Τό ὁλοκαύτωμα

Τό ὁλοκαύτωμαΤήν Τετάρτη 18 Μαΐου προσπάθησα νά παρακολουθήσω τήν ίδιαιτέρως ἀξιόλογη ἐκπομπή τοῦ κ. Παντελῆ Σαββίδη στήν ΕΤ3 τίς “Ανιχνεύσεις”. Ὁμολογῶ ὅτι δέν μπόρεσα ὄχι τόσο γιατί τό θέμα δέν μέ ἐνδιέφερε ἀλλά κυρίως γιατί ὁ κύριος ὁμιλητής κ. Γεώργιος Κόκκινος καθηγητής Ἱστορίας στό Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, ἐπέμενε νά χρησιμοποιῆ τήν Ἑλληνική λέξι ὁλοκαύτωμα ξανά κά ξανά χωρίς περαιτέρω ἐξηγήσεις. Σάν νά εἶναι ἀπό μόνη της ἀρκετή νά χαρακτηρίση κάτι. Τήν ἴδια Ἑλληνική λέξι χρησιμοποιοῦν, ὡς γνωστόν, οἱ Ἑβραῖοι γιά νά ὀνομάσουν τά δεινά τῆς φυλῆς τους κατά τόν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο καί εἶναι αὐτούσια σέ ὅλες τίς γλῶσσες μέ τήν Ἐλληνική της ῥίζα πού σημαίνει ἁπλῶς, πῶς τό πρῶτο γνωστό ὁλοκαύτωμα ἀφορᾶ κάποιους  Ἕλληνες καί διορθῶστε με ἄν κάνω λάθος. Ὁ κύριος καθηγητής, Ἕλλην ὁ ἴδιος, προσπαθοῦσε σίγουρα νά μᾶς μιλήση γιά τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἐβραίων καί ἴσως γι΄αὐτό παρέλειπε τήν διευκρίνησι ὡς εὐκόλως ἐννοούμενη . Ἐγώ, ὅμως, ἐπιμένω νά εἶμαι βλάκας καί νά μήν πείθομαι γιά τήν ἀθωότητα τῶν λέξεων καί τῶν συμβολισμῶν. Τό ἄν πιστεύω ἤ ὄχι ὅτι ὑπάρχει ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων κατά τόν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο – τουλάχιστον ἔτσι ὅπως τόν θέλουν οἱ ἴδιοι οἱ παθόντες – δέν εἶναι τοῦ παρόντος. Ἄλλωστε, ὁ κατάπτυστος νόμος Γκαίσο – Φαμπιούς καραδοκεῖ νά μέ κλείση στήν φυλακή!

Ἰσχυρίζομαι , ὅμως, ὅτι οἱ Ἑβραῖοι θά πρέπη νά μᾶς πληρώσουν πνευματικά δικαιώματα, ὅπως ὀφείλουν, γιά τήν χρήσι τῆς συγκεκριμένης λέξεως. Ἀντί νά γίνη αὐτό, τούς βοηθοῦμε μέ τήν στάσι μας ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, δηλαδή χρησιμοποιῶντας ἁπλῶς τήν λέξι ὁλοκαύτωμα χωρίς καμμία ἀπολύτως διευκρίνησι, σάν νά ξέρουμε ὅλοι γιατί μιλᾶμε καί σάν νά μή μποροῦμε νά ἐννοοῦμε παρά αὐτό καί μόνον, Αὐτοί θά ἔρθουν κάποια μέρα, μέ τό θράσος πού δέν τούς λείπει, νά μᾶς ζητήσουν τό λόγο, ἄν θά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό ἄλλους. Ἀκόμη καί ἀπό αὐτούς πού τήν δημιούργησαν!!!

Ροδάνθη Ἀλεξανδράκη

εἰκόνα

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply