Τώρα τό ἀνεκάλυψε

Ὥς τό ὑπ΄ἀριθμόν ἕνα πρόβλημα τῆς Ἀθήνας καί ὄχι μόνον, χαρακτήρισε προχθές ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων Γιῶργος Καμίνης τό λαθρομεταναστευτικό     πρόβλημα στό ὁποῖο “ἄν δέν καταφέρουμε νά ἀπαντήσουμε, δέν θά μπορέσουμε ταυτόχρονα νά ἀσκήσουμε πολιτική ἀνάταξης τῆς πρωτεύουσας, πού περνᾶ βαθυτάτη κρίσι”. Δέν θά μπορούσαμε νά συμφωνήσουμε περισσότερο μέ τόν Καμίνη, ἄν προεκλογικά δέν εἶχε στηρίξει ὅλη τήν ἀτζέντα του πάνω στό μεταναστευτικό καί τό πόσο….ἀνεκτικοί πρέπει νά εἴμαστε ἀπέναντί σέ αὐτούς τούς “ταλαίπωρους” ἐμεῖς οοἱ “ξενοφοβικοί”. Τώρα βέβαια πού ξεγέλασε τούς Ἀθηναίους – μαζεύοντας τά λαθροψηφαλάκια – καί πῆρε τήν ἐξουσία ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τοῦ….μέντορά του Γιώργου Παπανδρέου καί τοῦ “λεφτά ὑπάρχουν”, ζητῶντας τήν ἀντιμετώπισι τοῦ προβλήματος ἀπό τούς ἄλλους. Ὡραῖος ὁ….συνήγορος τοῦ πολίτη!

ἐλ. ὥρα σελ.2

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply