Τὰ ὅπλα καὶ τὰ ὑπερόπλα τῶν προγόνων μας.

Εἶναι πράγματι ἐκπληκτικό τὸ γεγονὸς πὼς σὲ διάφορα κείμενα εὑρίσκουμε περιγραφὲς γιὰ μηχανισμοὺς καὶ τεχνολογία, ποὺ εἶχαν οἱ πρόγονοί μας, ποὺ  ὅμως στὸ μυαλὸ μας ἴσως νὰ φαντάζῃ ὡς …ἀποκύημα μίας φαντασίας ἄνευ ὁρίων… Ἢ ἀκόμη κι ἀρρωστημένης… Ἢ πλανεμένης… 

Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω ἕνα ζωγραφικὸ εὕρημα, τμῆμα ζωφόρου κι ἕνα σύγχρονο
δημιούργημα ποὺ βασίζει τὴν ἀνακατασκευή του στὶς περιγραφὲς ποὺ σώζονται. Διότι μόλις μερικὰ τμήματα τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας ἔχουν καταφέρει νὰ φθάσουν ἔως τὶς ἡμέρες μας.  

Κι ἐδῶ ἕνας Ἕλλην, διότι περὶ Ἕλληνος πρόκειται, ἀνακατασκευάζει ἕνα ὑπερόπλον κυριολεκτικῶς:

Εἶναι πράγματι ἐκπληκτικό!

Μήπως ὅμως δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλης φαντασίας τὰ ὅσα βλέπουμε;

Κλείνω μὲ κάτι ποὺ δὲν ἦταν ὅπλο, ἀλλὰ ἀναγκαῖον ἐργαλεῖον:

 Κάτι πράγματα λοιπόν..

Ἀπίστευτα;

Ὄχι καὶ τόσο… Μόνον σκεπασμένα ἀπὸ τόνους λάσπης, καταστροφῆς καὶ ψεύδους…

Κατὰ τὰ ἄλλα, εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ξανά-ἀνακαλύψουμε τὸν τροχό.

Φιλονόη

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ ὅπλα καὶ τὰ ὑπερόπλα τῶν προγόνων μας.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ τηλεβόλα τῶν προγόνων μας! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply