Μὴν δολοφονεῖτε τήν γλῶσσα μας.

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο πολλὲς φορές ἔχω γράψει γιὰ τὴν Ἑλληνική γλῶσσα καὶ τὸ μέγεθός της. Οἱ ἀπόψεις μου; «Αἰρετικές» γιὰ κάποιους. 

Δὲν εἶχα τὴν τύχη νὰ διδαχθῶ γλῶσσα, ὅπως κάποιοι ἄλλοι. Δημοτικιὰ ἔμαθα κι ἐγὼ. Χρόνια στὰ σκοτάδια δῆλα δή.  Μεγάλος κόπος γιὰ νὰ τὰ πιάσῃς ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή καὶ γιὰ νὰ μάθῃς ποῦ μπαίνει ἡ βαρεία καὶ ποῦ ἡ ὀξεία. Ποῦ τό «πεπαιδευμένος» καὶ ποῦ τὸ «παιδευμένος»… (Γιὰ ἐτοῦτο, ὅταν κάνω λάθη, παρακαλῶ πολὺ νὰ μὲ συγχωρεῖτε… Προσπαθῶ νὰ μάθω ἀκόμη…)

Καὶ μεγάλος ἔρωτας… Βαθύς… Ἀπέραντος.. Ἀτελείωτος… Ποὺ σοῦ δίδει ἐνέργεια καὶ στόχους… 

Σήμερα λοιπὸν ἔμαθα γιὰ κάποιους, ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχω στιγματίσει γιὰ τὰ λεγόμενά τους. Τὰ «περίεργα» λεγόμενά τους.  Ἐκεῖνα τὰ λεγόμενα ποὺ ἀποδομοῦν ἔννοιες ἱστορίας, ἔθνους, φυλῆς… Εἶναι γενικότερα οἱ τύποι «περίεργοι»… Λίγο διεθνιστές… Λίγο μοδᾶτοι… Λίγο ξερόλες… Λίγο ἀποδομητές… Κι ὅλα βέβαια τὰ κάνουν μέ …σάτιρα!!!  Μία «ἔντεχνη» σάτιρα, ποὺ μᾶλλον σὲ …προπαγάνδα μὲ πάει…  

Πράττουν λοιπὸν αὐτὰ τὰ παλληκάρια, λίγα ἀπὸ ὅσα ἀπαιτεῖ ἔνα σύστημα γιὰ νὰ τοὺς δεκτῇ καὶ νὰ τοὺς ἀναδείξῃ…. Ὡς κλασσικούς φελοὺς φυσικά, ποὺ ἐπί πλέουν σὲ κάθε ἐπιφάνεια… 

Ἀλλὰ σήμερα ἔκαναν κάτι καλό.. 

Κι ὀφείλουμε νὰ τοὺς τὸ ἀναγνωρίσουμε… 

Ἐλπίζω τὸ τηλεοπτικό τους βῆμα νὰ ἀποδόσῃ περισσότερα, ἀπὸ ὅσα ἔχουν ἀποδόσει τόσες δεκάδες πολιτῶν μεμονωμένων, ποὺ στιγματίζουν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν μάστιγα τῶν γκρίγκλις…. 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ῥαδιοαρβυλῆτες, ἐλπίζω τώρα ποὺ ἀνακαλύψατε τὴν γλώσσα μας, νὰ ἀνακαλύψετε καὶ τὴν ἱστορία μας… Ἐλᾶτε… Ἀπόφασις εἶναι…

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply