Ἀρχίζει τό φακέλλωμα;

Ἀρχίζει τό φακέλλωμα;Σήμερα ἀρχίζει ἡ ἀπογραφή. Οἱ περισσότεροι ἐξ ὑμῶν θά ἀπογραφείτε, ὑποθέτω καί θά ἔχετε  ἄγχος μή τύχει καί σᾶς ξεχάσουν ἤ λείψετε ἀπό τό σπίτι καί ὑποστεῖτε κυρώσεις. Ἔψαξα καί βρῆκα τόν νομο 3832-2010. Εἶναι ὁ νόμος πού διέπει τό Ἑλληνικό Στατιστικό Σύστημα. Πῶς λειτουργεῖ, τό ἀντικείμενο του καί γενικῶς ὅλες οἱ διατάξεις πού τό απαρτίζουν.

Ὑπάρχουν πολλοί ἀπό μᾶς πού δέν θέλουν νά ἀπογραφοῦν (φακελλωθοῦν). Τά στοιχεῖα μας ἄλλωστε εἶναι γνωστά στήν πολιτεία. Μέ τόν ἀριθμό ταυτότητος μας ἤ τόν ΑΜΚΑ δέ ν ὑπάρχει τίποτα (πού νά τούς ἐνδιαφέρη) καί νά μή τό γνωρίζουν. Ἄν διαβάσετε τό ἔντυπο τῆς ἀπογραφῆς θά σᾶς γεννηθοῦν πολλές ἀπορίες. Μόνο ἄν θά εἶναι τό σπίτι μας μέσα στήν μπίχλα δέν θά καταγράψουν. Ὅλα τά ἄλλα. Ἄν μένουμε μέ τήν γκόμενα/ο, μέχρι πού εἶναι ἡ τουαλέτα!

Τό καλό εἶναι – γιά νά μήν ἀνησυχεῖτε – ὅτι δέν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀπογραφή. Οἱ κυρώσεις εἶναι μόνο διοικητικές. Μή σᾶς τρομάζουν, λοιπόν, μέ τά ὑποτιθέμενα πρόστιμα 50.000 καί 200.000 εὐρώ.  Αὐτό τό συμπέρασμα βγαίνει μελετῶντας τόν νόμο 3832.

Ἐπίσης παραθέτω καί τό ἔντυπο πού θά κρατοῦν οἱ ἀπογραφεῖς. Ἐδῶ

Καλό εἶναι νά ζητοῦμε καί καμμία ταυτότητα ἀπό τούς ἀνθρώπους πού θά μᾶς ἐπισκεφθοῦν. Ὅποιος ἔχει ἀμφιβολίες παίρνει καί τηλέφωνο ἐδώ. 213 135 2138 40.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply