Ἄρχισαν οἱ ἀπολύσεις

_   Νά τά μάς. Ἄρχισαν τά ὄργανα, δηλαδή οἱ ἀπολύσεις….καί ἕπεται συνέχεια…Ἡ πολιτεία ἀντί νά φροντίζη νά δημιουργῆ θέσεις ἐργασίας, καταργεῖ καί τίς ἤδη ὑπάρχουσες. Τώρα θά μοῦ πεῖτε, δέν πρέπει νά συρρικνωθῆ ὁ δημόσιος τομέας; Ὑπάρχουν καί ἄλλοι τρόποι νά μειωθοῦν τά ἔξοδα τοῦ κράτους πρός ἐκείνους πού ἀμείβονται ἀπό τόν Ἕλληνα φορολογούμενο. Ἕνας τρόπος εἶναι, νά μειωθῆ ὁ ἀριθμός τῶν βουλευτῶν καί τῶν εὐνοημένων ἀπ΄αὐτούς. Λέω, τώρα, ἐγώ. Ἀναρωτιέμαι, πόσους φορολογούμενους θά ἔχουμε σέ μερικούς μῆνες, μέ τήν ἐπίσημη ἀνεργία στό 16% περίπου καί τούς ὑπό πτώχευσιν ἐπαγγελματίες.

Θά ἐλέγχουν, λέει, κιόλας τούς μετατιθέμενους πρίν τούς μετατάξουν ἤ τούς ἀπολύσουν. Ἄν κριθοῦν κατάλληλοι θά συνεχίσουν ἀλλοιῶς….στήν τύχη του ὁ καθένας. Λέτε νά βρεθοῦν πολλοί εὐσυνείδητοι καί ἐπιμελεῖς (κατά Ραγκούση); Οἱ περισσότεροι, λογικά, ὑπάλληλοι μέ σύμβασι ἀορίστου χρόνου ἔχουν διοριστεῖ ἀπό τό Πασοκ. Ἰσως νά ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη μέτρησι γιά τήν κυβέρνησι τῆς ὑποταγῆς. Ἴσως…..

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply