Κύττα λοιπὸν ποιός βαράει!!!

Ποιός κουβαλάει ῥόπαλα, στειλιάρια καὶ μολότωφ; Ποιός περνᾶ μέσα ἀπὸ τοὺς «κλοιοὺς» τόσων ἀστυνομικῶν δυνάμεων καὶ ἔχει τὸ «δικαίωμα» νὰ «δημιουργῇ» ἐπεισόδια καὶ συγκρούσεις;

Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν θέλει μὲ τίποτα νὰ  χάσῃ τὸ μέλι ἀπὸ τὰ δάκτυλα; Καὶ τί σχέσι ἔχει μὲ τοὺς ῥοπαλάκηδες, μπαχαλάκηδες καὶ «συνδικαλιστάκηδες»; 

Οἱ παρακάτω φωτογραφίες ἀπό τὸ ἔχω μάτια καὶ βλέπω:

Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ ΓΑΠ ἑτοιμάζεται γιὰ «ἀποφάσεις» καὶ οἱ κομματικοὶ ἀρχηγοὶ σηκώνουν τὰ μανίκια τους. Θὰ γίνῃ τῆς κακομοίρας. Τό ξέρουμε. Αὐτό ὅμως ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ δομεῖται ἀπὸ κάτω, εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ παλέψετε! 

Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Α Τ Ε !!!!

Λίγοι σπασμοὶ τελευταῖοι θὰ ὑπάρξουν… Εἶναι οἱ τελευταῖοι πρὶν νὰ ξεψυχήσουν τὰ ἀνθελληνικὰ κομματικοσυνδικαλιστικομπαχαλακικά δημιουργήματα. 

Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Α Τ Ε «κυρίες» καὶ «κύριοι»…

Ὥρα νὰ μᾶς ἀδειάζετε  τὴν γωνιά. Ὅσο παραμένετε, ἐπιβαρύνετε τὴν θέσι σας.

Σήμερα κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς ἄρχισαν ἐπὶ τέλους νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται!!! Κουράγιο!!! Δὲν θὰ πληρώσετε πολὺ ἀκριβά. Μόνον ὅσα ἁρπάξατε θὰ πρέπῃ νὰ ἐπιστρέψετε…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἀλήθεια, γιατί ἀνάμεσα στὸ κύμα τῶν μπαχαλάκηδων ἡ γλώσσα ἐπικοινωνίας δὲν εἶναι ἡ ἑλληνική; Ὑπάρχει κάποια ἄποψις, γνώσις ἢ πληροφορία ἐπί τούτου; Ἢ νὰ συμπεράνουμε ὅσα μᾶς κατεβαίνουν στὴν κεφαλή;

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply