Ὅποιος δὲν μαθαίνῃ ἀπὸ τὴν ἱστορία, ἐπαναλαμβάνῃ τὰ ἴδια λάθη.

Ἕνα κείμενο ποὺ μοῦ ἔστειλε ἡ φίλη Ἀγγελική καὶ εἶπα νὰ μοιραστῶ μαζί σας.

Δὲν εἶναι μόνον τὸ περιστατικό ποὺ περιγράφει ἀλλὰ ἡ γενικοτέρα στάσις μας ἔναντι τῶν ἱστορικῶν γεγονότων.

Δὲν γνωρίζουμε ἱστορία.

Δὲν διδασκόμεθα ἀπὸ αὐτήν. Κι ὅσο παραμένουν ἀδαεῖς, τόσο οἱ καταστάσεις θὰ ἐπαναλαμβάνονται. Καὶ θὰ εἶναι πάντα χειρότερες ἀπὸ τὶς προηγούμενες……

Φιλονόη.

Όποιος ΔΕΝ μαθαίνει από την ιστορία ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ να την επαναλάβει!

Θέμα: «…χρησιμεύσει ως παράδειγμα ..να μη δίδωσιν πίστιν εις βάρβαρον..έθνος»

    Ο ιταλός στρατηγός Άγγελος Γάττος , όντας αιχμάλωτος πολέμου, υπό άθλιες συνθήκες ,σε τουρκική φυλακή αφηγείται σε χειρόγραφό  του την τρομερή πολιορκία και άλωση της Αμμοχώστου από τους Τούρκους κατά την πρώτη εισβολή τους στο νησί 1570 -1571.  Μετά από ΠΟΛΥΜΗΝΗ πολιορκία και 80 000 τουρκικές απώλειες , ο διοικητής της  ηρωικά αμυνόμενης πόλης της Αμμοχώστου , Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος συνθηκολογεί στρατιωτικώς με τον εισβολέα Μουσταφά πασά (λόγω παντελούς έλλειψης τροφής εντός της πολιούρκουμενης  πόλης) όπως  του παραδώσει τα κλειδιά της πόλης και ο πασάς ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ στο κεφάλι του Σουλτάνου του πως ΚΑΝΕΝΑΣ κάτοικος της πόλης δεν θα βλαφτεί την δε στρατιωτική συνθήκη ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ με αυτοκρατορική σφραγίδα!…

Τι ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ τη συνθήκη …

Η αποκοπή των αυτιών του διοικητή της πόλης Μαρκαντώνιου Βραγαδίνου και η σφαγή του πληθυσμού της πόλης της Αμμοχώστου …  «… Το χείριστον δε πάντων ήτο η ατίμωσις των παρθένων και των παιδίων έμπροσθεν των γονέων αυτών ,οίτινες αποπειρώμενοι να ελευθερώσωσι τα τέκνα αυτών εκ των χειρών των ατίμων εφονεύοντο …»

 Ο φρικτά βαζανιζόμενος και καρτερικός μάρτυς Βραγαδίνος εξέπνευσε αφού εξέδαρον την κεφαλήν και το στήθος και έφτασαν μέχρι του ομφαλού αυτού .. Τα τελευταία λόγια του διοικητή μένουν ιστορικά:

«Eπιθυμώ ίνα ο εμός και ο τοσούτων αθώων πλασμάτων θάνατος χρησιμεύσει ως παράδειγμα τοις ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙΣ και να ΜΗ δίδωσι πίστιν εις βάρβαρον και άπιστον έθνος.»

Μήπως  «Όποιος ΔΕΝ μαθαίνει από την ιστορία ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ να την επαναλάβει» …

πηγή μήνυμα καὶ Karla news

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply