Ποῦ ὁρκίστηκε ὁ Παπούλιας τότε;

Ποῦ ὁρκίστηκε ὁ Παπούλιας τότε;

Στὴν διατήρησι τῆς Ἑλληνικῆς συνειδήσεως; Στὴν διατήρησι τῶν ἐθνικῶν συνόρων; Στὴν προάσπισι τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων; 

Ο Χ Ι !!!

Καὶ τὸ ξέρετε! Σὲ τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω. Ὁ Παπούλιας ὁρκίστηκε σὲ κάτι ποὺ  μόνον ἑλληνικὸ δὲν εἶναι….

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είχε ορκιστεί στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην δοκιμασία της “Δημοκρατίας” από «νέες μορφές διακυβέρνησης», και στην συρρίκνωση των εθνικών συνόρων!

Ας θυμηθούμε πάνω σε πια προσφώνηση ορκίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας το 2005, μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα γνώριζε “ανάπτυξη”, ανοικοδόμηση, εθνική ασφάλεια, δημοκρατικές κυβερνήσεις (σε σχέση με το σήμερα), και δεν υπήρχε τίποτε που να δικαιολογεί τέτοια προσφώνηση.

Ποῦ ὁρκίστηκε ὁ Παπούλιας τότε;, 2

Τίποτε άλλο εκτός από μια δήλωση του τότε υπουργού εξωτερικών της Ελλάδος Γεωργίου Α. Παπανδρέου, το 1999 σε καιρούς πλήρους ισχύος και ανάπτυξης, και σε χρόνους κατά τους οποίους κατέρρεε η τουρκική οικονομία και οδηγήθηκε σε λίγους μήνες στο Δ.Ν.Τ, και ο οποίος ζούσε με το εξής όνειρο: «Να δώσουμε λίγη γή για να κοιμώμαστε ήσυχοι».Όταν αργότερα έγινε πρωθυπουργός μπόρεσε και το πραγματοποίησε!!

Αυτά τα θυμίζουμε γιατί μπορεί να δούμε άμεσα ως “σωτήρα”, τον πρόεδρο που ορκίστηκε με αυτόν τον τρόπο σε άσχετους χρόνους, να εμφανίζεται ίσως ως ο διαχειριστής της υποτιθέμενης “εθνικής” λύσης, την στιγμή που καταρρέει το πολιτικό σύστημα, και βουλιάζει το καράβι που λέγεται Ελλάς.

Η προσφώνηση από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Μπενάκη προς τον Προέδρο της Δημοκρατίας σε καιρούς “ειρηνικούς”!

«Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την προεδρία της ελληνικής δημοκρατίας, για μια πενταετία, όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις:  η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάριν της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στην διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται,άλλα ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί, από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης».  (ἀναβάσεις)

Τὸ θυμηθήκαμε; Τὸ ἐμπεδόσαμε; Τὸ συνειδητοποιήσαμε; 
Ὠραῖα… 
Γιατί λοιπόν σήμερα ὅλοι τὰ βάζουν μὲ τὸν Παπούλια;  Τὴν δουλειά του κάνει κι αὐτός… Δὲν δεσμεύτηκε νὰ ὑπηρετῇ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ τὴν νέα τάξι πραγμάτων… Γιὰ ἐτοῦτο, τὰ παράπονά μας ἀλλοῦ, στὸν ἄλλον «πρόεδρο»….
Φιλονόη.
(Visited 10 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ποῦ ὁρκίστηκε ὁ Παπούλιας τότε;

 1. Ὑπάρχει καὶ κάτι χειρότερον ἐν προκειμένῳ. Ὅτι ἡ φρικαλεότης αὐτή, ἡ μὲ τόσον κυνισμὸν διατυπωθεῖσα ἐπέρασεν εἰς τὸ «ντούκου»!! Τὰ «ὑπερήφανα» δίποδα τοῦ Ἑλλαδοκλεπτοσυμμοριτιστὰν ἦσαν ἀπησχολημένα τότε μὲ τὴν ἀγορὰν τοῦ 6ου ἐξοχικοῦ, τοῦ 4ου 4Χ4, τοῦ σκάφους, τῆς πισίνας, τὸ πλήρωμα τὴς ἀπυθμένου κοιλίας των μέχρι σκασμοῦ, καὶ ἄλλων τοιούτων ὡραίων καὶ καλῶν μὲ δανεικὰ πάντοτε χωρὶς κανεὶς νὰ ένδιαφερθῇ νὰ ἐρωτήσῃ τὴν κυρίαν Μπενάκη ποῖος τῆς ἐνεχειρίασε αὐτὸ τὸ πρὸς ἀνάγνωσιν αἰσχρὸν κείμενον καὶ νὰ ἀναρωτηθῇ συγχρόνως διατὶ ὁ κ. Παπούλιας δὲν ἐπέταξε εἰς τὰ μοῦτρα τῆς ἀναγνωσάσης κυρίας τὴν ἀπαραίτητον ὕβριν ἀναχωρῶν μετὰ ταῦτα οἴκαδε παραιτούμενος ἀπὸ προεδρίας καὶ ἄλλα ἀξιώματα. Τὸ ἐκατάπιε ἀμάσητον ὁ κ. πρόεδρος καὶ μέχρι τώρα ἐκτελεῖ τὰς ὁδηγίας ἀπαρεκλήτως καὶ κατὰ γράμμα. Διότι ἔστω καὶ τώρα παραιτούμενος εἶναι δυνατὸν νὰ δώσῃ μίαν εὐκαιρίαν εἰς τοὺς μακαρίως τὸν νήδυμον καθεύδοντας ἐλλαδίτας νὰ ἀποφασίσουν διὰ πρώτην ἔστω φορὰν σοβαρῶς διὰ τὴν τύχην των. Ἀλλὰ ποῦουουου!!…..

  • Πρὸ 18 μηνῶν τοῦ ἔγραφα αὐτά: http://filonohpontou.wordpress.com/2010/12/16/papoulias/
   Πρὸ 17 μηνῶν, στὰ Ἰωάννινα, μοῦ «ἀπῂντησε» ἀποκαλῶντας μας ὅλους, ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ καὶ μοιραίους καὶ Ἕλληνες «πολίτες»…
   Τότε δὲν ἤξερα γιὰ τὸν γαμβρό του. Μετὰ ἔμαθα.
   Σταγόνα στὸν ὠκεανό βέβαια ὁ γαμβρός, μέσα σὲ τόσα καὶ τόσα ἄλλα…
   Ἐγὼ κατάλαβα ἕνα καὶ μόνον:
   Εἶναι ὅλοι συνένοχοι στὸ ἔγκλημα. ΟΛΟΙ!!!!!

Leave a Reply