Ἡ ἀπόρρητη ἔκθεσις τῆς ΕΥΠ γιά τούς λαθρομετανάστες

Τί περιμένει αὐτό τό κράτος; Ἔλα μου, ντέ. Μόνο αὐτὀ ξέρει. Ἐγκληματικῶς ἀμελές ἤ “προγραμματισμένη” καθυστέρησις γιά ἄλλους σκοπούς; Ὁ χρόνος εἶναι ἰκανός νά μᾶς δείξη.  Νά τόν περιμένουμε; 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply