Εἴμαστε ζωντανοί!

Εἴμαστε!

Ναὶ, περάσαμε μέσα ἀπὸ μίαν γενοκτονία καὶ καταφέραμε νὰ ζήσουμε! 

Εἴμαστε ζωντανοί!

Εὖγε σὲ ὅποιον τὸ σκέφθηκε! 

Τόσος κόσμος σιωποῦσε κι ἐθαύμαζε τὸ μοναδικό θέαμα!

Λίγα λεπτά ἀπολύτου σιωπῆς.

Λίγα λεπτά μνήμης…  

Λίγα λεπτὰ γιὰ ὅλους τοὺς γνωστοὺς κι ἀγνώστους ποὺ ἔμειναν ἐκεῖ…. Ζωντανοὺς καὶ νεκρούς…

Ἡ παραδοσιακή μας ἐνδυμασία, ἡ ἐνδυμασία τῶν πολεμιστῶν μας, στό Σύνταγμα! 

Πατρίδα…

Ἀδέλφια μου…

Εἴμαστε ἀκόμη ζωντανοί! Κι αὐτὸ λέει πολλά!

Νὰ τὸ θυμᾶστε!
Φιλονόη.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply