Ὀρεκτικό, κυρίως πιᾶτο, ἐπιδόρπιο

catering sklavouἘντάξει. Κατετέθη καί τό «μεσοπρόθεσμοοοοο….». Ἀναρωτιέμαι γιατί τό μνημόνιο ὑπ΄ ἀριθμόν 2 τό ὠνόμασαν μεσοπρόθεσμο; Ποιοί καί γιατί; Μήπως κάποιος ξέρει κάτι, πού ἐμεῖς δέν γνωρίζουμε; Ἤ μήπως γιά νά τό ξεχωρίζουμε ἀπό τό ὑπ΄ ἀριθμόν 1 μνημόνιο; Αὐτό μᾶλλον ἦταν τό βραχυπρόθεσμο. Ἄρα θά ὑπάρξη καί μακροπρόθεσμο. Κακό πού μᾶς βρῆκε!!!

Σάν νά λέμε, ὀρεκτικό, κυρίως πιᾶτο (ἐδῶ εἴμαστε, τώρα) καί ἐπιδόρπιο. Γιά ὀρεκτικό μᾶς πῆραν ἔκτακτες εἰσφορές, μισθούς, δῶρα, Φ.Π.Α. κλπ. Γιά κυρίως πιᾶτο θά φᾶνε καλά. Ξεπούλημα δημοσίας περιουσίας (εἶχαν ἀρχίσει πρό τοῦ βραχυπροθέσμου νά τήν καταγράφουν), κεφαλικός φόρος, ξανά ἔκτακτη εἰσφορά γιά 4 χρόνια κλπ. Ἀφοῦ φᾶνε οἱ δανειστές μας καί βαρυστομαχιάσουν θά ἔλθη καί τό μακροπρόθεσμο. Τό ἐπιδόρπιο, οὕτως εἰπεῖν. Πόσο μακροπρόθεσμο; Οὔτε ὁ Γιωργάκης δέν ξέρει. Εἰς τό διηνεκές, φαντάζομαι. Οὕτως ἤ ἄλλως δέν θά ζοῦμε γιά νά δοῦμε. Θά ἔχουμε πεθάνει ἀπό τίς κακουχίες. Τί θά περιέχη αὐτό; Προφανῶς, δήμευσι τῆς περιουσίας τοῦ κάθ΄ ἕνός ἐξ ἡμῶν καί ἴσως ἐάν ἀρνούμεθα νά μᾶς πυροβολοῦν γιά παραδειγματισμό. Ε, ἡ ζωή εἶναι ὡραία. Τό πολυτιμότερον ἀγαθόν!  

….καί ἕνα βιντεάκι γιά νά γελάσουμε…..  


Ἄντε καί καλή συνέχεια…… 

εἰκόνα

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply