Εἴμαστε ἀσφαλεῖς μὲ τὴν ἀπογραφή;

Γιατί ὄχι; Μὲ τόσους ἐγκληματίες ποὺ κυκλοφοροῦν ἔξω, καλό θὰ εἶναι νὰ λαμβάνουμε τὰ μέτρα μας. Εἶναι τοὐλάχιστον ἐπικίνδυνο (γιὰ νὰ μὴν πῶ ἐγκληματικό) νὰ ἀνοίγουμε σκέτο τὴν πόρτα μας σὲ κάθε ἕναν ποὺ θὰ προφασίζεται πὼς ἔρχεται νὰ …ἀπογράψῃ! 

Λαμβάνουμε τὰ μέτρα μας μὲ κάθε τρόπο. 

Μία ἐνδιαφέρουσα (καὶ πραγματοποιήσιμη) πρότασις, τίθεται ἀπὸ τὴν Ὀλυμπια. Νομίζω πὼς ἀξίζει νὰ τὴν λάβουμε σοβαρά ὑπ’ ὄψιν μας.

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Καὶ προσοχή!!! Δὲν ἀνοίγουμε εὔκολα τὴν πόρτα μας!!! Διόλου εὔκολα!

Απίστευτη πρόταση για την απογραφή… Δώστε τους πρώτα να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση και μετά απαντήστε!

Η …έμπρακτη αντίδραση από τον Παναγιώτη Θ.

ΑΥΡΙΟ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ 65.000 ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .

ΤΡΕΛΟΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΥ  ΕΥΚΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΛΠ

ΚΑΙ ΤΑ  ΖΗΤΑΝΕ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  65.000  ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ .

ΖΗΤΗΣΤΕ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΤΕ ΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός: Αριθμός: Τ.Κ.:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλέφωνο: Φαξ:
Κινητό: Email:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω 

υπεύθυνα και αμετάκλητα ότι:

Για τα επόμενα δέκα έτη θα έχω την ηθική αυτουργία και αυτοπρόσωπη 

συμμετοχή σε οποιανδήποτε εγκληματική ενέργεια και πράξη 

που.θα.συμβεί.στον ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..
του οποίου πήρα τα προσωπικά δεδομένα με το έντυπο της απογραφής ,τόσον εναντίον του ιδίου αλλά και των μελών της οικογενείας του και των περιουσιακών του στοιχείων (ακόμα και των αποκτηθέντων μελλοντικά) επειδή από αμέλεια δική μου θα διαρρεύσουν τα προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους, όσον αφορά το κομμάτι της ηθικής αυτουργίας, η επειδή τα χρησιμοποίησα εγώ μόνος η μαζί με τρίτους από κοινού, για την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους σε βάρος του. Δηλώνω επίσης ότι τα θεωρημένα αντίγραφα των αντιστοίχων προσωπικών μου δεδομένων που έδωσα στον απογραφόμενο είναι απολύτως αληθινά και οποιανδήποτε εξ αυτών αποδειχθούν ψεύτικα καθώς και κάθε άλλο που θα βρεθεί στην κατοχή μου και δεν του το δήλωσα ,συνιστά πλήρη και αμετάκλητη ομολογία από εμένα για ενεργό συμμετοχή μου σε βαθμό κακουργήματος σε κάθε εγκληματική ενέργεια που θα γίνει σε βάρος του .
Ημερομηνία: . . . . . . . . . .20….
Ο – Η Δηλ. . . . . . . .
(Υπογραφη)

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ:

 Σημείωσις: θεωρητικῶς δὲν ἔχουν προσλάβει πρόσωπα ποὺ δὲν ἔχουν ὑπογράψει σύμβασι, μὲ τὴν ὁποίαν, θεωρητικῶς πάντα, κατοχυρώνονται τὰ προσωπικὰ μας δεδομένα ὡς ἀπόρρητα. Θεωρητικῶς. Ὅμως αὐτὸ δὲν μᾶς κατοχυρώνει. Ἰδίως μὲ τὰ πρόσωπα ποὺ εἶναι ἀγνώστου ταὐτότητος καὶ διαμονῆς.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply