Ἡ ὑποχρεωτικότης τῆς ἀπογραφῆς.

Ἡ ὑποχρεωτικότης τῆς ἀπογραφῆς.Λέξις κι αὐτή!!! Ὑποχρεωτικότης! Ποῦ τὴν βρῆκαν; Ὄχι πὼς δὲν θὰ μποροῦσαν δῆλα δή, ἀλλὰ μὲ τόση ἔλλειψι ὑποχρεωτικότητος πῶς τολμοῦν καὶ μιλοῦν γιὰ ὑποχρεωτικότητα;

«Ἀντιμέτωποι μὲ πρόστιμα ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ 1000 ἔως 50.000 εὐρώ, (γιὰ παράβασι ὑποχρεωτικότητος) θὰ εἶναι ὅσοι δὲν θὰ συμμετάσχουν στὴν γενικὴ ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία θὰ διεξαχθῇ ἀπὸ τὶς 10 ἔως τὶς 24 Μαΐου…»

City Press,  6 Μαΐου 2011.


Κᾶτσε λοιπόν νὰ τὸ πιάσουμε λίγο ἀπό τὴν ἀρχή.

Τί ἀκριβῶς σημαίνει ὑποχρεωτικότης;  

Φαντάζομαι πὼς εἶναι κάτι ποὺ ἀναφέρεται στὶς ὑποχρεώσεις  ποὺ κάθε πολίτης ἔχει ἔναντι τῆς πολιτείας. Κάτι ἀντίστοιχο μὲ τοὺς φόρους, τὴν νομιμοφροσύνη, τὴν στρατιωτικὴ θητεία… Κάπως ἔτσι τὸ ἀντιλαμβάνομαι..

Εἶμαι λοιπὸν πολίτης κι ἔχω μίαν ὑποχρεωτικότητα πρὸς τὴν « πολιτεία».

Συμφωνῶ.

Νὰ τὸ δοῦμε ὅμως καὶ λίγο ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά;

Αὐτὴ ἡ ῥημάδα ἡ «πολιτεία» δὲν ἔχει ὑποχρεωτικότητα ἀπέναντι στὸν πολίτη της; Τί στὸ καλό; Μονόπλευρη εἶναι ἡ ὑποχρεωτικότης;

Δὲν ἔχει ὑποχρεωτικότητα νὰ παράσχῃ συντάξεις ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ κι ὄχι πετσοκομμένες στοὺς πολίτες της; Γιατί θὰ πρέπῃ ἠ δική τους κακοδιαχείρισις νὰ μεταπηδᾶ στὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ πολίτου;  Εἶναι ὁ πολίτης συνεπής; Ἔχει καλύψει τὶς ὑποχρεώσεις του ἔναντι τῆς «πολιτείας»; Δῆλα δή ἔχει ἐκπληρώσει τὴν ὑποχρεωτικότητά του; Πῶς στὰ κομμάτια λοιπὸν ἡ «πολιτεία» ἀπαιτεῖ μόνον ἐκπλήρωσι τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ πολίτου κι αὐτή τὸν γράφει στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της; Εὔλογον ἐρώτημα…

Ἄλλο ζήτημα; Πληρώνει ὁ πολίτης φόρους. Ποῦ πηγαίνουν αὐτοὶ οἰ φόροι; Στὴν κάλυψι τῶν ἐξόδων τῆς πολιτείας πρὸ κειμένου νὰ τοῦ παράσχῃ ἀξιοπρεπεῖς συνθῆκες διαβιώσεως, καθαριότητα, ἀσφάλεια, ἀστυνόμευσι, προστασία, διαφύλαξι συνόρων; Καὶ ποῦ  εἶναι παρακαλῶ ὅλα αὐτά;

 • Τὰ σύνορα, πρὸ κειμένου νὰ κερδοσκοποῦν οἱ ἐργολᾶβοι τῆς δουλεμπορίας, εἰς βᾶρος τῆς Πατρίδος καὶ τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἀφύλακτα, ἀνοικτά καὶ σχεδὸν ἀνύπαρκτα πλέον! Ὁ καθεῖς μπαινοβγαίνει, μὲ τὸν τσαμπουκά του, μὲ τὴν καταπατητική του διάθεσι ἢ ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἐγκληματικό του προσωπεῖο
 •  Ἡ ἀστυνομία εἶναι παρούσα μετὰ τὸ ἔγκλημα. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις δὲν τὸ ἀναγνωρίζει κἂν! Προστατεύει μονίμως τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους καὶ ἀπωθεῖ μὲ κάθε τρόπο τοὺς Ἕλληνες. Συνεπῶς κι αὐτή εἶναι κατ’  οὐσίαν ἀνύπαρκτος. Γιὰ τὸ μόνον ποὺ πλέον κάνει ἄριστα τὴν δουλειά της, εἶναι ἡ προστασία τῶν καταπατητῶν. Συνολικῶς. Εἶτε πρόκειται γιὰ κουδουνίστρες, εἶτε γιὰ ἀναρχοτσαμπουκᾶδες, εἶτε γιὰ ΛΑΘΡΟεποίκους. Ἂς τολμήσῃ νὰ κάνῃ ὁ Ἕλλην πορεία πρὸς τὴν βο(υ)λή… Θὰ φάῃ τὸ χημικό τῆς ζωῆς του. Ὅμως οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι δὲν ἔχουν τέτοιου εἴδους προβλήματα. Ἀκόμη καὶ τὰ γενέθλια τοῦ Μουχαμέτη, στὸ Σύνταγμα τὰ ἐορτάζουν, στὴν εἴσοδο τῆς βο(υ)λῆς!
 • Ἐὰν κάποιος πολίτης δὲν πληρώσῃ τὸ ΦΠΑ ἢ τὴν εἰσφορά του στό ταμεῖο, αὐτομάτως χάνει τὰ δικαιώματά του. Δὲν διερωτᾶται οὐδεῖς γιὰ τὸ ἐὰν μπορῇ νὰ πληρώσῃ! Εἶναι ἡ ὑποχρεωτικότης ποὺ λέγαμε! Διότι συμπεριλαμβάνεται τὸ ἄνωθι στὴν ὑποχρεωτικότητα. Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως,  ἡ «πολιτεία» ποὺ τόσο κόπτεται γιὰ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ πολίτου, τηρεῖ τὴν δική της ὑποχρεωτικότητα ἀπέναντί του; Ἔπαψε τὸ λαθρεμπόριο; Τό παρεμπόριο; Τό ναρκεμπόριο; Τό ἐμπόριο ὅπλων; Ἡ πορνεία; 

Ποῦ ἀλλοῦ κατευθύνονται τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν ὐποχρεωτικότητα τοῦ πολίτου; 

Στὴν παιδεία, στὴν ὑγεία, στοὺς δρόμους, στὸν πολιτισμό, στὴν προστασία τῶν μνημείων μας, στὴν στήριξι τοῦ τουρισμοῦ, τῶν ἐργασιακῶν θεμάτων, τῆς οὐκονομικῆς ἀναπτύξεως, τῆς εὐνομίας…. Ἀτελείωτος κατάλογος!!!

 • Ἡ Γαῦδος λοιπὸν γιὰ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2010 ἔμεινε ἄνευ ἐπικοινωνίας μὲ τὴν Κρήτη. 
 • Ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα δὲν βγαίνεις ζωντανός, ἐὰν δὲν μοιράσῃς φακελάκια. 
 • Παιδεία; Τί ἀνέκδοτο εἶναι πάλι αὐτό; Ἀνορθόγραφα, ἀνιστόρητα, ἀγράμματα τοῦβλα ἐξέρχονται τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος.
 • Δρόμους; Καρμανιόλες! Καὶ μάλλιστα καλούμαστε νὰ πληρώνουμε διόδια γιὰ δρόμους ποὺ ἐν ᾦ ἔχουμε χρυσοπληρώσει, θὰ τοὺς δοῦουουουουουμε κάααααποτε!!!
 • Πολιτισμός; Ἂς μιλήσουμε καλλίτερα γιὰ ῥαδικάκια… Περισσότερα ῥαδικάκια λαμβάνουμε παρὰ πολιτισμό!! Θὰ ἔλεγα μάλλιστα πὼς εἶναι ἡ εἰδικοτέρα «πολιτεία» στὴν καταστροφὴ τοῦ πολιτισμοῦ! 
 • Μνημεῖα; Ἐὰν μποροῦσαν νὰ τὰ θάψουν ὅλα, τότε μόνον θὰ ἦταν εὐχαριστημένοι! Διότι ὅσο ἐξέχουν, τόσο λυσσοῦν… Κι ὅσο λυσσοῦν, τόσο τὴν πληρώνουν τὰ μνημεῖα…
 • Ἐργασία; Ἀνάπτυξις; Ἀνέκδοτα!!! Πλήρης ἀποβιομηχάνισις τῆς Ἑλλάδος! Πλήρης! 
 • Εὐνομία; Βεβαίως, μόνον γιὰ τὴν εἰδικὴ κατηγορία τῶν εὐνοουμένων πολιτῶν. Δῆλα δή ἐκείνων ποὺ ἔχουν σχέσεις δοσοληψίας μὲ τοὺς «διαχειριστές τῆς πολιτείας»!! Οἱ λοιποί; Στὰ Τάρταρα….

Ἔχουμε λοιπόν δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά; Ἡ ὑποχρεωτικότης τοῦ πολίτου νὰ εἶναι κάτι δεδομένο καὶ τῆς «πολιτείας» κάτι ἀσαφές; Σοβαρά; 

Καλή  ἡ ὑποχρεωτικότης. Ὅταν ὑφίσταται πολιτεία. Διότι τόσην ὥρα συζητᾶμε γιὰ «πολιτεία» μὲ καμμία ἐφαρμογὴ καὶ τήρησι  τῆς δικῆς της ὑποχρεωτικότητος. Ὅταν λοιπὸν μὲ τὸ καλὸ φύγουν τὰ εἰσαγωγικά, τότε νὰ ξανάλθῃ ἠ πολιτεία (κι ὄχι ἡ «πολιτεία») νὰ κάνῃ διαλόγους περὶ ὑποχρεωτικότητος. Ἔως τότε, τὸ μοναδικό μας ὅπλο εἶναι ἡ μὴ τήρησις τῆς ὑποεχρεωτικότητος. Δῆλα δή ἠ ἄρνησις ἀναγνωρίσεως ὑποχρεωτικότητος πρὸς πάσης φύσεως «πολιτεία». 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ξεκινήσαμε ἀπὸ τὴν ἀπογραφή καὶ καταλήξαμε στὴν ἀναδόμησι… Ὅσο γιὰ τὴν ὑποχρεωτικότητα;  Ὁ Χάρρυ Κλύνν τὸ εἶπε θαυμάσια:

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

 

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply