Κάποιοι τολμοῦν!

Φεύγουν από την Αθήνα για να γίνουν αγρότες

Θαυμάσιο νέο! Καταπληκτικό!

Γνωρίζουμε πὼς ὅλο καὶ περισσότεροι ἀποφασίζουν, ὅταν ἔχουν τὶς ῥίζες, νὰ ἐπιστρέψουν στὰ χωριά τους. Αὐτὸ εἶναι πράγματι θαυμάσιο. Θαυμάσιο διότι αὐτοὶ θὰ μπορέσουν νὰ ἀντιμετωπίσουν πολὺ καλλίτερα τὸ ζήτημα τῆς διατροφῆς, σὲ σχέσι μὲ τοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν τολμοῦν ἢ δὲν μποροῦν νὰ πράξουν ἀναλόγως. 

Θαυμάσιο ὅμως καὶ γιατὶ ὁ πρωτογενὴς τομέας ἦταν κάτι ποὺ εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια.  

Θαυμάσιο νέο διότι αὐτοὶ θὰ βάλουν ἐκ νέου τὰ θεμέλια γιὰ νὰ ἀναδομηθοῦμε ὡς κοινωνία.  

Τοὺς εὐχαριστοῦμε καὶ τοὺς εὐχόμαστε νὰ ἔχουν δύναμι, κουράγιο καὶ θέλησι γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν κάθε κακοτοπιά.

Φιλονόη.

Φεύγουν από την Αθήνα για να γίνουν αγρότες

Στροφή 180 μοιρών, νέων και μεσηλίκων 15-44 ετών, στη γεωργία, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Η γεωργία αποτελεί το μόνο ελπιδοφόρο τομέα για δουλειά, αφού ο αγροτικός τομέας παρουσίασε αύξηση της απασχόλησης την τριετία 2008-2010 κατά 6,38% με 32.946 νέες θέσεις εργασίας.
Πολλοί νέοι που εργάζονταν στην Αθήνα σε διάφορες δουλειές, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, επιστρέφουν στην επαρχία για να ασχοληθούν σε διάφορες δουλειές κυρίως όμως στον αγροτικό τομέα και την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.
Η επιστροφή νέων και μεσηλίκων στον πρωτογενή τομέα είναι εντυπωσιακή, αν θεωρήσουμε ότι εδώ και 25 χρόνια που άρχισαν τα κοινοτικά προγράμματα με ευνοϊκούς όρους για νέους γεωργούς, μόλις 30.000 νέοι αγρότες έμειναν στο επάγγελμα!
Παρά τη λαίλαπα των καιρών, που ακούει στο όνομα μνημονιακή πολιτική, οι αγρότες δέχτηκαν τη μικρότερη μείωση του εισοδήματός τους σε σχέση με την οικονομική ασφυξία των υπόλοιπων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, Γιάννης Τσιφόρος.  (Λευτεριά)
(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply