Ἀνύψωσις Ἑλληνικῆς Σημαίας!

Μία πρωτοβουλία πολιτῶν ποὺ ὅμως ἔπρεπε νὰ εἶναι τῆς πολιτείας. 

Μία κουρελιασμένη σημαία ποὺ ἀντικατεστάθη ἀπὸ μία νέα…

Εὖγε στοὺς συν-Ἕλληνες!

Φιλονόη.

ΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΧΗ

 
 
Σήμερα το πρωί  15-5-11,  μερικά μέλη της Ο.Π.Π.Α     (Ομάδας  Πρωτοβουλίας  Πατριωτικού  Αγώνα) ,βρέθηκαν στην Πάχη, πάνω στο λόφο που είναι το εκκλησάκι του Προφήτη  Ηλία.

Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης ήταν να αντικαταστήσουν, την ,φθαρμένη από τους ανέμους, Ελληνική Σημαία , που ήταν ανηρτημένη στην κορυφή του λόφου ,με μια  καινούρια.
Τα σύμβολα του Ελληνισμού, σε κρίσιμες εποχές, όπως η σημερινή , αποτελούν πηγή υπερηφάνειας ,έμπνευσης  ενότητας και αφύπνισης  για όλους εμάς. Οι φωτογραφίες  δείχνουν αυτή την πρωτοβουλία.
 
(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀνύψωσις Ἑλληνικῆς Σημαίας!

Leave a Reply