Δὲν ἀνατρέπεται. Μήπως ὅμως ξεπερνιέται;

Δὲν ἀνατρέπεται. Μήπως ὅμως ξεπερνιέται;3Διάβαζα στὸ Βῆμα τὰ περί τείχους καὶ γελοῦσα… Ἔχουν γελοιοποιηθεῖ ἅπαντες ἔως σημείου ποὺ δὲν χωρᾶ πλέον ἄλλη γελοιοποίησις! Εἶναι γιὰ γέλια, διότι τὰ κλάμματα πλέον τελείωσαν. 

Ὁ τοῖχος τῆς ντροπῆς. Διότι δὲν εἶναι φράκτης αὐτός. Τοῖχος εἶναι. Ἕνας ἀκόμη τοῖχος ποὺ ἀποξενώνει κι ἀποκόβει διὰ παντὸς τὸ ξερό κεφάλι τῆς κακῆς διακυβερνήσεως ἀπὸ ἕναν λαὸ ποὺ  μόλις ἄρχισε νὰ σκέπτεται καὶ νὰ θυμᾶται. Καὶ ἴσως αὐτὸς ὁ λαὸς νὰ φέρθηκε πάρα πολλὲς φορὲς ἀνώριμα, ἐπιπόλαια, ἐγωϊστικά… Ἀλλὰ πάντα κύτταγε μὲ προσμονή κι ἐλπίδα (κακῶς, πολὺ κακῶς) πρὸς ὅλους αὐτοὺς ποὺ σήμερα στήνουν φρᾶκτες καὶ τοίχους. 

Οἱ φωτογραφίες εἶναι πράγματι πολὺ ἀστεῖες. 

Καμαρῶστε:Δὲν ἀνατρέπεται. Μήπως ὅμως ξεπερνιέται;5

Δύο κόσμοι κατῂντησαν…Δὲν ἀνατρέπεται. Μήπως ὅμως ξεπερνιέται;2

Δύο τόσο διαφορετικοὶ κόσμοι….Δὲν ἀνατρέπεται. Μήπως ὅμως ξεπερνιέται;3

Ποὺ πλέον τίποτα καὶ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ στήσῃ γέφυρες ἐπικοινωνίας…Δὲν ἀνατρέπεται. Μήπως ὅμως ξεπερνιέται;4

Δὲν λυπᾶμαι διόλου φυσικά… Ὁ καθεῖς μας, ὅπως ἔστρωσε θὰ κοιμηθῇ… Ἀλλὰ εἶναι γελοῖο… Τραγικὰ γελοῖο νὰ πιστεύουν πὼς θὰ μπορέσουν γιὰ πολὺ ἀκόμη νὰ κρατήσουν τὴν ἐξουσία ποὺ ὑπέκλεψαν…

Καταρρέουν… Καὶ εἶναι τραγικά ὅσα βλέπουμε πλέον….

Ἄλλοι νύκτα σπάζουν τὰ τακουνάκια τους γιὰ νὰ φύγουν ὡς λαγοὶ μέσα ἀπὸ τὸν ἐθνικό κῆπο…

Φῆμες γιὰ λαγούμια ποὺ ἀνοίγουν τὶς παλιὲς ἐξόδους κινδύνου τῶν βασιλέων.. Ἄλλα ῥεζιλίκια αὐτά…

Τείχη ἢ μᾶνδρες ἢ φρᾶκτες… Ἢ καὶ βουνὰ ἀκόμη… Ἔχει καμμία σημασία;

Ψηφίσματα κι ἀπειλητικὲς προειδοποιήσεις σὲ βουλευτὲς ἐπαρχίας. Κόρινθος, Πιερία, Κέρκυρα… «Μὴν τολμήσετε» τοὺς λένε, «νὰ ψηφίσετε τέτοια τερατουργήματα! Σᾶς ἀπολύουμε!»… Κι αὐτοί, ὡς λαγοὶ τρέχουν νὰ κρυφτοῦν ἀπὸ τὴν ὀργή ποὺ σιγὰ σιγὰ λαμβάνει μορφὴ κύματος…

Κάποιοι ἄρχισαν νὰ μεταμφιέζονται… Δὲν τολμοῦν πλέον οὔτε στὴν …δουλειά τους νὰ πᾶνε… 

Τρόμος!!!

Καὶ τὰ ἐλικόπτερα ἀκόμη δὲν εἶναι ἕτοιμα… Ὅλο βλᾶβες βγάζουν…

Ξέρετε ποιό εἶναι τὸ ἀστεῖο; Ὅσα ἐμπόδια κι ἐὰν στήνουν, ὅσες μηχανὲς κι ἐὰν σκαρφίζονται, ὅσα προσωπεῖα κι ἐὰν φορέσουν… κατὰ βᾶθος ξαίρουν… Πολὺ καλὰ μάλλιστα πὼς ἔρχεται κάτι πολὺ ἄσχημο…

Δὲν ὑπολογίζω καθόλου τοὺς θυμωμένους καὶ τοὺς γιαουρτάκηδες. Οὔτε τοὺς τύπους μὲ τὰ στειλιάρια.. Οὔτε τοὺς ἄλλους ποὺ κάτω ἀπὸ μίαν σημαία κόκκινη, πράσινη, μπλέ, πορτοκαλί ἢ μαύρη πορεύονται σὲ σταθερό βηματισμό… Ὄχι. Αὐτοὶ εἶναι τελειωμένοι, μαζὶ μὲ τὸ σύστημα ποὺ τόσες δεκαετίες ὑπεστήριξαν…

Ὑπολογίζω σὲ κάτι που γεννιέται μέσα στὶς  πλατεῖες.. Που κτίζεται… Που λὲς καὶ μία ἀόρατη δύναμις τὸ κατευθύνει γιὰ νὰ βρῇ τὸν δρόμο του καὶ νὰ ἐκφραστῇ. Εἶναι κάτι που δὲν μποροῦν νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν ὅσοι ἀκόμη θεωροῦν πὼς οἱ λαοὶ εἶναι πιόνια σὲ σκακιέρες…. Οὔτε τὰ τσιράκια τους που μᾶς ἔχουν κάνει τὴν ζωὴ κόλασι…

Εἶναι κάτι που θέλουμε δὲν θέλουμε θὰ τὸ ζήσουμε… Θὰ  τὸ δοῦμε νὰ φουντώνῃ καὶ νὰ ἀνθίζῃ… Κάτι που πάρα πολλοὺς αἰῶνες εἶχε νὰ φανῇ στὸν τόπο… Καὶ λέγεται ἄνθρωπος!!! Κάτι που πάσχισαν μὲ ὅλα τὰ μέσα νὰ ξεριζώσουν ἀπὸ μέσα μας… Νὰ τὸ πετάξουν στὰ σκουπίδια, νὰ τὸ κάνουν ἄχρηστο κι ἀνύπαρκτο…  Κι ὅλο ὑπέβοσκε… Κι ὅλο τὸ πατοῦσαν γιὰ νὰ λιώσῃ καὶ νὰ χαθῇ….

Ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἔχει τὸ βλέμμα της στοὺς Ἕλληνες σήμερα.. Ὅλοι κάτι περιμένουν ἀπὸ ἐμᾶς… Κάτι πολὺ μεγάλο… Πολὺ σημαντικό… Καὶ θὰ τὸ κερδίσουμε… Τὸ κτίζουμε.. Τὸ ἀποκτοῦμε ἐκεῖ ἔξω… Μιλῶντας, συζητῶντας, γελῶντας… Γνωρίζοντας τὴν φωνή μας καὶ τὴν φωνὴ τῶν ἄλλων… Μακριὰ ἀπὸ τηλεοράσεις καὶ προπαγᾶνδες…

Δὲν ξέρω ἐὰν θὰ γίνουμε πάλι σοφοί, ὅπως λέει μία φίλη. Καὶ δὲν ξέρω ἐὰν χρειάζεται νὰ γίνουμε πάλι σοφοί. Ἀρκεῖ νὰ βροῦμε τὸν δρόμο, τὸ βάδισμα καὶ τὸν ῥυθμὸ γιὰ τὴν ἀναζήτησι τῆς καταρρημαγμένης μας φύσεως…

Τὶς εἴδατε τὶς παραπάνω φωτογραφίες; Δὲν εἶναι πάρα πολὺ ἀστεῖες; Δὲν φαίνονται ὡς χάρτινος δρᾶκος; Διότι δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ῥίξουμε αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα ποὺ γέμισε μὲ μεγαλύτερη ἀσχήμια τὴν Ἀθήνα… Δὲν χρειάζεται νὰ κάνουμε τίποτα… Μόνον λίγο «ποδαράκι» ἀπὸ τὸν σύντροφο καὶ περάσαμε ἀπό ἐπάνω… Καὶ τὸ ἀφήσαμε γιὰ πάντα πίσω μας.. Ὅπως ὅλες τὶς ἄλλες  ἀσχήμιες ποὺ μᾶς γέμισαν τὴν ζωή καὶ τὴν σκέψι…  Λίγο «ποδαράκι» καὶ πολλοὶ σύντροφοι… Καὶ ξεπεράστηκε κι αὐτό….

Φιλονόη.  

Κι ἐδῶ τὸ ἄρθρον ἀπὸ τὸ βῆμα ποὺ δικαιλογεῖ τὰ …ἀδικαιολόγητα…. Καὶ λίγο ..τρομοκρατεῖ… Ἀλλὰ μέσα μας ξέρουμε..

Φράχτης α λα γαλλικά… έξω από τη Βουλή
Πού και πώς κατασκευάστηκε – Γιατί δεν μπορεί να «ανατραπεί» κάτω από οποιαδήποτε πίεση
Ο φράχτης έχει ειδικό σύστημα αντιστήριξης για να μην υποχωρεί στην πίεση του πλήθους.
Αθήνα 

Ενας ειδικός φραγμός με… «αμορτισέρ» κι αντιστηρίγματα που είχε κατασκευάσει προ τριετίας ελληνική εταιρεία, είναι αυτός που τοποθετήθηκε κατά μήκος της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, έξω από το Κοινοβούλιο, για να μην υπάρχει σύγκρουση διαδηλωτών με δυνάμεις των ΜΑΤ, μετά την απόφαση των αγανακτισμένων να αποκλείσουν την Βουλή και να εμποδίσουν την προσέλευση των βουλευτών.

Η απόκτηση αυτού του φράκτη είχε αποφασισθεί μετά τα εκτεταμένα επεισόδια του Δεκεμβρίου 2008, ύστερα από την δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου. Τότε η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ αναζητούσε έναν τρόπο για να συγκρατηθούν οι διαδηλωτές και να περιορισθούν οι καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας. Ετσι λοιπόν αποφασίσθηκε η αγορά του συγκεκριμένου φραγμού αλλά και ενός οχήματος που θα εκτόξευε νερό με μεγάλη πίεση εναντίον των ταραξιών…
Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν, στις αρχές του 2009, ο υψηλόβαθμος αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων κ. Χρήστος Κούρβας είχε μεταβεί στο Παρίσι όπου είχε παρακολουθήσει σχετική επίδειξη από γαλλική εταιρεία η οποία προμήθευε παρόμοιους φραγμούς στην αστυνομία της Γαλλίας. Μάλιστα, εκτός των άλλων, μελετήθηκε και η απόκτηση ειδικών οχημάτων που μεταφέρουν αυτούς τους ενσωματωμένους φραγμούς.
Ομως, τελικώς αποφασίσθηκε, για λόγους περιορισμού του κόστους, την σχετική κατασκευή του φορητού φραγμού -και όχι μεταφερόμενου από οχήματα- να αναλάβει ελληνική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι κατασκευάσθηκε πτυσσόμενος φραγμός -σε δεκάδες συνδεόμενα τμήματα- συνολικού μήκους περίπου 50 μέτρων. Ο φραγμός αυτός έχει ειδικό σύστημα αντιστήριξης για να μην υποχωρεί στην πίεση του πλήθους. Ακόμη, ορισμένα τμήματα του φράκτη έχουν μεταλλικές προεκτάσεις που καταλήγουν σε οχήματα που λειτουργούν σαν «απορροφητήρες» των κραδασμών. Επιπλέον, πολλές φορές τοποθετείται όχι σε ευθεία αλλά σε τεθλασμένη γραμμή, πάλι για να μην υποχωρεί σε επιθέσεις διαδηλωτών.
Τους τελευταίους μήνες υπήρχε εκπαίδευση των ανδρών των ΜΑΤ σε χώρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την χρήση του συγκεκριμένου φράκτη καθώς και στην αντιμετώπιση των διαδηλωτών. Η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ο φράκτης ήταν στις 5 Ιουνίου, στην οδό Ακαδημίας, για τον περιορισμό της κίνησης διαδηλωτών σε εκείνο το σημείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα εκτόξευσης νερού έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές από την ΕΛ.ΑΣ και την τελευταία φορά στα επεισόδια της Κερατέας.
(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δὲν ἀνατρέπεται. Μήπως ὅμως ξεπερνιέται;

Leave a Reply