καὶ δὲν εἴμαστε ὅλοι μέτοχοι σὲ αὐτὴν τὴν ἐταιρεία ποὺ λέγεται Ἑλληνικό κράτος! Λὲς καὶ δὲν ἔχουμε ὅλοι τὴν ὑποχρέωσι νὰ τὸ προστατεύουμε ἀπὸ τοὺς καταχραστές! Εἴδατε καοῦρες ἡ ΟΛΜΕ γιὰ τοὺς Ἀφγανούς; Δὲν εἶδα ὅμως ἀνάλογες καοῦρες γιὰ τοὺς Ἕλληνες… Λὲς κι ὁ ἐργοδότης τους εἶναι τὸ Ἀφγανικὸ κράτος! (Ἢ ἡ Ἀφγανία ὅπως γράφει ἡ Ἐλευθεροτυπία!!) Δὲν εἶδα ΠΟΤΕ νὰ σκεφτοῦν τὸ ἐπίπεδον τῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἀντιθέτως, σιωπή! Συνενοχή! Μία συνενοχὴ ποὺ καλύπτει οὐσιαστικῶς τὴν δική τους ἀμάθεια καὶ ἀγραμματοσύνη! 

Λὲς στὸν «διδάσκαλο»: «Ὅταν θέλουμε νὰ «προστάξουμε» χρησιμοποιοῦμε Ἐνεστώτα Προστακτικῆς! Ὄχι Ἀόριστο!! π.χ. Παράγγειλε ὄχι παρήγγειλε.., Τραγούδα, ὄχι τραγούδησε… Μίλα, ὄχι μίλησε» Κι ἀπαντᾶ: «ἒμ δέν μποροῦμε νὰ τὰ ξέρουμε ὅλα…» Ὅμως ἕνα παιδάκι Α’Δημοτικοῦ ποὺ σὲ διόρθωνε τὸ τιμώρησες!!! Ἐσὺ δὲν μποροῦσες νὰ ξέρῃς πὼς τὸ παιδάκι εἶχε δίκαιον;

Ἄκου δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ξέρουμε ὅλα!!! Δὲν σοῦ ζήτησα καλέ μου ἄνθρωπε νὰ μοῦ ἐξηγήσῃς τὴν δομή του ἀτόμου! Γραμματική σοῦ ζήτησα νὰ μάθῃς στὰ παιδιά μας! Ἐὰν δὲν μπορῇς ἐσὺ, τότε ποιός θὰ τὸ κάνῃ; Ἢ θὰ πρέπῃ νὰ πᾶνε ὅλοι στὰ Πανεπιστήμια γιὰ νὰ μάθουν νὰ ὁμιλοῦν καὶ νὰ γράφουν; 

Ῥωτᾶς «διδάσκαλο» ποιά εἶναι ἡ σωστή ὀρθογραφία γιὰ τὶς λέξεις αὐγό καὶ αὐτί. Κι ἀπαντᾶ: «Καὶ οἱ δύο… Ἄλλοι τὰ γράφουν ἔτσι κι ἄλλοι ἀλλοιῶς…» Δὲν σὲ ῥωτῶ καλέ μου ἄνθρωπε πῶς τὰ γράφουν. Σὲ ῥωτῶ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ!!! 

Ῥωτᾶς «διδάσκαλο» γιὰ τὸ ποιός εἶναι ὁ ὀρθός τρόπος διδαχῆς τῆς διαιρέσεως. Καὶ σοῦ ἀπαντᾶ: «Ὁ κλασσικός εἶναι ἀλλὰ πρέπει νὰ τὰ διδάξουμε ὅλα!» Καὶ ποῦ εἶναι μωρέ ἡ διδασκαλική σου ἰδιότητα; Τί σημαίνει πρέπει νὰ τὰ διδάξουμε ὅλα; Θὰ κάνῃς τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν σούπα γιατί κάποιοι ἠλίθιοι ἢ ἀνεγκέφαλοι δὲν ξέρουν τί τοὺς γίνεται; Καὶ ποῦ εἶναι ἡ ΟΛΜΕ ἐκεῖ; Ἢ χέστηκε ἡ ΟΛΜΕ ὅσο πέφτει τὸ παραδάκι;

Μᾶς χορέψατε λοιπόν μὲ τὰ συνδικαλιστικά σας! Μᾶς πρήξατε! Μόνον γιὰ τὴν τσέπη σας καὶ τὴν βολή σας! Μόνον γιὰ τὸ πῶς θὰ βολέψετε τὸν πισινό σας! Ἀλλὰ γιὰ ὅσα κληθήκατε νὰ ὑπηρετήσετε, οὔτε λόγος! Σκασίλα σας! 

Νὰ πᾶτε λοιπὸν, στὴν ἀγγλική γλώσσα πάντα, νὰ ζητήσετε ἀπὸ τὴν ὑπουργὸ ἀΠαιδείας τὸν λόγο. Τώρα ποὺ καταστρέψατε τρεῖς γεμᾶτες γενεές Ἑλλήνων, φτιάχνοντας συνδικαλιστές καὶ φυτά ἐσωτερικοῦ χώρου, νὰ πᾶτε νὰ ἀναζητήσετε τὰ δίκαιά σας! Καὶ  μὴν ἀνησυχεῖτε γιὰ τὰ παιδιά μας. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μόνον ὡς πελᾶτες σᾶς ἐνδιέφεραν. Φτιάχνουμε κρυφὰ σχολειὰ ἐμεῖς! Δὲν θὰ χαθοῦν αὐτά! Τοὺς ἑαυτούς σας νὰ λυπᾶστε… Ἐσεῖς εἶστε τελειωμένοι…. Καὶ εἰλικρινῶς, δὲν λυπᾶμαι διόλου.. Ὅπως στρώσατε κοιμᾶστε… Κοράκια…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ λέξις «διδάσκαλος» ἀποτυπώνει ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἀντικρύζω. Ἕνα κατασκεύσμα, ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνται τίποτα, δὲν σκέπτεται διόλου, ἐφαρμόζει κατὰ γρᾶμμα ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν, εἶναι καὶ λίγο κουλτούρα νὰ φύγουμε, καὶ λίγο σαββατιάτικη μπαρότσαρκα, καὶ λίγο προστασία τοῦ ἀγριοχοίρου, καὶ λίγο συνδικαλισμός, καὶ λίγο ἀπὸ ὅλα, ἀλλὰ διδάσκαλος δὲν εἶναι! Καὶ οὔτε θὰ γίνῃ ΠΟΤΕ! 

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply