Τὸ «Τόνοι καὶ Πνεύματα» ἔχει γενέθλια.

 

 

Κατ’ ἀρχάς, τίς εὐχές μας καί τήν προτροπὴ  νὰ συνεχίσῃ μὲ ἀκόμη καλλίτερα θέματα. Ἐλπίζοντας πάντα νὰ ξεπεραστοῦν τὰ προσωρινὰ προβλήματα ποὺ καθιστοῦν τὸν Λακεδαίμονα λίγο ….ἀπέχοντα. 

Τίς εὐχές μας γιὰ ὅ,τι καλλίτερο.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμή ποὺ μοῦ ἔκανε νὰ … μπορέσω νὰ προσφέρω ἕνα «μικρό δωράκι» γιὰ τὶς εὐχές.


Μὲ τὸ τραγούδι αὐτό θέλων΄ἀρχίσω σήμερα ,σήμερα ποὺ τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα γιορτάζει ,σήμερα ποὺ…ἔχει τὰ γενέθλιά του, ἔγινε πλέον ἑνός ἔτους .

Σὰν σήμερα λοιπόν, πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, ὁ Λακεδαίμων, ποὺ εἶχε γεννηθεῖ λίγο νωρίτερα και πελαγοδρομοῦσε σὲ ἄλλα φιλόξενα σπίτια ,μὲ προτροπὴ μερικῶν φίλων, ἔκτισε αὐτὸ τὸ σπίτι, μὲ σκοπὸ νὰ γίνῃ τόπος-χῶρος συνάντησης καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων.

Αὐτός ὁ χῶρος ὀνομάστηκε Τόνοι καὶ Πνεύματα ,ὄχι ἀπὸ τὴν προτίμησή μας πρὸς τὸ πολυτονικό, ποὺ εἶναι δεδομένη , ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ σημειολογικά θέλαμε νὰ καταδείξουμε καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν καθιερώσουμε ὡς χῶρο ἐκθέσεων ἀλλὰ καὶ ἀντιπαραθέσεων πολιτικοκοινωνικῶν καὶ ἄλλων θεμάτων τῆς ἐπικαιρότητας ἢ ὄχι.

Στὴν ἀρχὴ τῆς σελίδας ἔχετε δεῖ ὅτι χρησιμοποίησα τμήματα ῥήσεων τοῦ Σωκράτη καὶ τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου ,πιθανόν νὰ προσέξατε ἐπίσης, ἂν τὸ θυμᾶστε, ὅτι ἡ πρώτη ἀνάρτηση ἀφοροῦσε στὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο.

Κάνω αὐτὴ τὴ μνεία γιατί θέλω νὰ σᾶς περιγράψω ποίοι ἦταν αὐτοὶ (οἱ ἥρωες –πρότυπα) ποὺ διαμόρφωσαν τὴν αἰσθητική, τὴν στάση καὶ τὴν συμπεριφορά μου, ἀλλὰ καὶ τὴν θεματολογία καὶ τὴν γραμμή του ἱστολογίου, καὶ θέλω νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ἔτσι ἐνεργῶ καὶ στὴν ἰδιωτική μου ζωή.

Τὴν στιγμὴ ποὺ γράφω αὐτὲς τὶς γραμμές, θυμᾶμαι τὸν ἑαυτόν μου στὰ 20 παρά κάτι, στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ… Εὐαγούς Ἱδρύματος(ἔτσι τὸ λέγαμε), νὰ ἀκούῃ τὸν ἀείμνηστο Καθηγητὴ Δημ.Τσάκωνα,στὸ μάθημα τῆς κοινωνιολογίας, νὰ μιλάῃ γιὰ τὸ φαινόμενο τοῦ Ταξικοῦ Ἀποστάτη ,ποὺ τελικά αἰσθάνεται τόσο μόνος, (γιατί ἡ Τάξη ποὺ προσπαθεῖ νὰ προσεγγίσῃ ἁπλᾶ τὸν….ἀνέχεται ἢ τὸν χρησιμοποιεῖ, τῇ δὲ Τάξῃ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν προέρχεται ὁ ἴδιος, τὴν(τὸν)ἔχει ἀπαξιώσει) .

Ὁ Λακεδαίμων, σ΄ὅλη τὴν ζωή του, ἔςτῳ κι ἂν τὰ νούμερα καὶ οἱ δεῖκτες στὴv ποιότητα ζωῆς του βελτιώθηκαν, οὔτε τὰ παράσημα τῆς ἐξουσίας τὸν δελέασαν, οὔτε τὸ λούκι τὸν χωράει.Δὲν γίνεται Ταξικὸς Ἀποστάτης! Δὲν ξεχνᾶ τὸ ἀγροτόπαιδο ἀπὸ τὶς ἐκβολὲς τοῦ Εὐρώτα. Ἔκεῖ ἔχει τὶς ῥίζες του ,ἐκεῖ ὅταν κλονίζεται γυρνᾶ καὶ βρίσκει τὴν νοητικὴ ἀσπίδα του.

Αὐτά ,γιὰ τὰ λίγο πρὶν καὶ λίγο μετὰ τὰ γεννητούρια–θεμέλια-κτίσιμο .

Τὸ σπιτάκι στὴν ἀρχὴ μικρό, προσθέτουμε δωμάτια, τὸ ξαναβάφουμε, κάποια στιγμή, τὸ γκρεμίζουμε καὶ κτίζουμε ἄλλο, μεγαλύτερο ,σύγχρονο… ἀποκτᾶμε καὶ ἐπικοινωνία μὲ ἄλλα σπίτια (βλέπε φιλικά ἱστολόγια ).

Σὲ ἄλλους κτυπήσαμε ἐμεῖς τὴν πόρτα, ἄλλα καὶ ἄλλοι κτυπᾶνε τὴν δική μας, γινόμαστε μία γειτονιά ,γνωριζόμαστε, ἀρχίζουν νὰ ἔρχονται καὶ οἱ μεμονωμένοι, ἀνεξάρτητοι καὶ ὁπωσδήποτε ὄχι ξέγνοιαστοι καβαλάρηδες (οἱ καλλίτεροι) ἐν ῷ, κάποιους τοὺς ἀναζητῶ,κι ἂν καὶ διάσημοι, αἰσθάνομαι τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ κάνουν κι ἔρχονται, καὶ φιλοξενοῦνται πολλὲς φορὲς στὸ σπίτι μας.

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ σὲ ὀνόματα συνεργαζομένων ἱστολογίων, δὲν θὰ ἀναφερθῶ σὲ ἀρθρογράφους, μπορεῖ κάποιον νὰ ξεχάσω καὶ δὲν θέλω κάτι τέτοιο, ἀλλὰ ἐτούτη τὴν στιγμή θέλω νὰ σᾶς ὁμολογήσω ὅτι πάντα μὲ προσμονή ἄνοιγα τὰ mail (αὐτῶν ποὺ συχνά ἐπικοινωνοῦσαν-ἀρθρογραφοῦσαν καὶ μᾶς στήριζαν ) καὶ μὲ χαρὰ μονολογοῦσα μέχρι νὰ τὸ διαβάσω (γιατί πάντα τὰ διάβαζα ) ..γιὰ νὰ δοῦμε τὶ μᾶς γράφει σήμερα ὁ(ἡ) μεγάλος(η) .

Δὲν σημαίνει ὅ,τι πάντα συμφωνοῦσα μαζί σας ,προφανῶς οὔτε κι ἐσεῖς μαζί μου,τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἀναγνῶστες μας, οἱ ὁποῖοι μερικὲς (ἀλλά ὄχι πολλές) φορές, σχολίαζαν τὰ ἄρθρα .

Πολλὰ ἄρθρα ποὺ μᾶς ἐστάλησαν δὲν δημοσιεύθηκαν, εἶτε διότι ἦταν ἐκτόςτῆς δικῆς μου αἰσθητικῆς, εἶτε διότι λόγῳ χρόνου καὶ προβλημάτων καθημερινότητας, ὅταν μοῦ δόθηκε χρόνος νὰ διαβάσω τὸ ἄρθρο, εἶχε καταστεί ἀνεπίκαιρο.

Ὅσον ἀφορᾷ στὰ σχόλια τῶν ἀναγνωστῶν, ὅλα ἀναρτήθηκαν,πλὴν δύο περιπτώσεων, μὲ τὶς ἐξῇς παρατηρήσεις:

-Ἡ πρόθεση τοῦ Λακεδαίμονος ἦταν καὶ εἶναι νὰ μὴν ἀπαντᾶ στὰ σχόλια. Σὲ δύο ὅμως περιπτώσεις δόθηκε ἀπάντηση μὲ ξεχωριστὲς ἀναρτήσεις (ἡ μία ἀφοροῦσε σχόλιο ποὺ χαρακτήριζε ὡς φασισταριό, ὅσους ἔχουμε μαζευτεῖ –τὸ σχόλιο αὐτὸ δὲν δημοσιεύτηκε) καὶ (ἡ ἄλλη ὅταν ἀναγνώστης – συχνός ἐπισκέπτης καὶ σχολιαστής, καλοπροαίρετα ζήτησε νὰ ἀποκαλυφθῇ ὁ Λακεδαίμων- τὸ σχόλιο αὐτό δημοσιεύτηκε).

Ὑπάρχει κι ἕνα ἄλλο σχόλιο ποὺ δὲν δημοσιεύτηκε , εἰδικὰ γι’αὐτὸ ὑπῆρξε ἀλληλογραφία (4-5 mail)μὲ τὸν ἐπισκέπτη-ἀναγνώστη-σχολιαστή, ὁ ὁποῖος κατηγοροῦσε ἕναν ἀρθρογράφο, ἀλλὰ καὶ τὸν Λακεδαίμονα, (γιὰ τὴν φιλοξενία ποὺ παρεῖχα στὸν ἀρθρογράφο).Ἐξήγησα στὸν ἀναγνώστη ὅτι δὲν θὰ ἀναρτήσω τὸ σχόλιο του, ὄχι μόνο διότι δὲν συμφωνῶ, μαζί του, ἀλλά καὶ διότι οἱ χαρακτηρισμοί του ἦταν ὑβριστικοί. Συγκεκριμένα τοῦ ἔγραψα ….ὅταν κάποιος, φίλε …… , ἀποκαλεῖ τὸν συνομιλητή του π.χ. φασίστα ἢ Μασόνο (ἐκφράσεις ποὺ εἶναι προσβλητικές, ἐπεὶ δή ἔτσι ἐγώ νομίζω ), δὲν εἶναι ὅτι προσβάλλει μόνον αὐτόν, ἀλλὰ κι ἐμένα ποὺ σᾶς φιλοξενῶ καὶ τοὺς δύο. Ἀλλὰ κι ὅ,τι εἶναι τζάμπα μαγκιά (που ἔλεγε κι ἕνας Πρωθυπουργός), καὶ μάλλιστα μαγκιὰ μὲ ξένες πλᾶτες.

Κι αὐτός ποὺ κινδυνεύει νὰ τρέχῃ στὰ δικαστήρια εἶμαι ἐγῶ κι ὄχι ἐσεῖς. Ὅποιος θέλει λοιπὸν νὰ χρησιμοποιῇ ἐκφράσεις ποὺ πιθανὸν νὰ ἐκληφθοῦν ὑβριστικές, ἀπὸ τὴν μερίδα του κόσμου, στὴν ὁποίαν ἀπευθύνεται, ἂς κάνῃ δικό του ἱστολόγιο.

(Ἀνέφερα τὴν παραπάνω παράγραφο τῆς ἐπιστολῆς μου διότι θέλω νὰ γνωρίζετε στὸ θέμα αὐτό πῶς πορεύτηκε καὶ πῶς πορεύεται ὁ Λακεδαίμων) .

Αὐτά ὅσον ἀφορᾷ στὰ σχόλια. Γιὰ τὰ ἄρθρα θὰ σᾶς παραθέσω λίγα στατιστικά στοιχεία..

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ εἶναι τὸ 3884ο  ἀπὸ ἐνάρξεως ἱστολογίου, καὶ ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο τῆς 1ης περιόδου λειτουργίας τοῦ Τόνοι καὶ Πνεύματα.

Τὴν περίοδο αὐτή μας κρατούσατε συνεχῶς μέσα στὰ 100 καλλίτερα ἱστολόγια τοῦ wordpress στὴν Ἑλλάδα ( μέχρι τὴν 22η  θέση μᾶς ἀνεβάσατε κάποια φορά), ἔχουμε φθάσει ἕνα μέσο ὅρο ἐπισκεψιμότητας 400 ἀτόμων,μέγιστο 1072 (13-05-2011) καὶ συνολικὸ ἀριθμὸ ἐπισκεπτῶν ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ ἱστολογίου 100.044  ( 22:15  τῆς  12ης-06-2011)

Αὐτὰ σχετικὰ μὲ τὰ στατιστικά…ἂν καὶ εἰλικρινά, τὰ νούμερα ἐλάχιστα μὲ ἐνδιαφέρουν! Σημασία ἔχει ἡ ποιότητα κι ὄχι ἡ ποσότητα.

Ἐσεῖς ὅμως , εσείς τὰ ἄρθρα πῶς τὰ εἴδατε ; Θὰ ἤθελα τὴν γνώμη σας-σχόλιο σας …καὶ βεβαίως θὰ δημοσιευθῇ .

Φίλες καὶ φίλοι, ἔκανα αὐτή τὴν ἀναδρομή-ἀπολογισμό, γιατὶ ἡ περίοδος αὐτή (1η ) τελειώνει! Τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα δὲν κλείνει ,ξαποσταῖνει καὶ θ΄ ἀλλάξῃ, καλῶς ἐχόντων τῶν πραγμάτων, μὲ τὴν νέα χρονιά, σὲ κάτι, ἐλπίζουμε καλλίτερο.

Θὰ εἴδατε ὅτι τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔχουμε περιορίσεις κατὰ πολὺ τὶς ἀναρτήσεις, ἀνεβάζουμε μόνον ἄρθρα τῶν ἀρθρογράφων μας καὶ ἐλάχιστες ἀναδημοσιεύσεις ἄλλων συνεργαζομένων ἱστολογίων.

Αὐτὴ θὰ εἶναι καὶ ἡ πορεία, τὴν ὁποία σκοπεύουμε νὰ ἀκολουθήσουμε. Δὲν σᾶς κρύβουμε ὅτι ἀρχικὰ εἴχαμε ἀποφασίσει τὴν προσωρινὴ ἀναστολὴ μέχρι τέλους τοῦ ἔτους. Οἱ προτροπές σας ὅμως μὲ τὰ mail ποὺ μας στείλατε , ἀλλὰ καὶ ἡ κρισιμότητα τῆς καταστάσεως τῆς πατρίδας μᾶς ἀνέτρεψαν τὰ σχέδια. Κι ἔτσι θὰ λειτουργοῦμε στὸ ῥελαντί.

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ,γιὰ τοὺς φίλους πού ἐρώτησαν, ἀλλὰ δὲν τοὺςἀπάντησα…..τὸ over torque ἔρχεται ἀπὸτὰ νιάτα μου καὶ εἶναι ὅρος ἰπταμένων, ποὺ σημαίνει τὴν ἀπαίτηση ἀπόδοσης ἑνός δυναμικοῦ συστήματος πέραν τῶν ὁρίων του, μὲ πιθανότητα δημιουργίας σοβαρῆς βλάβης .

Θέλω ἀτὸ τὰ συνεργαζόμενα ἱστολόγια νὰ συναισθανθοῦν τὴν ἐπιθυμία μου αὐτή, γιὰ περιορισμό τῶν ἀναδημοσιεύσεων. Κι αὐτήἀκόμα ἡ διαδικασία θέλει τὸν χρόνο της ….Ὑπομονή λίγο καὶ πάλι μὲ χρόνους μὲ καιρούς …πάλι θὰ ξανασυναντηθούμε.

Θέλω νὰ πῶ στοὺς ἀρθρογράφους μας ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιὰ τὴν μέχρι τώρα συμμετοχή σας –συμπαράστασή σας-στήριξή σας-ἐμπιστοσύνη σας, πρὸς τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα.

Τὴν περίοδο αὐτή, θὰ προσπαθήσω νὰ μὴν σᾶς προδώσω. Θὰ διαβάζω τὰ mail μὲ τὰ ἄρθρα σας καὶ θὰ τὰ ἀνεβάζω (ἀλλὰ σὲ ἀνθρώπινες ὥρες –τέρμα τὰ ξενύχτια) .

Ἀγαπητές φίλες καὶ φίλοι ,ἐσεῖς ποὺ ἁπλᾶ διαβάζατε ὅλον αὐτὸν τὸν καιρό τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα ,σᾶς ἄφησα στὸ τέλος γιὰ νὰ πῶ τὸ μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Γιὰ νὰ σᾶς πῶ ἀκόμη ὅτι θέλω νὰ θεωρεῖτε τὸ ἱστολόγιο σὰν σπίτι σας καὶ ὅπως στὸ σπίτι σας, μιλᾶτε κι ἐκφέρετε τὶς ἀπόψεις σας ἐλεύθερα, ἔτσι θέλω νὰ κάνετε κι ἐδῶ! Μὴν φοβᾶστε! Μιλῆστε Ἐλεύθερα! Ἡ δημοκρατία ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα γεννήθηκε!Στὸν κόσμο τώρα πουθενὰ δὲν ὑπάρχει ἀληθινή δημοκρατία ! Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα πάλι τώρα πάει νὰ ξαναγεννηθῇ! Ἂς βοηθήσουμε ὅλοι! Ἂς προσπαθήσουμε νὰ τὴν ξαναφέρουμε.

Ὄχι ἀντίο λοιπόν …Και ὅπως στὴν ἀρχή, ἔτσι καὶ τώρα στο τέλος, μὲ τραγούδι σας χαιρετῶ.

Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ σύντομα στὸ ἐπαν’ ἰδεῖν.

Νὰ εἶστε πάντα καλά.

Λακεδαίμων

Υ.Γ. Θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὴν Φιλονόη , γιὰ τὸν πολυτονισμό τοῦ κειμένου. Θὰ τὸ προσπαθήσω κι ἐγὼ καὶ πιστεύω μὲ τὴν νέα περίοδο νὰ ἔχουμε περισσότερα κείμενα μὲ τόνους καὶ πνεύματα

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ «Τόνοι καὶ Πνεύματα» ἔχει γενέθλια.

Leave a Reply