Βαρᾶτε τους!!!

Ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό δὲν τὸ βαρεθήκατε; Πρὸ ἑνὸς ἔτους τὸ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τρεῖς συμπολίτες μας. Γιὰ ποιόν λόγο δὲν ἔχουν ἀσκηθεῖ διώξεις; Γιὰ ποιόν λόγο ἡ ὑπόθεσις ἐπαναλαμβάνεται; Καὶ πόσοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν δύναμι καὶ τὸ σθένος νὰ ὁδηγήσουν 1.000.000 πολιτῶν στὴν ὀπισθοχώρησι; 

Μερικὲς δεκάδες ἀπό ἀλῆτες, ἀνθέλληνες, ὑπαλλήλους τοῦ κάθε σορικοῦ καθεστῶτος εἶναι ἱκανοὶ νὰ ὁρίσουν τὴν τύχη καὶ τὴν στάσι μίας χώρας; Νὰ ἀποκοιμίσουν καὶ νὰ ἐξαφανίσουν ἢ νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν παθητικότητα ἑνὸς λαοῦ;

Κι ἐὰν οἱ ὑπεύθυνοι τηρήσεως τῆς τάξεως καὶ τῆς ἀσφαλείας τῶν πολιτῶν κοιμοῦνται τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου, ἢ κάνουν τὰ στραβὰ μάτια, ἢ ἁπλῶς συνεργοῦν καὶ καθοδηγοῦν, τότε οἱ πολλοὶ πῶς πρέπει νὰ ἀντιδράσουν; Πῶς νὰ διαχειριστοῦν τὴν προσπάθεια καταστρατηγήσεως κάθε δικαιώματός τους;

Προσωπικῶς εἶμαι πεπεισμένη γιὰ πάρα πολλὰ πράγματα. Ὅμως δὲν εἶναι τῆς παρούσης. Τῆς παρούσης εἶναι μόνον τὸ δικαίωμα αὐτοδιαχειρίσεως καὶ ἐπαναπολιτικοποιήσεως.  Κι αὐτὸ κάποιοι δὲν τὸ θέλουν. Ἀσκοῦν βία, ἐμμέσως ἢ ἀμέσως, καὶ ὀφείλουν ἐξηγήσεις. Ὅπως ἐπίσης τοὺς χρειάζεται καὶ μία καλὴ τιμωρία. 

Μὴν τοὺς ἀφήσετε νὰ σπάσουν κανέναν δεσμό. Μὴν τοὺς ἐπιτρέψετε νὰ διαπράξουν καμμία βία. Μὴν τοὺς ἀφήσετε νὰ λάβουν οὔτε πόντο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ κερδίσατε! Ἡ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΥΤΗ ΑΝΗΚΕΙ μόνον σὲ ὅσους τὴν πονοῦν τὴν σέβονται καὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀγωνιστοῦν, μὲ ὁποιοδήποτε τίμημα, γιὰ νὰ τὴν ἀπελευθερώσουν!!!
Βαρᾶτε τους ὅπου τοὺς πετύχετε! Μὴν ἐπιτρέψετε σὲ κανέναν νὰ σπάσῃ ἢ νὰ κτυπήσῃ ἢ νὰ περιορίσῃ αὐτὸ ποὺ γεννιέται!

Καλὴν Πατρίδα Ἕλληνες!

Κοντεύουμε!

Φιλονόη. 

Υ.Γ. 1. Κάτι τύποι ποὺ προσπάθησαν νὰ καπελώσουν καὶ νὰ ἐλέγξουν τοὺς ἀφυπνισμένους πολίτες, πέρασαν θαυμάσια σήμερα; Καλὰ νὰ πάθουν. Τοὺς ἄξιζε!

Υ.Γ.2. Κάποιοι πρέπει νὰ τὸ πάρουν ἀπόφασι. Τὸ παιχνίδι τελείωσε γι’  αὐτούς! Ὅσα ἔκτροπα κι ἐὰν δημιουργήσουν, τὸ μόνο ποὺ θὰ ἐπιτύχουν εἶναι ἡ πιό γρήγορη δική τους περιθωριοποίησις. Ἂς τὸ σκεφθοῦν καλλίτερα… Δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀργά….  

Υ.Γ.3. Ἀλήθεια, ποῦ ἦταν οἱ μπαχαλάκηδες τόσον καιρό; Γιατί ἐπέλεξαν τὴν ἡμέρα τῆς γενικῆς ἀπεργίας νὰ ἐπαναλάβουν τὶς δράσεις τους; Μήπως τὰ δύο «φαινόμενα» ἔχουν μίαν πολὺ μεγάλη σχέσι μεταξύ τους;

Φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply