Οἱ ἀναλώσιμοι!

Οἱ ἀναλώσιμοι!Ποιοί εναι; Πόσοι εναι; Γιατί πάρχουν; πάρχουν; 

ναλώσιμον εναι κάτι τό ποον τελειώνει γρήγορα κα χρειάζεταιντικατάστασι. Στ λεξικό Δημητράκου, κδόσεις Γιοβάννη, 1969, διαβάζουμε πς ναλώσιμος εναι ατς (ν) δύναται  πρόκειται νὰ ἀναλώσ, δοδεύσ τίς. 

Δλα δή, ναλώσιμο εναι ατό πο οτως  λλως θ τελειώσ. Ἐὰν μάλλιστα εναι κάτι παραίτητον, θ ντικατασταθ συντόμως. λεύρι, ζάχαρι, νερό, λάτι…νθρωποι…..

πάρχουν ναλώσιμοι νθρωποι; 

πάρχει μία σκηνή στν ταινία Γκάντι, πο ο  νδοί βαδίζουν κατ τνγγλων στρατιωτν κα ο γγλοι τος κτυπον λύπητα. Πέφτουν ς μυΐγες κάτω, λλ εναι ποφασισμένοι ν φθάσουν ως τ τέλος. Κι κεῖἀκριβς παίχτηκε λο τ παιχνίδι μ τν ποχώρησι τν γγλων π τννδία. Στν πιμονή.  

(Περ τ 3ο λεπτό μπορετε ν δετε κάποιες τέτοιες σκηνές.)

μως, τ μήνυμα πο πήραμε τότε, ς πληροφορία, εναι πς πρέπει νπεράσουν πολλο στ   …ναλώσιμα, πρ κειμένου ν πιτύχουν ο κόμη περισσότεροι κάτι οσιαστικό.

Τ διο θ μπορούσαμε ν σχυριστομε πς συνέβη στν δική μαςπανάστασι. Πόσοι κα πόσοι δν θυσιάστηκαν πρ κειμένου ν φθάσκάποτε  πολυπόθητη κείνη μέρα  τς πελευθερώσεως; πρεπε νὰὑπάρξουν ο  «ναλώσιμοι» γι ν περάσουν ο πόλοιποι τν «πύλη»….

Εναι γενικότερα κατανοητό κα ποδεκτό πς γι ν φτιάξς μελέτα, πρέπει ν σπάσς πρτα τ αγά. μως ατό σον φορ τίς περιπτώσεις πο φίσταται κάποιος στόχος. Κάποιος σκοπός. Τί γίνεται ταν,  πιφανειακ τολάχιστον, δν πάρχει σκοπός; 

Τ ζήτημα τς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως στν Ερώπη, κα  εδικς στν  λλάδα, σο κυλ  καιρός, ποδεικνύεται πς χει στόχους. χι κάτι ποὺ ἐξυπηρετε τς κοινωνίες  τος πολίτες. Πάσς καταγωγς πολίτες. Ετε Ερωπαίους ετε ΛΑΘΡΟεποίκους. Φαντάζομαι εναι σαφές, σ λο καὶ  περισσοτέρους, τι κάποιοι πο κερδίζουν π ατο το εδους τὸ ἐμπόριον, δν χουν ν κάνουν μ τος πολίτες. Ο πολίτες εναι  ναλώσιμοι. πως λλως τε ταν πάντα.

Γι τοτο κα τος φορτώνουν στ καράβια, στς βρκες, στ γαϊδούρια, στν πλάτη τους, πρ κειμένου ν τος δειάσουν στν Ερώπη. Τίξυπηρετε;

Πρωτίστως παρέχει φθηνότατα ργατικά χέρια κάτι τέτοιο. 

ταν  Κίνα τείνει ν γίν κεντρικς παραγωγός το πλανήτου, δν χουν καμμίαν λπίδα νταγωνισμο ο Ερωπαοι. ρχικς μετέφεραν τς μονδες τους στς, τότε, φτωχές βαλκανικς χρες. μως κι ατ λλαξε. Κα τὰἀδιέξοδα μεγαλώνουν. 

 θ πρέπ λες ο πιχειρήσεις κα ο ργαζόμενοι ν μεταφερθον στν Κίνα κα στν νδία,  θ πρέπ ν κάνουν …Κίνα κα νδία τν Ερώπη. (Διότι γι ν μεταφερθον λοι, εναι κάπως ….σύμφορον!!) 

Συνεπς, κάνουν σία τν Ερώπη κα καθάρισαν…

λα μως πο ο   Ερωπαοι δν τυγχάνουν λοι …πανεπιστημιακς μορφώσεως γι ν μπορον ν διαφορον γι τν πληθώρα τν ΛΑΘΡΟεποίκων.  ερωπαϊκ τάξις τν σεβαστν ργατν θ πεθάν τς πείνας; Δν γίνεται… (Λεπτομέρειες νδιαφέρουσες στ Καὶ στὰ δικά μας!)

Κι δ ρχίζουν τ …κωμικοτραγικά! ντ τ σωματεα ν ντιδράσουν, βοηθον κα συνεργον ςτε τελικς ν ….κλείσουν πιχειρήσεις! Κυττξτε γύρω σας! Σ σες πιχειρήσεις δρασαν σωματεα, χάθηκαν ο πιχειρήσεις κι … ζησαν τ σωματεα!  συνδικαλισμός το βολέματος κα τς ρπακτς! 

λυμπιακή, ΔΕΗ, ΟΤΕ…. εναι μόνον κάποια δείγματα σων χουν πιτύχει τ συνδικαλιστάκια μας. Μν νησυχετε μως! Σ λην τν Ερώπη τ δια συμβαίνουν! Τ (κατ’ νομα) ριστερ κι ργατικ κόμματα, λαμβάνουν μίαν «προστατευτικ» στάσι ναντι τν ΛΑΘΡΟεισαγωμένων ργατν κα τος  γκαλιάζουν  μ στοργή κα …ΠΡΟΔΕΡΜ! ποτέλεσμα φυσικ εναι νὰ  καταστρέφονται ο γχώριοι ργτες γι ν πιβιώσουν οἱ  ΛΑΘΡΟεισαγώμενοι.  Συνεπς, λαμβάνουν συνολικς  μίαν χθρικ στάσι  ναντι τν γχωρίων ργατν… Παράλογον; 

Ερωνικότατες ερωνίες! Κα ο θλιότητες πικρατον! 

μως,  παρατήρησις πο γίνεται σήμερα φορ στν λέξι ναλώσιμος. Πς γίνεται κα καταφέρνουν λα ατ τ στίφη ΛΑΘΡΟεισαγωμένων νκατακλύζουν τν γηραι πειρο; 

Ο μηχανισμο  δουλεμπορίας πο ργάζονται γι ν συμβ ατό, τό πρτο κα σημαντικότερον λων, π σα φροντίζουν ν χουν, εναι  φθονία προσφορς. Πνε ς πομε σ μίαν γορά τς φρικς. ποιαδήποτε! Δν  χει σημασία.  τς πω νατολς. ναζητον μ βάσι σοβαρά κριτήρια τος σκλάβους τους. 

Γι παράδειγμα:

  1. Ν εναι γιες. Δν γίνεται σ να ταξείδι μερικν βδομάδων, μτόσες κακουχίες, ν πέφτουν κάτω σν τς μυΐγες! Πρέπει νὰἀντέχουν! λλ κα γενικότερα δν θέλουν σθενικούς. 
  2.  Ν εναι δυνατοί κα γυμνασμένοι σ ρκετ κανοποιητικ βαθμό. Νμπορον ν ντιμετωπίσουν μίαν πίθεσι κατ τν διάρκεια τς μεταφορς  σὲ κάποιαν λλην στιγμή.
  3. Ν εναι καλ δασκαλεμένοι κα συνεργάσιμοι. Δν θ πάρουν μαζί τους κάποιον πο χει ντιρρήσεις  χει διαφορετικ ποψι  δν συμφωνε μ τς γενικς «ρχές» (λήθεια, ποιές εναι)  τςπιχειρήσεως. Θ τν φήσουν στ πρτο χαντάκι.
  4. Ν εναι ρκετ φανατικοί π κάτι. λλ φανατικοί φανατικοί. Διαφορετικ δν θ μπορέσουν ν πιβιώσουν στ δύσκολα.
  5. Ν εναι τοιμοι ν πεθάνουν γι τν πίστη τους. Σημαντική λεπτομέρεια!  Ν θεωρον τατοχρόνως πιστο ποιονδήποτε χει διαφορετικ ποψι. Συνεπς ποψήφιο θμα. (Μπορετε ν διαβάσετε τ Σὲ λίγο θὰ εἶναι πολύ ἀργά! κα τ  Ἑτοιμάζονται ἐξεγέρσεις; Κι ἐὰν εἶναι ἤδη ἕτοιμες;)
  6. Ν εναι φθονοι! Διότι, κάποιοι θ γκρεμιστον, κάποιοι θ πνιγον, κάποιοι θ σφαγον… Ν πάρχ οή! φθονία! Ν μν τελειών ατὴ  ἡ πηγή!

ταν συνδυαστον λα τ παραπάνω, εναι τοιμο τ μπόρευμα πρς μετακίνησι κα διαμοιρασμό. Διότι εναι μπόρευμα γι σους συμμετέχουν στ κυκλώματα διακινήσεώς τους. π τος πλος διαλογες ως τος «γοραστές», στος ποίους θ καταλήξουν. π τος πλος μεταφορες  ως τος «νθρωπιστς» κα τος «ντιρρατσιστές»….    να μπόρευμα  χρηστο, π πλευρς νθρωπίνου ξίας, λλ σημαντικ γι νὰ  χρησιμοποιεται ς μοχλς πιέσεως κε πο χρειάζεται, ταν χρειάζεται.

Κα εναι διαιτέρως χρήσιμο ατ τ μπόρευμα. Λειτουργε ς μέσον ξοικονομήσεως  χρήματος, γι σους χουν τν «τρόπο» τους. 

λλ χει κι λλες λειτουργίες…….. Λειτουργε ς μοχλς πιέσεως γι «εδικές» καταστάσεις. Ποιός τρελλός θ πά περίπατο μ τ κορίτσι του, ἐὰν ξέρ πς σως κα ν τν μαχαιρώσουν; ν περπατήσ λεύθερα σ μία πλατεία ταν ξέρ πς σίγουρα θ τν βιάσουν; ν πά στν τράπεζα, ταν ξέρ πς σίγουρα θ τν ληστέψουν; Κι τσι πολίτης παραμένει μέσα στ το οκου του κα παραδίδεται στν κατάθλιψι κα τν πλσι γκεφάλου π τ ΜΜΕ. Μεγάλη πόθεσις λεγχος τν πληθυσμν! Πολύ μεγάλη! 

  τρίτη κα σπουδαιοτέρα μως χρήσις το ναλωσίμου εναι ς μοχλο πιέσεως κοινωνικῶν δομῶν!   Λειτουγε  ς μέσον καταστολς γι  «θερμοκεφάλους»… ταν γι παράδειγμα εσαι πιχειρηματίας κα τ παρεμπόριο σ καταστρέφει, πς θ  βγς στν δρόμο γι ν διεκδικήσς π τ κράτος τν παύσι το παρεμπορίου, ἐὰν κινδυνεύς ν γίνς σφακτάρι γι τ Πάσχα; πς θ βγς ν διεκδικήσς πίσω τν χαμένη σου λευθερία ταν γαζώνουν τ ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ; πς θ συμπράξς μ τος συμπολίτες σου γι πιό ργανωμένες κινήσεις, ἐὰν σ περικυκλώσουν μερικοί λλοπαρμένοι φανατικοί;  

Στ μεταξύ, ο ναλώσιμοι εναι ναλώσιμοι. Ζον μ τ σκουπίδια τν λλων, στ περιθώριο κα στν παρανομία. Κάθε νύκτα μερικς δεκάδες π δατους κομματιάζονται μεταξύ τους, λλ οδες νδιαφέρεται.. Ζητήματα τιμς διαβάζουμε… σωτερικές τους ποθέσεις… μχες μεταξύ συμμοριν… ,τι θέλουν γράφουν… ,τι θέλουν μαθαίνουμε…

Πρ χθς βγκαν διάφοροι ορλιάζοντας   γι τν νεκρό Μπαγκλαντεσιανό. (ναλώσιμος κι ατός!) Κα σήμερα μαθαίνουμε πώς: 

Για σεσημασμένο άτομο κάνουν λόγο σήμερα αξιωματικοί της ασφάλειας αναφερόμενοι στον 21χρονο μετανάστη από το Μπαγκλαντές

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για άτομο που είχε “φάκελο” για ναρκωτικά. Παράλληλα από κάποιες πηγές τονίζεται ο τρόπος δράσης των δολοφόνων που έκαναν το “μαφιόζικο” χτύπημα και που από την πρώτη στιγμή, λένε, παρέπεμπε σε ξεκαθάρισμα.

Οι δυο δράστες πλησίασαν με μηχανή το θύμα στη Στρατηγού Καλλάρη στα κάτω Πατήσια, ο ένας κατέβηκε του κάρφωσε το μαχαίρι πάνω από πέντε φορές και στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε μαζί με το συνεργό του. (newsit)

Κύττα λοιπόν πο σκοτίστηκαν λοι γι τν νεκρό! Χέστηκαν… Κα ποιός ξέρει ἐὰν θ τ μάθ κάποτε κα μάνα του γι ν τν κλάψ κάποιο παιδί του… μία γυναίκα… Κα δν νδιαφέρει κανέναν.. Μόνον πιβεβαίωσις τν θεωριν τους τος νδιαφέρουν… Ν ποδείξουν κάτι σ κάποιους… Συνήθως δίχως σκέψεις κα κρίσεις…

Ο δουλέμποροι, μ τς προμήθειες πο λαμβάνουν γι κάθε κεφάλι, μ τς βιλρες κα τς μαξρες, μ τς φρουρές κα τς συνοδεες… Ποιός τος καλύπτει; Δν ξέρετε; Ποιός τος φέρνει π τ βάθη τς νατολς τ βάθη τς φρικς; Τϊ  μαρος καϋμς τος πιασε λους ξαφνικ ν γίνουν μετανστες κα μάλλιστα ΛΑΘΡΑΙΟΙ; Τν δια στιγμή; Τήν δια ποχή; κάτι τος λκει κάτι τος σπρώχνει… συμβαίνουν κα τ δύο… λλ ν ξυπνήσουν να πρωΐ κα ν ρχίσουν τρέχοντας ν βρον δρόμους ξόδου π τν χώρα τους… Εναι κάπως… 

Κι λοι ατο ο νθρωποι, ἢ ρθότερα λα ατ τ νθρώπινα ντα, πο πολ εκολα γίνονται ργαλεα, μοιρα σκέψεως κα συνειδήσεως, λωνίζουν κα θερίζουν. Καταστρέφουν ζωές.. Κα δν τρέχει τίποτα… Κάπου πρέπει ν κτονωθον… Κάπου ν ξεδόσουν…

Βρώμα κα μπόχα… νθρώπινες ζως τόσο ετελισμένες, πο καταντον τίποτα… λλ πιχείρησις καλ κρατε… Δέκα πετον στ σκουπίδια, εκοσι ξεφυτρώνουν π τίς νταλίκες… ναλώσιμοι… 

πως καταλάβατε, μέσα π τς νατροπς τν οκονομικῶν δομν, κολουθον ο κοινωνικς κα ο θικές νατροπές…. ρχίζουν ο κπτώσεις.. ρχίζουν τ δύσκολα… Κι ἐκεῖ χάνεις τὸ παιχνίδι… Ἐκεῖ πέφτεις κι ἐσὺ στὴν παγίδα… Ὅταν θὰ ἐπιτρέψῃς σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα νὰ σὲ ἐλέγξῃ, νὰ σὲ ὠθήσῃ στὸ μίσος, νὰ  σὲ κάνῃ ὄργανό του… Νὰ σὲ κολλήσῃ στὴν τηλεόρασι γιὰ νὰ σοῦ ἐλέγξῃ τὴν σκέψι.. Νὰ σὲ κολλήσῃ στὸν θυμὸ γιὰ νὰ σοῦ ἐλέγξῃ τὴν κρίσι… Νὰ σὲ κολλήσῃ στὴν ἀπελπισία γιὰ νὰ σοῦ στερήσῃ τὸ ὄνειρο…

Καὶ τσοῦπ… Ξυπνᾶς ἕνα πρωΐ καὶ συνειδητοποιεῖς πὼς εἶσαι κι ἐσύ ἤδη ἀναλώσιμος… Δὲν ἔχεις ζωή, δὲν ἔχεις ὄνειρα, δὲν ἔχεις χαμόγελο… Πέθανες!!! Τελείωσες…

Ἐὰν θὰ σὲ βροῦν σὲ κάποιαν χωματερή πεταμένο ῥωτᾶς; Γιατί; Ἔχει σημασία;

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply