Ἡ παγκοσμιοεβραιοποίησι τῆς Ἑλλάδος

    Λίγοι, δυστυχῶς, ἔχουν πάρει εἴδησι ὅτι ὁ Γιῶργος Π. (νῦν πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος , ἀτυχῶς!…) καί οἱ σύν αὐτῶ ἔχουν βαλθεί ὄχι μόνον νά ξαχαρβαλώσουν τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί νά διαβρώσουν ὅτι ἔχει νά κάνη μέ τήν ἔννοια «ἔθνος».

Αὐτά ἔχουν ἤδη ξεκινήσει – ὅλες οἱ σχετικές πράξεις – ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ἔδῶ κι ἕνα χρόνο ὅταν τό ἄτομο αὐτό ἀνέλαβε τήν ἐξουσία τῆς χώρας.

Κατήργησε τόν ὅρο ἔθνος καί ἐθνικό ἀπό κάθε τι πού ἀνεφέρετο σέ Ὑπουργεῖα καί Δημόσια Διοίκησι, ἐφήρμοσε μιά πολιτική καταργήσεως τῆς ἐθνικῆς ὀντότητος τῆς Ἑλλάδος, προήγαγε ἕνα καθ΄ ὅλα ὑποπτο σχέδιο ΚΑΝΤΟΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ τοῦ τόπου, μέ ΜΥΡΙΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, πρό τῶν βλέψεων πού ἔχουν οἱ γειτονικές χῶρες εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς μας ὀντότητος, σχέδιο πού ἔλαβε τήν ἐπωνυμία «Καλλικράτης», ἔθεσε τήν χώρα ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ τῶν διεθνῶν τοκογλύφων ὑπαγάγοντας την στό ΔΝΤ – ἐνῶ δέν ὑπῆρχε ἄμεση ἀνάγκη – καί διεκήρυξε διεθνῶς ὅτι ἡ ἔννοια «ἐθνική κυριαρχία» δέν τόν ἐνδιαφέρει καί ἀποβλέπει στήν παγκοσμιοεβραιοποίσι τῆς Ἑλλάδος.

Τό «κερασάκι στήν τούρτα», ὁ Γιῶργος Π. (νῦν πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἀτυχῶς!…) μᾶς τό σερβίρισε μέ τήν βοήθεια τῆς κυρίας Ἄννας Διαμαντοπούλου, (νῦν ὑπουργοῦ Παιδείας, ἀτυχῶς!..) χτυπῶντας στό κόκκαλο, πλέον, τήν Παιδεία.

Ὁ Γιῶργος Π. καί ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ ἔθνους, μέ σαφέστατο τόν στόχο τῆς παγκοσμιοεβραιοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος, ὡς ὑποχείριο ἐφεξῆς τῶν ὀρέξεων τοῦ διεθνούς Σιωνισμοῦ – διότι περί αὐτοῦ πρόκειται – μέ πρῶτο θῦμα τούς βλαστούς τοῦ ἔθνοους, τά Ἑλληνόπαιδα!….Νά συνεχίσω; Πιστεύω ὅτι δέν χρειάζεται.

Σ.Ζ. elora σελ.2

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply