Καλῶς ἤλθατε στὴν χώρα τοῦ πολιτισμοῦ!

Ἀπό τὸν Θεόδωρο Μαραγκό.

Λίγες λέξεις, πολλές εἰκόνες κι ἀκόμα περισσότερα συμπεράσματα…

Ὅ,τι καὶ νὰ προσθέσῃς θὰ εἶναι περιττόν!

Ἡ μόνη λεπτομέρεια, ποὺ ὀφείλουμε νὰ λάβουμε ὑπ’  ὄψιν μας, εἶναι  ἡ συνειδητοποίησις ἀπὸ τὸ μέγιστο ποσοστόν τοῦ πληθυσμοῦ αὐτῆς τῆς κατάντιας. Κι αὐτό ἀπὸ μόνον του εἶναι τοὐλάχιστον τὸ ἥμισυ τοῦ δρόμου ποὺ πρέπει νὰ διανύσουμε πρὸ κειμένου νὰ ἐξέλθουμε τῆς σαπίλας.

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Εὐχαριστοῦμε εἰλικρινῶς τὸν Θεόδωρο Μαραγκό γιὰ τὴν τόσο συνειδητή του ἐργασία.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply