Οἱ τρεῖς τελευταῖες ἐπιθυμίες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου;


   

Θὰ μεταφέρω τὸ κείμενον ὅπως τὸ ἔλαβα, δίχως παρεμβάσεις καὶ σχόλια. Ἄλλως τε, τί νὰ σχολιάσῃ κάποιος;

Φιλονόη  

Oι τρεις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  Ευρισκόμενος στα πρόθυρα του θανάτου, ο Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους στρατηγούς του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του ?) 
1] Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής.
2] Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει [ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους] να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του.
3] Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον αέρα, έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων.
Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν οι λόγοι.
Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:
1] Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν το φέρετρό μου, για να μπορούν να δείξουν με αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν, μπροστά στο θάνατο, τη δύναμη να θεραπεύουν!
2] Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θησαυρούς μου, για να μπορούν όλοι να βλέπουν ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ παραμένουν!
3] Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα, για να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι ερχόμαστε με τα χέρια άδεια και με τα χέρια άδεια φεύγουμε, όταν τελειώσει για εμάς ο πιο πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος!

Δημήτρης Κρητικός  

Συμπλήρωμα:

Συμφώνως μὲ πληροφορία ποὺ μᾶς ἔφερε φίλος ἀναγνώστης, μᾶλλον τὸ κείμενον δὲν προέρχεται ἀπὸ κάποιον κλασσικό ποὺ γνώριζε καλλίτερα καὶ μᾶς ἄφησε πληροφορίες. Προσωπικῶς δὲν τὸ ἔχω ἀναζητήσει. Ἔχω μελετήσει Ἀρριανό καὶ δὲν τὸ ἔχω ἐντοπίσει. Δεσμεύομαι ὅμως νὰ τὸ διασταυρώσω. 

Παρὰ ταὐτα, θεωρῶ πὼς εἶναι ἔνα ὠραιότατον ἀπόσπασμα καὶ ἀξίζει τόν κόπο νὰ τὸ ἔχουμε ὑπ’  ὄψιν μας. Ἔςτω κι ὡς θεωρία. 

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply