Πρόσκλησις σὲ διάλεξι τοῦ Ν. Πουλιανοῦ.

Τὸ Σάββατο, 18  Ἰουνίου,  20:30 τὸ βράδυ, στὴν αἴθουσα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ «ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ»,  

θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ὁμιλία τοῦ καθηγητοῦ ἀνθρωπολογίας  Νικολάου Ἀ. Πουλιανοῦ, μὲ θέμα:

«Σπήλαιο Πετραλώνων. Ἱστορικὴ διαδρομὴ καὶ προοπτικές».

Φιλονόη.

Διεύθυνσις: Ἀριστοτέλους 36, 1ος ὄροφος, Ἀθῆναι.


(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply