Έὰν ἀντιμιλήσῃς, ἔφυγες!!!

Μεταξᾶς καὶ ....Μίκης! Κατὰ τὰ ἄλλα τὸν πολεμοῦσες τὸν Μεταξᾶ Μίκη;

Μεταξᾶς καὶ ….Μίκης! Κατὰ τὰ ἄλλα τὸν πολεμοῦσες τὸν Μεταξᾶ Μίκη;

Λέει ὁ Μίκης! 

Εἶναι ἡ δική του ἡμέρα σήμερα ὅπως καταλάβατε!!! 

Βρῆκα ἐπί τέλους τὸ κείμενόν του, ποὺ ἔστειλε (ὡς μάλωμα) στὴν σπίθα Ἡρακλείου! Αφορμῆς δοθείσης;  Κάλεσαν οἱ σπιθιστές τὸν Καζάκη νὰ τοὺς μιλήσῃ, κι ὁ Μίκης ἔπαθε ταπηροκρανίωσι!!! Παραλίγο θὰ πάθαινε κι ἐγκεφαλικό! 

Βέβαια πρὸς ὤρας τὸ γλύτωσε… Ἀλλὰ μὲ τέτοια ποὺ τοῦ «φτιάχνουν» οἱ σπιθιστές, σὲ λίγο δὲν θὰ ὑπάρχουν ἐντὸς τῆς σπίθας διότι …ἀντιμιλοῦν! Κι ὅποιος ἀντιμιλᾶ καὶ δὲν ἀκολουθεῖ τὴν ξεκάθαρη πολιτικὴ Μίκη-Δημητροκάλλη, μητσοτατικῆς ἐμπνεύσεως, ἀποβάλλεται! Φεύγει! 

Στὴν σπίθα Χανίων τὸ ἔκλεισαν τὸ μαγαζί! Στὸ Ἡράκλειο κοντεύουν. Τῆς κακομοίρας γίνεται γενικῶς!!! Ὁ Μίκης, ξεκάθαρα πλέον, ἐπιβάλλει τὸν Δημητροκάλλη καὶ διατάσσει! Ὁ μέσας «σωτήρ» κι ἀφέντης! Τοῦ ὁποίου ὅμως ποιός ὀ ἐμπνευστής; Γιατί τόση κάψα γιὰ τὸν Δημητροκάλλη; Εἴπαμε, ἰσχυρός συνδετικὸς (ἐπιφανεικός) κρίκος ὁ Μητσοτάκης. Ἐπιφανειακός.. Διότι ὑπάρχουν κι ἄλλα, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια….

 Ἐπεί δὴ ὅμως δὲν εἶναι ἠλίθιος, κι ἐπεὶ δὴ ξέρει πολὺ καλὰ τὸ ποὺ θέλει νὰ πάῃ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνης, κι ἐπεί δὴ τὰ πράγματα ἔχουν φθάσει σὲ πολὺ κρίσιμο σημεῖο γιὰ τὸ γενικό μας ξεπούλημα, εἶπε ὁ Μίκης νὰ βάλῃ ἕνα χεράκι. Ὁ κόσμος εἶχε ξεκινήσει νὰ ξεκουνιέται, νὰ ἀνησυχῇ, νὰ ψάχνεται. Ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τὰ «βουβὰ» μηνύματα ἦταν πολὺ ἀνησυχητικά!  Κάτι ἔπρεπε νὰ γίνῃ! 

Διότι, φαντάζεστε νὰ σηκωνόταν ἕνα μπουλούκι (διότι γιὰ μπουλούκι μιλᾶμε) καὶ νὰ ἔβγαινε ἔξω θυμωμένο; Δὲν θὰ εἶναι οἱ γνωστοὶ συνδικαλιστὲς ποὺ ἐλέγχουν καταστάσεις. Αὐτοὶ ξέρουν ἀπὸ ποῦ  θὰ παραλάβουν τὸν κόσμο καὶ ποῦ θὰ τὸν παραδόσουν. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ κάτι ἰδιαιτέρως ἀνεξέλεγκτο!  Κάτι ποὺ δὲν καπελώνεται! Κάτι ποὺ μόνον μὲ ἰσχυρό στρατό ἀντιμετωπίζεται! Κάτι ποὺ θὰ ἔχῃ πάρα πολλοὺς νεκρούς! 

Σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν θέλουν ἥρωες. Σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων, ἰδίως τώρα ποὺ ὑπογράφουν τὸ μεγάλο μας ξεπούλημα, δὲν θέλουν ἱστορίες. Θέλουν τὸ κεφάλι τους ἥσυχο γιὰ νὰ κλείσουν τὶς δουλειές τους γρήγορα καὶ παστρικά! Ὅπως κάθε παστρικιά! 

Κι ἐδῶ ἔρχεται ὁ Μίκης! Διότι ἐὰν δὲν ἐρχόταν, τότε τὸ ῥίσκο θὰ ἦταν πάρα πολὺ ὑψηλό! Ἄσε ποὺ δὲν φθάνουν γιὰ ὅλους τὰ ἐλικόπτερα! 

Φθάνει λοιπὸν ὁ Μίκης καὶ …λύνει τὰ προβλήματα! Ἀνακοινώνει κόμμα, ποὺ γίνεται κίνησις πολιτῶν,  ποὺ θὰ ἔχῃ ἄμεσο δημοκρατία, ἀλλὰ ποὺ  τελικῶς δὲν θὰ ἔχῆ, ποὺ θὰ ἔχῃ δημοκρατία σκέτο, ἀλλὰ τελικῶς ἔχει Δημητροκάλλη, ποὺ θὰ ἔχῃ πολιτικὴ ἄποψι, ἀλλὰ θὰ ἀπέχῃ τῶν ἐκλογῶν, ποὺ θὰ ἔχῃ ἐλευθερία λόγου, ἀλλὰ ὅποιος δὲν ὑπακούῃ θὰ φεύγῃ, ποὺ θὰ ἔχῃ αὐτοδιαχείρισι, ἀλλὰ θὰ ὑπάκούῃ μόνον σὲ ἐντολὲς Μίκη καὶ Δημητροκάλλη, ποὺ θὰ σέβεται τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ποὺ ἡ κεντρική του ἐξουσία δὲν θὰ σέβεται κανέναν, ποὺ ἔχει κέντρα ἐλέγχου στὴν ἄλλην μεριὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ἀλλὰ ὁ Καζάκης εἶναι προδότης…. Οὒφ… Νὰ πάρω ἀνάσα… Ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἔχει νόημα…

Ὅλοι ὅσοι θέλησαν νὰ ἐκφράσουν ἄποψι, ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς προδότες κι ἔφυγαν! Οἱ μοναδικοὶ ποὺ παραμένουν, εἶναι μόνον αὐτοὶ ποὺ ὑπακούουν τυφλά!! Ποῦ ὑπακούουν;  Θὰ σᾶς γελάσω! Ὁ μπάρμπα-Γιάννης φαίνεται νὰ ἔχῃ τὸ γενικό πρόσταγμα! Ἀλλὰ  κι ὁ Μίκης δὲν εἶναι καλλίτερος! Τὰ ἴδια μυαλά! Καὶ τὶς ἴδιες ἄκρες! Καὶ τοὺς ἴδιους συμμάχους… Καὶ τὶς ἴδιες «ἀρχές»!  Καὶ τοὺς ἴδιους στόχους… Μία ἀπόλυτος ταὐτισις! Ἀνισόρροπη! Ὅπως κι ὅλο τὸ κόλπο ποὺ στήθηκε εἰς βᾶρος τῶν Ἑλλήνων!

Διότι ὁ Μίκης ξέρει πάρα πολὺ καλά πὼς ὅσους σκέπτοναι στοιχειωδῶς δὲν πρόκειται νὰ τοὺς ἀγγίξῃ ΠΟΤΕ!! Θὰ ἀγγίξῃ καὶ θὰ «ἀγγίξῃ» μόνον ὅσους δὲν ἔχουν συνειδητή πολιτική δράσι!

Θὰ ἀγγίξῃ λοιπὸν μόνον ὅσους δέχονται ἀγόγγυστα ὅσα τοὺς σερβίρουν ἅπαντες! Ἐχθὲς τὸν Κωστάκη, τὸν ΓΑΠ, τὸν ἄλλον Κωστάκη, σήμερα τὸν Μίκη… Αὔριο κάποιον ἄλλον… Δὲν ἔχει σημασία! Κάποιος νὰ εἶναι ὡςτε νὰ μὴν χρειάζονται νὰ σκέπτονται! Ὁποιοσδήποτε! 

Θὰ «ἀγγίξῃ» ὅμως καὶ κάποιους ἄλλους! Τὰ παλαιά του συντρόφια, τὰ κομματόσκυλα ποὺ δὲν εἶναι πολὺ ἐκτεθειμένα! (Ὅπως ὁ Δημητροκάλλης!) Κάποια ἄλλα καλόπαιδα ποὺ θὰ πουλοῦσαν καὶ τὴν μάνα τους γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀφάνεια!! Τέτοιου εἴδους φυντάνια! Κι ἀπὸ αὐτὰ ὑπάρχουν ἀρκετά! Παλαιοκομματικοί ποὺ «ἀπεχώρισαν» ἀπὸ τὶς «παρατάξεις» τους, νεοταξικοί, φιλόδοξοι, τομάρια, ἀνθέλληνες καὶ κάθε καρυδιᾶς καρύδι!  Σίγουρα καὶ κάποιοι εὐαίσθητοι, ἀλλὰ οἱ πολλοί παραμένουν ἐκτός καὶ παρατηροῦν! 

Ἂς μὴν σᾶς κουράζω! Γιὰ ὅσους ἔχουν εἰλικρινὴ διάθεσι νὰ ἀντιληφθοῦν, παραθέτω μίαν ἐπιστολὴ τοῦ Μίκη πρὸς τὴν σπίθα Ἡρακλείου ποὺ παρῂκουσε! Καὶ φυσικά, πολὺ φυσικά, ὅποιος δὲν ὑπακούει, καταργεῖται!  Ἀφῆστε δὲ τὸ φακέλωμα! Ὅσοι πλησίασαν στὶς σπίθες, ἔχουν «χωροθετηθεῖ» ἤδη… 

Τό κείμενον τὸ κατέβασα ἀπὸ τὴν σελίδα τῆς σπίθας Ἡρακλείου. Καὶ λέει πάρα πολλά! 

Ἁπλῶς ὅμως σκεφθεῖτε… Σκεφθεῖτε καλά! Διότι οἱ  εὐκαιρίες σας τελειώνουν! 

Φιλονόη. 

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ (17-4-2011)

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,

Πληροφορήθηκα με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση την ανταπόκριση εκατοντάδων πολιτών του Ηρακλείου στο κάλεσμα που σας απηύθυνα να πυκνώσετε τις γραμμές της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών, της Σπίθας, που δημιουργήσαμε με σκοπό να συμβάλουμε, με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, στην οργάνωση του αγώνα του λαού μας να σταματήσει τη λαίλαπα που έχει επιπέσει στη χώρα μας, να αποτρέψει την καταστροφή της πατρίδας μας που οργανώνει αυτή η κυβέρνηση και οι διεθνείς δανειστές με το Μνημόνιο και να βάλει τις βάσεις για την αναγέννηση της Ελλάδας . Είμαι σίγουρος ότι οι εκατοντάδες αυτοί συμπολίτες και συναγωνιστές θα γίνουν χιλιάδες αύριο, δεκάδες χιλιάδες μεθαύριο.

Δυστυχώς, τη χαρά μου για την ανταπόκρισή σας σκιάζει κάπως η λύπη μου για ορισμένα γεγονότα που συμβαίνουν στο Ηράκλειο, από ανθρώπους που δηλώνουν οπαδοί της Σπίθας, που μπήκαν στις τάξεις μας, αλλά που συμπεριφέρονται με τρόπο αντιδημοκρατικό και μοιάζουν να εξυπηρετούν, με τις πράξεις τους, αλλότριους σκοπούς, εχθρικούς προς το Κίνημά μας. Βεβαίως , από μια άποψη, τέτοια γεγονότα είναι αναμενόμενα, είναι “παιδικές αρρώστιες” σύμφυτες με κάθε καινούρια κίνηση, θα έλεγα και χρήσιμες γιατί θα μας επιτρέψουν να ξεχωρίσουμε ποιοι ήρθαν κοντά μας για να μας βοηθήσουν και ποιοι ήρθαν για άλλους δικούς τους σκοπούς και φιλοδοξίες, ποιοι μπορούν και θέλουν να δουλέψουν συλλογικά και δημοκρατικά και ποιοι όχι.

Αν όμως οι αρρώστιες είναι παιδικές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται, προτού απειλήσουν την υγεία και το μέλλον της Κίνησής μας.

Σας καλώ επομένως, όσους στρατευτήκατε ήδη στην Σπίθα ή σκοπεύετε να το κάνετε, να προστατεύσετε την Κίνησή μας από τη διαλυτική δράση αυτών των στοιχείων και να τους απομονώσετε. Να τους εμποδίσετε να δώσουν επιχειρήματα στους εχθρούς των ιδεών και της δράσης μας, που δεν έχουν τίποτα να απαντήσουν σε όσα λέμε, αλλά θα προσπαθήσουν ευχαρίστως να αξιοποιήσουν κάθε μας πρόβλημα, για να πούνε “τους βλέπετε κι αυτούς, μια από τα ίδια είναι”

Η κοινή επιτροπή των Σπιθών Ηρακλείου σχεδίαζε για τη Δευτέρα 18 Απριλίου μια εκδήλωση υποδοχής νέων μελών με ταυτόχρονη ομιλία του κ. Δημήτρη Καζάκη. Μετά όμως την παραληρηματική επιστολή που μου έστειλε ο τελευταίος, με την οποία απηύθυνε βαρύτατες όσο και παντελώς συκοφαντικές και βεβαίως αναπόδεικτες κατηγορίες εναντίον της Κίνησής μας ως αμερικανοκίνητης, παρακρατικής και φασιστικής (!), η επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την εκδήλωση υποδοχής για μεταγενέστερη ημερομηνία και με άλλον ομιλητή. Η απόφαση αυτή, που την βρίσκω πολύ λογική, πάρθηκε κατά πλειοψηφία.

Η απόφαση αυτή δεν άρεσε στον εκπρόσωπο της Α’ Σπίθας Κέντρου Ηρακλείου κ. Αντώνη Διαμαντή. Ως εδώ δικαίωμά του. Δεν είναι όμως δικαίωμά του να οικειοποιηθεί την κοινή βάση δεδομένων των νέων υποψηφίων μελών και να τους καλέσει, εξ ονόματος μιας Επιτροπής που ο ίδιος αυθαίρετα δημιούργησε, σε εκδήλωση υποδοχής που οργανώνει, χωρίς να συνεργάζεται με τις άλλες δύο Σπίθες που λειτουργούν στο Ηράκλειο. Επιπλέον, επέμεινε να καλέσει τον κ. Καζάκη να μιλήσει, με ατομική, δική του δήθεν, πρόσκληση, στην ουσία ενεργώντας ως “κομματάρχης” του κ. Καζάκη και της κίνησής του.

Η Κίνηση της Σπίθας στο Ηράκλειο δεν ανήκει στον κ. Διαμαντή ή σε οποιονδήποτε άλλο. Ανήκει στο σύνολο των σημερινών και των αυριανών αγωνιστών της Σπίθας. Ούτε είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην Κίνησή μας άνθρωποι, οι οποίοι, όταν μειοψηφούν σε μια ψηφοφορία, οργανώνουν αυθαίρετα δικές τους εκδηλώσεις, καταργώντας έτσι την έννοια της δημοκρατίας. Αν ανεχθούμε τέτοιο τρόπο λειτουργίας, θα διαλυθούμε σε μερικές εβδομάδες.

Ο κ. Καζάκης, από την άλλη πλευρά, διάλεξε την πορεία του. Τον αφήνω στη δική σας κρίση. Όποιος θέλει να τον ακολουθήσει στο δρόμο που επέλεξε, ελεύθερος είναι να το κάνει. ¨Όπως αποδεικνύεται, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να χρησιμοποιήσει το Κίνημά μας για δικούς του σκοπούς. Αν κάποιος πιστεύει ότι η Κίνηση, στη δημιουργία της οποίας πήρα την πρωτοβουλία να καλέσω, είναι αμερικανοκίνητη, παρακρατική ή φασιστική, τότε ασφαλώς θα πρέπει να φύγει από μας και να μας καταγγείλει. Δεν μπορεί όμως, όπως πράττει ο κ. Διαμαντής, τη μια μέρα να εμφανίζεται με το καπέλο του εκπρόσωπου της Σπίθας και την επόμενη να οργανώνει διαλέξεις ενός ατόμου που μας συκοφαντεί ως χαφιέδες και μελανοχίτωνες!

Καλώ τα μέλη των Σπιθών Ηρακλείου να απομονώσουν τα αντιδημοκρατικά και διαλυτικά στοιχεία που εισχώρησαν στις γραμμές μας. Καλώ τα μέλη της A’ Σπίθας Κέντρου να ενταχθούν στη Σπίθα Μασταμπά και τη Β¨ Σπίθα Κέντρου, ώσπου να οριστικοποιηθεί το οργανωτικό σχήμα της Κίνησής μας στο Ηράκλειο. Όσο για τους φίλους μας, που εκδήλωσαν επιθυμία να ενταχθούν στις Σπίθες, θα κληθούν σε νέα εκδήλωση μετά το Πάσχα, από τους εκπροσώπους των δύο αυτών Σπιθών.

Είναι φυσικό τέτοια περιστατικά να προκαλούν λύπη. ¨Όπως όμως σας είπα είναι αναπόφευκτα στην πρώτη φάση του Κινήματός μας. Είναι και χρήσιμα, για να ξεχωρίσουμε όσους ήρθαν ανιδιοτελώς, από διάθεση να προσφέρουν, από όσους εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες, είναι χρήσιμα για να μάθουμε να αποφασίζουμε δημοκρατικά και να δουλεύουμε συλλογικά. Ας μην επιτρέψουμε στις απογοητεύσεις και στους δισταγμούς, που όλοι έχουμε, πολύ φυσιολογικά, ως σκεπτόμενοι άνθρωποι, να μας βάλουν κάτω, ας μη δώσουμε την ικανοποίηση στους αντιπάλους μας να τα παρατήσουμε, να χάσουμε την πίστη μας με την πρώτη μικρή δυσκολία. Ο αγώνας για την Ελλάδα, σας χρειάζεται.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2011

Μίκης Θεοδωράκης

Κι ἐδῶ ἡ ἀπάντησις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 1ης ΣΠΙΘΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (19/4/2011)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ – ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Είναι τουλάχιστον άκομψο αν όχι ύποπτο το γεγονός ότι στοχοποιείται ένας αγωνιστής – και δη ο επιφορτισμένος με την υποχρέωση να εφαρμόσει τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων – για ενέργειά του που απορρέει ως αποτέλεσμα της θεσμικής του θέσης, αυτής του εκπροσώπου της 1ης ΣΠΙΘΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Τα μέλη της 1ης ΣΠΙΘΑΣ Κέντρου Ηρακλείου ΟΜΟΦΩΝΑ δηλώνουμε ότι ο Κος. Αντώνης Διαμαντής ενήργησε ως όφειλε, εκτελώντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, και χωρίς να παρεκκλίνει καθόλου αυτών.

Επιπρόσθετα σας δηλώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση που – όπως τώρα – οι δημοκρατικές διαδικασίες απόρροια της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην οποία έχουμε αφοσιωθεί, παρερμηνεύονται, καταλύονται ή καταστρατηγούνται θα μας βρίσκετε όλους απέναντί σας και αλληλέγγυους στον Αντώνη Διαμαντή και τον κάθε Αντώνη Διαμαντή,

1η ΣΠΙΘΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αγαπητέ Μίκη,

Λάβαμε το email σου της 17ης Απριλίου 2011 και με μεγάλη μας έκπληξη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν σου μετέφεραν τα πράγματα όπως έγιναν. Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους.

Τα γεγονότα λοιπόν, έχουν ως εξής (τα παραθέτουμε με ημερολογιακή σειρά):

1. Μετά την επιτυχημένη ομιλία σου στο Ηράκλειο Κρήτης, αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευσή μας, να γίνει η εκδήλωση της υποδοχής νέων μελών με την ταυτόχρονη ομιλία του Κο Δημήτρη Καζάκη. Σε αυτό συμφώνησαν και οι συναγωνιστές της ΣΠΙΘΑΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑ. Γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε 8μελής κοινή Επιτροπή από τις δύο ΣΠΙΘΕΣ (1η ΚΕΝΤΡΟΥ και ΜΑΣΤΑΜΠΑ) μετά από ομόφωνη απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων, με σκοπό τη σωστή προετοιμασία της εκδήλωσης για την Υποδοχή νέων μελών τα οποία έφταναν τον αριθμό των 260.(και όχι μετά από απόφαση του Κου Αντώνη Διαμαντή όπως  αναφέρεις σ την επιστολή σου)

2. Στις 11 Απριλίου 2011 ο Κος Δημήτρης Καζάκης με επιστολή που σου απηύθυνε, αποφάσισε να θέσει εαυτόν εκτός Σπίθας – συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να δικαιολογήσει την απόφασή του – αν μη τι άλλο  για να  γίνει πιστευτός. Αυτό μας δημιούργησε ένα ξαφνικό και απρόβλεπτο πρόβλημα ως προς το τι μέλει γενέσθαι με την εκδήλωση που οργανώναμε.

3.Στις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις των ΣΠΙΘΩΝ Ηρακλείου –  η δική μας εκτάκτως έγινε τη Τρίτη 12 Απρίλη 2011 για το συγκεκριμένο θέμα, (συνεδριάζαμε πάντα ξεχωριστά με  τη Σπίθα Μασταμπά) πάρθηκε κατά πλειοψηφία απόφαση (και από την ΣΠΙΘΑ Μασταμπά) να γίνει τελικά η εκδήλωση χωρίς τον Κο Δημήτρη Καζάκη. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 13 Απριλίου μετά από πρωτοβουλία του εκπροσώπου μας Κου Αντώνη Διαμαντή, (ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον εκπρόσωπο της ΣΠΙΘΑΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑ, Κο Ανδρέα Πολυχρονάκη), προτάθηκε να γίνει μία Διαδικτυακή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ΣΠΙΘΑΣ 1ης Κέντρου, αλλά και των μελών της Σπίθας Μασταμπά, με το ερώτημα: “Να γίνει η προγραμματισμένη εκδήλωση για την υποδοχή νέων μελών με προβολή απλά οπτικοακουστικού υλικού, από ομιλίες του Μίκη Θεοδωράκη και να αναβληθεί η ομιλία του Κου Δημήτρη Καζάκη μετά το Πάσχα για να διαφυλάξουμε από τυχόν ανωμαλίες και ερωτήσεις τη διαδικασία εγγραφής νέων μελών;”. Η πρόταση έγινε έτσι ακριβώς και διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπό μας Κο Αντώνη Διαμαντή (υπάρχει σχετικό email της 13/4/2011). Η διαδικτυακή ψηφοφορία μεταξύ των μελών για δεύτερη φορά (σας υπενθυμίζουμε ότι είχαμε κατά μεγάλη πλειοψηφία ήδη αποφασίσει να έρθει ο Κος Καζάκης και να μιλήσει παρά την παραίτησή του, απλώς με την ιδιότητά του ως οικονομολόγος), ανέδειξε  την αναβολή, αλλά όχι την ακύρωση, της εκδήλωσης με ψήφους 14 υπέρ, 6 κατά. Έπειτα, ο Κος Ανδρέας Πολυχρονάκης ζήτησε από τον  εκπρόσωπό μας Κο Αντώνη Διαμαντή να ρωτήσει μήπως κάποιο άλλο μέλος από την Προσωρινή Συμβουλευτική Επιτροπή θα μπορούσε να έρθει να μιλήσει εκείνη την ημέρα  αντί του Κου Δημήτρη Καζάκη.

4. Ο Κος Διαμαντής σε συνεργασία με την Σπιθίστρια Κα Πέπη Χατζημαρκάκη το βράδυ της Πέμπτης 14/11/2011, κατάφεραν να μιλήσουν με τον Κο Καραμπελιά (μίλησε ο ίδιος στο τηλέφωνο με τον Κο Διαμαντή) για να έρθει σε αντικατάσταση του Κου Καζάκη. Η επιτροπή υποδοχής όμως απέρριψε ΚΑΙ αυτήν την λύση. Τότε ο Κος Διαμαντής μας έστειλε email δηλώνοντάς μας ότι επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η ομιλία του Κου Δημήτρη Καζάκη (σχετικά με το μνημόνιο) στο Θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ, στο οποίο είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής (μιας που υπήρχε ήδη και το αεροπορικό του εισιτήριο), δηλώνοντάς μας επίσης ότι θα επιβαρυνόταν και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του Κου Δημήτρη Καζάκη.

Σημείωσε εδώ αγαπητέ μας Μίκη ότι το θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ δίνεται εδώ και 4 μήνες ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ για τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Σπιθών αλλά και της Συντονιστικής επιτροπής (παλαιότερα). Πολλά μέλη της 1ης Σπίθας Κέντρου συμφώνησαν με αυτή του την ενέργεια -η οποία λαμβάνει χώρα συχνά μιας και το θέατρο καλεί διάφορες προσωπικότητες να μιλήσουν στα πλαίσια του Αντι-μνημονιακού Αγώνα. Στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που μας έστειλε ο Κος Αντώνης  Διαμαντής τα ανέφερε όλα αυτά με καθαρό και διάφανο τρόπο χωρίς τη παραμικρή υποψία, ή προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτού του γεγονότος, κατά των ΣΠΙΘΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Μάλιστα έστειλε αυτή την ανακοίνωση σε όλα τα μέλη της 1ης Σπίθας Κέντρου, της Σπίθας Μασταμπά αλλά και της νεοσύστατης 2ης Σπίθας Κέντρου με εκπρόσωπο την Κα Λέλα Ιακωβίδου. Η εν λόγω κυρία έστειλε email στον εκπρόσωπό μας Κο  Αντώνη Διαμαντή τη Πέμπτη 14 Απριλίου (είναι και αυτό στη διάθεσή σου), δηλώνοντας την αντίθεσή της στην εκδήλωση του Θεάτρου ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ και παρακαλώντας να μην χρησιμοποιήσει ο εκπρόσωπός μας τη βάσει δεδομένων (ηλεκτρονικές διευθύνσεις) της ΣΠΙΘΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Ο εκπρόσωπός μας της απάντησε αμέσως για τις 2 συνεχόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 1ης Σπίθας Κέντρου και για την έλευση του Κου Δημήτρη Καζάκη στο Ηράκλειο -απλά είχε αποφασιστεί η αναβολή. Επίσης της ανέφερε το εξής : “καλώ τον Κο Καζάκη για να μιλήσει ευθαρσώς για την κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας στο κοινό του Ηρακλείου”.

5.       Την Πέμπτη 14 Απριλίου επίσης 2011, έγινε συνάντηση της επιτροπής Υποδοχής όπου, σημειωτέον, εμείς σαν 1η Σπίθα Κέντρου είχαμε μόνο τρία μέλη. Εκείνη τη βραδιά 4 μέρες πριν την εκδήλωση και μετά την ανακοίνωση της καθόδου Καζάκη, και ομιλία του στο Θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ, “άρχισαν τα όργανα”. Παραβρέθηκαν μόνο 5 από τα 8 μέλη (τα τρία ήταν από τη 1η Σπίθα Κέντρου) .

Τα μέλη της Επιτροπής με ψήφους 4 υπέρ και 1 κατά , θεώρησαν ότι δεν πρέπει να γίνει η ομιλία για τρεις λόγους:

α) Ότι δεν προλαβαίνει να οργανωθεί η ομιλία ( πράγμα τελείως αντι -Δημοκρατικό μιας και την προηγούμενη δύο Γενικές Συνελεύσεις των δύο ΣΠΙΘΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ είχαν κατά πλειοψηφία αποφασίσει το αντίθετο. Μια επιτροπή λοιπόν εργασίας αντικατέστησε την απόφαση δύο Γενικών Συνελεύσεων)

β) Θα υπήρχε πρόβλημα με το εορταστικό ωράριο το οποίο μόλις θα είχε αρχίσει να ισχύει. (Λες και η επιτροπή δεν το γνώριζε αυτό εδώ και τρεις εβδομάδες μιας και ήταν ήδη “κλεισμένη ” η Δημοτική αίθουσα από μέλη της 1ης Σπίθας Κέντρου.)

γ) Ότι ήταν άκομψο να αντικατασταθεί ο Κος Δημήτρης Καζάκης από τον Κο Καραμπελιά (πράγμα που το είχαν ήδη αποφασίσει).

Ο εκπρόσωπός μας δέχτηκε δύο τηλεφωνήματα εκείνη τη μέρα. Ένα από την Κα Ιωάννα Κολοβού που τον ρωτούσε γιατί και πώς οργάνωνε σε ιδιωτικό του χώρο ομιλία του Κου  Δημήτρη Καζάκη (της εξήγησε ότι δεν είχε σχέση με την Σπίθα), αλλά και του Κου Κωνσταντακόπουλου, μέλους της Προσωρινής Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο οποίος υπέδειξε στον εκπρόσωπό μας, ότι αφού δε “συμφωνεί” ο Κος Διαμαντής με την απόφαση “απομάκρυνσης” Καζάκη από τη Κίνηση –πως το είχε καταλάβει αυτό, επειδή επρόκειτο απλώς να τον φιλοξενήσει στον χώρο του, για μια ομιλία οικονομικού περιεχομένου; – θα ήταν καλύτερα να φύγει από την Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών (είχε ήδη αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα σου, η οποία “καταδίκαζε” όσες Σπίθες καλούν για ομιλία τον Κο Δημήτρη Καζάκη). Ο κος Αντώνης Διαμαντής σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση που έγινε στο Θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4/2011 μας διάβασε κείμενό του στο οποίο περιέγραφε τα τηλεφωνήματα. Εμείς οι παρευρισκόμενοι ενυπογράφως δηλώσαμε ότι λάβαμε γνώση αυτής της ανακοίνωσης (υπάρχουν δύο αντίγραφα στην διάθεσή σου).

Πως και από ποιους έμαθαν και οι δύο τα τεκταινόμενα στο Ηράκλειο ,Μίκη;

Κανένα μέλος της 1ης Σπίθας Κέντρου Ηρακλείου δεν έχει μιλήσει μαζί σου…

Πως κατέληξες σε αυτά τα συμπεράσματα; από “πληροφορίες καλοθελητών” οι οποίοι δεν επιθυμούν διαδικασίες Δημοκρατικές;

Εδώ δεν πρόκειται για επίθεση στον εκπρόσωπό μας Κο Διαμαντή, αλλά σε όλη τη 1η Σπίθα Κέντρου στην οποία πιστεύεις (εσύ άραγε;) ότι μας κατευθύνουν, πράγμα απαράδεκτο.

Δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στον εκπρόσωπό μας Κο Αντώνη Διαμαντή, ο οποίος σε όλες τις περιπτώσεις ενήργησε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ.

Αρνούμαστε να διαλυθούμε και να προσχωρήσουμε σε άλλες ΣΠΙΘΕΣ, πράγμα που διαβάσαμε με μεγάλη έκπληξη.

Από σήμερα όλα τα μέλη της 1ης Σπίθας Κέντρου γίνονται και εκπρόσωποι της 1ης Σπίθας Ηρακλείου.

Σου ζητούμε παράλληλα με αυτήν την επιστολή να μας δεχτείς ΟΛΟΥΣ εμάς, στο σπίτι σου, για να μιλήσουμε και να σου δώσουμε τις αναγκαίες εξηγήσεις…. ίσως τότε καταλάβεις τι ακριβώς συνέβη.

Γενικότερα,  αναρωτιόμαστε για την πληροφόρησή σου. Αναρωτιόμαστε για το ποιοι είναι αυτοί που σε ενημερώνουν. Επίσης αναρωτιόμαστε για το ότι έτσι, ελαφρά την καρδία, πίστεψες όλα αυτά που μας καταμαρτυρούν, χωρίς να πάρεις καν τη γνώμη μας και χωρίς να ακούσεις την άποψή μας. Αναρωτιόμαστε για την ακρίβεια, αν εσύ ο ίδιος έγραψες το email αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι κρίσεις με αυτό τον τρόπο δε σε εκφράζουν ούτε σε χαρακτηρίζουν. Αναρωτιόμαστε ακόμα αν αυτό το email θα φτάσει στον άνθρωπο Μίκη και όχι σε κάποιον που μιλάει «αντ’ αυτού»….

1η ΣΠΙΘΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


Γελάσατε καὶ σήμερα; Ἐγώ ὄχι… Διότι ἐκ νέου στιγματίζονται πολίτες. Ἐὰν ἦταν στὸ βουνό, ὁ κύριος Διαμαντὴς θὰ εἶχε ἐκτελεστεῖ γιὰ ἀσέβεια; Τακτικές γνωστές; Γνωστότατες; Ἀνθελληνικές; Μᾶλλον.. Πρόβατα μᾶς θέλουν… Διαλέγουν τὰ πρόβατα τώρα. Ὅσοι σκέπτονται, ὄξω! Εἶναι «καπελωτές»!!  Καὶ δὲν τοὺς χρειάζονται! 

Δημοκρατικότατες διαδικασίες! Ἀλήθεια, πόσους ἐφιᾶλτες καὶ δοσιλόγους παράγει ἐτησίως ἡ Πατρίδα μας; 

Σχετικὰ θέματα: 

Ἔως ἐδῶ Μίκη! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ΜΟΝΟΙ μας! 

Σήμερα κεντᾶμε στὸ στημόνι τοῦ Δημητροκάλλη

Δημητροκάλλης: «Μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιβάλλουμε τὶς ἀπόψεις μας»

Κουλουβάχατα! 

Θεοδωράκης: Συγγνώμη γιὰ τὸν Δημητροκάλλη!

Κι ἄλλη ἀνάρτησις γιὰ τὴν σπίθα!

Μία σκληρὴ ἄποψις γιὰ Ληναῖο Καζάκη!

Μὴν πουλᾶτε δημόσια γῆ! Ξεπουληθεῖτε ἐσεῖς!

Τί κρίμα τόση ἐλπίδα νὰ σβήνῃ σὲ μίαν σπίθα!

Πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ τὸ κέντρον έλέγχου τῆς Σπίθας;

Ὁ Μίκης ἠ σπίθα καὶ ἡ καϋμένη πατρίδα!

Ἡ ἀπάντησις Καζάκη στὸ ὑβρεολόγιον.

Ὁ Καζάκης ποὺ λέει… Ἀλλὰ τί λέει;

Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη, τὸν μπατίρη!

(Visited 48 times, 1 visits today)
Leave a Reply