Ἐξ-Ὀργισμένοι Ἕλληνες στό Σύνταγμα!

Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!!!!Ἐξ-Ἀγριωμένοι; Κοντεύουν θὰ ἔλεγα… 

Πάντως τὸ «ἀγανακτισμένοι» ξεπεράστηκε γρήγορα… Διότι εἶναι ἐλάχιστο ἐμπρὸς στὰ ὅσα αἰσθανόμαστε… Τοὐλάχιστον ἐξ-Ἐξοργισμένοι θὰ ἔλεγα…

Ἀπὸ τὸν καλό φίλο Παναγιώτη τό παρακάτω:

κι ἐδῶ τό ἐπόμενον:


 


Ὅπως καταλάβατε, ὁ Παναγιώτης εἶναι ὁ εἰκονολήπτης…

Καὶ οἱ Ἕλληνες σιγὰ σιγὰ ἔρχονται…

Αὐτοὶ ποὺ εἶναι νὰ φύγουν δὲν ξεκίνησαν ἀκόμη;

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Γιὰ ὅσους δὲν ἔλαβαν τὸ μήνυμα, ἐκεῖ ἦταν καὶ ἡ γκλίτσα ἐκεῖ καὶ ἡ κουδούνα… Τί λέγαμε λοιπόν;


Υ.Γ. 2. Ἕλληνες, νὰ πᾶτε στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ μόνον μὲ τὴν καρδιά καθαρή, τὶς κομματικές ταὐτότητες στὰ σκουπίδια καὶ τὴν σκέψι γεμάτη Ἑλλάδα… Νὰ εἶστε σίγουροι πὼς δὲν μπορεῖ  ΚΑΝΕΝΑΣ νὰ καπελώσῃ κάποιον ποὺ εἶναι ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ μὲ τὴν ἔννοια ΕΛΛΑΣ!!!! ΚΑΝΕΝΑΣ!!!

 

Σχετικὰ θέματα:

Οἱ διοργανωτὲς τῶν «ἀγανακτισμένων» εἶναι ἐντεταλμένοι!

Μία ἀπάντησις στὸ «ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε». 

«Ἀγανακτισμένα» συνθήματα;

Εἶμαι ἐξ-ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ κι ὄχι «ἀγανακτισμένη»!!!

Ὄχι «ἀγανακτισμένοι». ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!!!!!

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;

Οἱ «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι.

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κίνησι τῶν ἀγανακτισμένων;  

Κάνετε φασαρία μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες!  

Ποιος δίδει σημασία στοὺς ἀγανακτισμένους;

Ὑπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω ἀπὸ τοὺς «ἀγανακτισμένους»;

Ἐξοργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα!

Ὀργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα! 

Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!!!

Οἱ διοργανωτὲς τῶν «ἀγανακτισμένων» μήπως εἶναι ἐντεταλμένοι; 

Ὄχι «ἀγανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!

Πολλὲς «συμπτώσεις» μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους»!

(Visited 18 times, 1 visits today)
33 thoughts on “Ἐξ-Ὀργισμένοι Ἕλληνες στό Σύνταγμα!

  • Τό εἶχα παρουσιάσει ὡς θέμα πρὸ μηνῶν ἐδῶ: http://filonohpontou.wordpress.com/2011/02/24/1-75/
   Τσατσοβερέμηδες; Καλῶς τοὺς θυμήθηκες… Ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ΕΛΙΑΜΕΠ. Καὶ συμφώνως μὲ καταγγελίες εἶναι ἐμπλεγμένο στὸ γενικότερο ξεπούλημα. Ὅσο γιὰ τὸν Τοῦρκο δημοσιογρᾶφο, δὲς κι αύτό:
   http://filonohpontou.wordpress.com/2011/01/07/7-7/
   Ἴσως σοῦ δώσει ἀπαντήσεις καὶ γιὰ ὅσα γίνονται στὸ Σύνταγμα.

   • Ἀλλά θέλει πάντα μεγάλη προσοχή. Ἡ κίνησις δὲν ξεκίνησε ἀπὸ Ἕλληνες γιὰ Ἕλληνες!!! Νὰ τὸ θυμᾶσαι Γεωργία. Ἐμεῖς πρέπει νὰ τὴν κάνουμε νὰ ἀποδόσῃ μόνον στοὺς Ἕλληνες! Οἱ τύποι ξέρουν πολύ καλὰ τὴν δουλειά τους καὶ θὰ μᾶς χορέψουν. Θὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ φωτιά καὶ αἵμα. Ἀλλὰ θὰ τὰ καταφέρουμε. Καὶ μόνον ἔμεῖς ξέρουμε τόν τρόπο νὰ τὸ κάνουμε.

 1. Τί να πώ, φταίει η λήθη και μάλλον μου είναι δύσκολο να διακρίνω την αλήθεια από το ψέμα. Οδηγός πλέον είναι η εξής φράση, Η αλήθεια πονάει, και όταν κάτι με πονάει τείνω να το πιστεύω περισσότερο από αυτά που μου είναι ευχάριστα.

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ διοργανωτὲς τῶν «ἀγανακτισμένων» μήπως εἶναι ἐντεταλμένοι; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὀργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἀγανακτισμένα» συνθήματα; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιὸς δίδει σημασία στοὺς «ἀγανακτισμένους»; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω ἀπὸ τοὺς «ἀγανακτισμένους»; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶμαι ἐξ-ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ κι ὄχι «ἀγανακτισμένη»!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 9. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὄχι «ἀγανακτισμένοι». ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!!!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 10. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 11. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πολλὲς «συμπτώσεις» μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους»! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 12. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάνετε φασαρία μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 13. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν κίνησι τῶν ἀγανακτισμένων; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 14. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία ἀπάντησις στὸ «ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε». « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 15. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ τὸ ξεβράκωμα τῶν «ἀγανακτισμένων» καλὰ κρατεῖ… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 16. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξεβράκωμα «ἀγανακτισμένων» β’ « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 17. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νὰ ποὺ μᾶς βγαίνουν καὶ διεθνιστὲς οἱ «ἀγανακτισμένοι»! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 18. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βία εἶναι… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 19. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ σχέδια τῆς νέας τάξεως καλὰ κρατοῦν… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 20. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀποφασισμένοι. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 21. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἠ ἀπελευθέρωσις; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 22. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν ἐπαναστατοῦν γιὰ τοὺς πολίτες τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ γιὰ τοὺς πολίτες τοῦ κόσμου!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 23. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία εὐκαιρία γιὰ ἐλευθερία….. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 24. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 25. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πολλὲς «συμπτώσεις» μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους»! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 26. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία ἀπάντησις στὸ «ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε». | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 27. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 28. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 29. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ τὸ ξεβράκωμα τῶν «ἀγανακτισμένων» καλὰ κρατεῖ… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply