Αὐτοκτονίες…Πολλὲς αὐτοκτονίες….

Αὐτοκτονίες...Πολλὲς αὐτοκτονίες....Πόσες αὐτοκτονίες ἔχουμε τὴν ἡμέρα; Καὶ γιατί;

Διότι κάποιους τοὺς πνίγουν τὰ χρέη; 

Θὰ ἔλθῃ κάποιος καὶ θὰ ἰσχυριστῇ ἴσως πὼς δὲν ἔπρεπε νὰ ἐμπλακῇ ὁ δανειστής μὲ δάνεια… Καὶ νὰ μὴν ζητᾶ τώρα τὰ ῥέστα…

Ἴσως μὲ βάσει τὴν κοινὴ (λογιστικὴ) λογικὴ κάτι τέτοιο νὰ εἶναι ἀληθές… Ἀλλὰ ἀπὸ πότε ὁ παράγων χρῆμα ἔχει μεγαλυτέρα ἀξία ἀπὸ τὸν παράγοντα ἄνθρωπο;

Ὅταν οἱ παπποῦδες μας ἦλθαν ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ τὸν Πόντο πρόσφυγες, τὸ μόνον ποὺ κατάφεραν νὰ διασώσουν ἦταν τὸ τομάρι τους. Κι αὐτὸ λειψό, μισερό, τσακισμένο. Χρῆμα; Οὔτε κατὰ διάνοιαν… Πέρασαν χρόνια καὶ χρόνια πρὸ κειμένου νὰ βροῦν τρόπους νὰ ἐπιβιώσουν…. Ἔως τότε τελείωναν σὰν τὶς μυΐγες…. Τότε, ἀκόμη, ἡ ζωή, ἡ έπιβίωσις, ἡ διάσωσις τοῦ ἀνθρώπου ἦταν σημαντικοτέρα ἀπὸ χρέη καὶ κέρδη. Ἀπὸ κεκτημένα καὶ περιουσίες…

Σήμερα τὸ σημαντικότερον ὅλων ἔχει γίνει ἡ οἰκονομικὴ ἐπιφάνεια! Ἡ οίκονομική ἐπιβίωσις. Κάποιοι ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς εἶναι σημαντικοτέρα ἡ δική τους ἐπιβίωσι ἀπὸ τὴν «ἀξιοπρέπειά» τους καὶ ἰδίως ἔναντι τῶν τραπεζῶν. Κάποιοι δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν πὼς αὐτὸς ποὺ θεωρεῖ προτιμότερον νὰ «μᾶς ἀφήσῃ χρόνους» ἀπὸ τὸ νὰ σταθῇ ὄρθιος καὶ νὰ παλαίψῃ, ἀκόμη κι ἐὰν τὸν κυνηγοῦν θεοί καὶ δαίμονες, ἔχει καταφέρει ἕνα μόνον: τὴν ἀπόλυτον παράδοσι στὰ χέρια τους! Ἔχει συμβιβαστεῖ μὲ ἕνα ἐκ τῶν χειρίστων δεδομένων: τὴν ἀναγνώρισι τῆς ὑπεροχῆς τους!

Κι ὅμως… Δὲν εἶναι ἔτσι… Πρῶτα ἐμεῖς… Ἐὰν ζήσουμε ἐμεῖς, τότε θὰ ζήσουν καὶ οἱ τράπεζες… Ἐὰν πεθάνουμε ἐμεῖς, ποῦ θὰ βασιστοῦν οἰ τράπεζες γιὰ νὰ ὑπάρξουν;

Ἀφῆστε τὰ χρέη καὶ κυττᾶξτε νὰ ἐπιβιώσετε… Ὅσο ἀσχολεῖστε μὲ αὐτά, τόσο μεγαλώνουν… Κι ὅσο μεγαλώνουν, τόσο καταπίνουν ζωές.. Καὶ εἶναι ζωές πολύτιμες… Ἀπαραίτητες…

Ἀντὶ νὰ αὐτοκτονοῦν ὡς ὄφειλαν τὰ κοπρόσκυλα ποὺ κατῂντησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες ἐπαίτες, φεύγουν ἄνθρωποι μὲ φιλότιμο… Μὲ συνείδησι.. Μὲ ἀξιοπρέπεια…

Σταματῆστε το. Τώρα! Σᾶς χρειαζόμαστε! Δὲν ἀξίζει τὸν κόπο γιὰ κανέναν! Γιὰ κανέναν!

Ζῆστε! Εἶναι ἀπαραίτητον! 

Φιλονόη.΄

Υ.Γ. Ἐὰν φεύγετε ἔτσι, δὲν θὰ ὑπάρξῃ ποτὲ κάποιος νὰ «καθαρίσῃ» τὸ ὄνομά σας. Ἐὰν ὄμως ὑπομείνετε καὶ περιμένετε, δὲν πειράζει, ἂς φωνάζουν οἱ τράπεζες, θὰ δυναμώσετε καὶ τότε θὰ ξανα-ἀναλάβετε εὐθύνες.

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply