Ὅταν ἡ ἴδια μας ἡ κυβέρνησις παραδίδει ἐθνική κυριαρχία,

Πῶς ἀποκαλεῖται; Κυβέρνησις προδοτῶν; Κυβέρνησις δοσιλόγων; Κυβέρνησις καταπατητῶν; Εἰλικρινῶς δὲν ξέρω μὲ ποιὰ χαρακτηριστικὰ θὰ μποροῦσα νὰ τοὺς κοσμήσω. 

Τὸ δικό τους μΠΑτΣΟΚικό παιδί, ἡ Σιμπέλ Μουσταφάογλου, ὡς ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ μεγάλου βεζύρου, θέτει θρασύτατα θέμα ἐθνικῆς κυριαρχίας. Τὸ θέτει ἐμέσως, ἀλλὰ τὸ θέτει. Ἡ ἄρνησίς της νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων καὶ ἡ ἀξίωσίς της νὰ καταργηθῇ ὡς ἐκδήλωσις μνήμης, εἶναι θρασυτάτη καὶ ἐπεκτείνεται συνειρμικῶς σὲ θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας. 

Δὲν εἶμαι διόλου ὑπερβολική.  Τὸ νὰ ἀρνεῖσαι τὴν ἱστορία τῆς χώρας τῆς ὁποίας εἶσαι παιδί, εἶναι ἕνα βερέμειο σύνδρομο, ποὺ ὅμως θὰ δεκτῶ πρὸς χάριν τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως. Τὸ νὰ ἀξιώνῃς ὅμως παύσι τῶν ἐκδηλώσεων μνήμης εἶναι καταπάτησις ἐθνικῶν δικαιωμάτων, ἀκύρωσις ἐθνικῆς κυριαρχίας,  καὶ προσβολὴ μνήμης νεκρῶν. Συνεπῶς ἡ Σιμπέλ Μουσταφάογλου, μέλος τοῦ μΠΑτΣΟΚ, ὑποψηφία βουλευτής του, κρίνεται ὡς ἄτομο ἐπικίνδυνο, ποὺ στρέφεται κατὰ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ ὑπὲρ τῶν σφαγέων τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. 

Ἐὰν ἡ κυβέρνησις μΠΑτΣΟΚ ἀρνεῖται νὰ τὸ συνειδητοποιήσῃ, ἁπλῶς τῆς προσθέτει μία ἀκόμη μειοδοσία στὰ πεπραγμένα της. (Ὅπως τόσες καὶ τόσες ἄλλες ἄλλως τε!)  Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐμποδίζει κι ἐμᾶς, παρατηρητὲς τῶν γεγονότων, νὰ μὴν ἀντιληφθοῦμε τὴν προδοσία ποὺ συντελεῖται κατὰ τῆς Πατρίδος μας, διὰ μέσου τῆς ἀνοχῆς ἢ τῆς ἀδιαφορίας ἢ ἀκόμη καὶ τῆς συνεργείας. 

Νὰ ζητήσω τὴν παραίτησί τους; Γιατί; Θὰ καταλάβουν τί τοὺς ζητῶ; Δὲν νομίζω. Νὰ ζητήσω τὴν ἀξιοπρεπῆ ἀποχώρησίν τους; Γιατί; Ξέρουν τί σημαίνει ἀποχώρησις; Δὲν ζητῶ τίποτα. Ἀναμένω τὶς ἐξελίξεις, ποὺ δυστυχῶς θὰ εἶναι ὅ,τι χειρότερον γιὰ ὅλους αὐτούς, συγχρόνους καὶ παλαιοτέρους, ποὺ ἐμπρός στὰ προσωπικὰ τους μικροσυμφέροντα, ξεπουλοῦν κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ θέμα ἔφεραν στὴν βουλή βουλευτὲς τῆς ΝΔούλας. Καθυστερημένοι «πατριῶτες»; Ἢ καθυστερημένοι γενικῶς; Διότι καὶ τὰ δικά τους ἔργα στὴν Θράκη εἶναι ἀναλόγου λογικῆς κι ἀποτελεσμάτων. Ἢ προσκυνημένοι ἢ ἐνοχικοί ἢ ἐντεταλμένοι. Ἂς μὴν μᾶς τό παίζουν τώρα «πατριῶτες»… Δὲν κάνει…

Σημείωσις:

Οἱ μογγόλοι ἀρνοῦνται συστηματικῶς νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν γενοκτονία ποὺ διέπραξαν εἰς βᾶρος λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀρνοῦνται σχεδὸν τὸν πλήρη ἀφανισμό τῶν Ἀσσυρίων. Ἀρνοῦνται τὸν ἀφανισμὸ πλέον τοῦ 1.000.000 Ἁρμενίων. Ἀρνοῦνται τὴν γενοκτονία τοὐλάχιστον 353.000 Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Πληρώνουν μὲ χρυσάφι τὴν ἄρνησι τους καὶ ζητοῦν δικαίωσι ἀπὸ τοὺς συνεργούς τους. Συνεργοί τους ἦταν καὶ παραμένουν Γερμανοί, Ῥῶσοι, Βρετανοί, Γάλλοι, Ἰταλοί,  Ἀμερικανοί….. 

Ἀρνοῦνται γενικότερα κάθε γενοκτονία. Τὸ χρυσάφι ῥέει ἄφθονο στὶς ξένες «βασιλικές» αὐλές.  Ξέρουν αὐτοὶ τὸν τρόπο. Πάντα μὲ λαδώματα καὶ δολοφονίες ἐκάλυπταν τὶς βρωμιές τους. 

Ἔτσι καὶ σήμερα, σὲ διεθνὲς ἐπίπεδον πλέον, δωροδοκῶντας, καλοπιάνοντας ἢ ἀπειλῶντας, καταφέρνουν νὰ ἀποσποῦν ἄτυπες σιωπές.  Στὸν μόνον ὅμως χῶρο ποὺ μποροῦν νὰ ἐφαρμόσουν πλήρως τὶς ὑπάνθρωπες ἀνιστορικότητές τους, εἶναι ὁ καθ’ ὑπεξαίρεσιν δικός τους πλέον, χῶρος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 

Διάφορες λεπτομέρειες γιὰ τὴν δράσι τους μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στά:

«Ὑποτιθέμενη» ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων;  

Ἡ μονομέρεια ὅλων τῶν ἄλλων… 

3,3 ἑκ. δολάρια κοστίζει ἡ ἀντιγενοκτονιακὴ προπαγάνδα. 

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply