Οἱ ξεφτίλες (μὲ διευκρινήσεις.)

Στὸ κείμενο οἱ ξεφτίλες ἔγραφα κάτι ποὺ ἦταν λᾶθος. (Κοινῶς; Παραπληροφόρησις.)

Δὲν πρόσεξα τὴν ἡμερομηνία τοῦ Ῥιζοσπάστη,  ἀναφορικῶς μὲ τὴν δημοσίευσι τῆς συλλήψεως τοῦ ἀστυνομικοῦ ἀπὸ τὰ «συντρόφια» τοῦ ΠΑΜΕ, ἡ ὁποία εἶχε συμβεῖ ἕναν ὁλόκληρο χρόνο πρίν. 

Ζητῶ λοιπὸν συγγνώμη γιὰ τὴν παραπληροφορία ποὺ διέσπειρα. 

Δὲν ξέρω ἐὰν ἀλλάζουν τὰ δεδομένα τῆς προηγουμένης μου δημοσιεύσεως. 

Ἐξετάζοντας ἐκ νέου τὶς πληροφορίες ποὺ εἶχα στὴν διάθεσί μου, τὸ μόνον ποὺ δὲν ἰσχύει γιὰ τώρα, (ἀλλὰ ἰσχύει γενικῶς) εἶναι ἡ πρόσφατος ἀποκάλυψις τοῦ μαϊμοῦ κουκουλοφόρου. 

Ἐπί τῆς οὐσίας, θὰ πρότεινα νὰ ξαναδοῦμε τὰ δεδομένα τῆς ἀναρτήσεως καὶ νὰ τὰ ξανασκεφθοῦμε. Παρακαλῶ φυσικὰ ὅσους ἀναγνῶστες ἔχουν κάποιες ἐπί πλέον πληροφορίες, νὰ μᾶς ἐνημερώσουν.

Τέλος, πάντα γιὰ τὴν παραπάνω ἀνάρτησι, εἶχα σημειώσει στὸ τέλος πὼς τὸ περίπτερο τῶν «300» εἶχε δεκτεῖ  περισσότερες τῶν 5 (πέντε) ἐπιθέσεις. Ἐφ’ ὅσον ἐγὼ δὲν ἀνήκω στοὺς  «300»,  δὲν ἤμουν ἐκείνην τὴν ἡμέρα στὸ Σύνταγμα καὶ φυσικὰ δὲν εἶδα ἐπιθέσεις, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία παραπληροφορία ἐπίσης. Εὐτυχῶς ὅμως δὲν εἶναι. Πολὺ φιλικό μου πρόσωπο μοῦ τὸ ἐπιβεβαίωσε. Κι αὐτὸ τὸ πρόσωπο ἐπίσης δὲν ἀνήκει στοὺς «300»… Ἡ σημείωσις φυσικὰ δὲν ἦταν τοποθετημένη σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο γιὰ νὰ δημιουργήσῃ θετικὴ εἰκόνα γιὰ κανέναν ἀπὸ καμμίαν παράταξι. Ἡ σημείωσις ἐτοποθετήθῃ ἐκεῖ, μὲ τὸν συγκεκριμένο τρόπο καὶ μὲ τὸ συγκεκριμένο ὗφος, διότι θεωρῶ τοὺς «300» ἁπλῶς τὴν «πόρτα» ποὺ θὰ ἀνοίξῃ γιὰ νὰ κτυπηθοῦν οἱ Ἕλληνες. 

Διότι, δίχως νὰ ἀμφισβητῶ οὐδενὸς τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα μας, θὰ τὴν θεωρήσω μισή ἢ μονομερή, ὅταν ἔχῃ φίλτρα. Κι ὁ ἀριστερός, κι ὁ δεξιός, κι ὁ κεντρῶος κι ὁ ἄσχετος ἰσχυρίζονται πὼς ἀγαποῦν αὐτὴν τὴν Πατρίδα… Δίχως νὰ μειώνω τὴν ἀγάπη τους, ἀγάπη ὑπὸ ὅρους, δὲν εἶναι ἀγάπη. Ἀγάπη μέσα ἀπὸ φίλτρα, ἐπίσης δὲν εἶναι ἀγάπη.. Κι ἀγάπη ποὺ χωρίζει τοὺς μισοὺς σὲ καλοὺς καὶ τοὺς μισοὺς σὲ κακούς, ἐπίσης δὲν εἶναι ἀγάπη. 

Ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα σου εἶναι νὰ μὴν σὲ ἐνδιαφέρῃ ἐὰν ὁ σύντροφός σου εἶναι ἄθεος, χριστιανός, μουσουλμᾶνος, παναθηναϊκός, ὀλυμπιακός, ἀεκτζής, ἀριστερός, δεξιός, πασόκος… Ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα σου εἶναι νὰ μπορῇς νὰ κυττᾶς τὸν σύντροφο, νὰ τὸν ἀναγνωρίζῃς,  νὰ ἀναζητᾶς τὰ κοινά κι ὄχι αὐτὰ ποὺ σᾶς χωρίζουν…

Νὰ ψάχνῃς δρόμους ποὺ μπορεῖτε νὰ βαδίσετε ἀντάμα…

Τί σημαντικότερον κι ὠραιότερον λοιπὸν ἀπὸ τὴν Πατρίδα; 

Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα λοιπὸν δὲν θὰ στηρίξω κανέναν ποὺ διαχωρίζει σὲ καλοὺς καὶ κακούς. Κι ἐπαναλαμβάνω, οἱ «300» κατ’ ἐμέ πάντα, εἶναι τὸ σκαλοπάτι γιὰ νὰ κτυπηθῇ τὸ «πλῆθος»…. Δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ εἶναι σκαλοπάτι ὁ μπαχαλάκιας ποὺ ῥημάζει τὸν τόπο ἢ ποὺ ἐν τελῶς ῥατσιστικὰ ἀπαγορεύει στοὺς Ἕλληνες νὰ αὐτοδιατεθοῦν.  Ἢ ἀκόμη χειρότερα, ἄλλαξε πρόσωπο καὶ μοῦ ἔγινε «ἀγανακτισμένος»….

Ἀφορμὴ ὅμως γιὰ ἐτοῦτο τὸ σημείωμα δὲν στάθηκε μόνον ἡ ἀπροσεξία μου ἀλλὰ καὶ μία ἀναδημοσίευσις τμημάτων τοῦ ἄρθρου μου στὴν σελίδα ἀληθινὰ ψέμματα,   ἐδῶ τὸ ψέμμα ἀληθεύει… ποὺ ἔχουν περιλάβει τὸ κείμενόν μου καὶ τοῦ ἔχουν …ἀλλάξει ἐλαφρῶς τὰ φῶτα…

Ἡ οὐσία, καὶ στὴν ὁποία θὰ παραμείνω. Σὲ κάποιο σημεῖον ἀναφέρεται πὼς κάποιοι προσπαθοῦν νὰ συνδέσουν τὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ μὲ παρακράτος, μὲ ἀναρχικούς κλπ κλπ… 

Ἡ παρακάτω δημοσίευσις εἶναι ἀπό τὸ Ἀντίστασις . Δὲν συνδέει τὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ μὲ τὸ παρακράτος… Ὄοοοχι… Μόνον μὲ τὴν κουκούλα τὸν συνδέει…

 Quiz: Ποιος κρύβεται πίσω απ την κουκούλα;Οἱ ξεφτίλες (μὲ διευκρινήσεις.)2
Ποιος είναι ο ηγέτης;Οἱ ξεφτίλες (μὲ διευκρινήσεις.)1

Γιατί καθ όλη την πορεία είναι κουκουλωμένος ενώ οι γύρω όχι;

H κουκούλα βγήκε μόλις απομακρύνθηκε από την πορεία και βρέθηκε μόνος του.

Πίσω από την κουκούλα βρίσκεται ο/η

Α) Τζένη Χειλουδάκη

Β) Πάνος Καψής

Γ) Γιούρκας Σειταρίδης 

Αν επιλέξατε ένα από τα παραπάνω χάσατε. Ο εικονιζόμενος κουκουλοφόρος είναι ο …Οἱ ξεφτίλες (μὲ διευκρινήσεις.)4

 

Να γίνει άμεσα άρση του κουκουλονόμου.Οἱ ξεφτίλες (μὲ διευκρινήσεις.)3
____________________________________
Υπάρχει ένας δρόμος που μπορεί να τον βαδίσει μονάχα ένας. Ποιος; Εσύ! Πού πηγαίνει; Μη ρωτάς Βάδισέ τον!


Καὶ γιὰ νὰ μὴν μένουν ἀμφιβολίες κι ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἰδοῦ κι αὐτή:Οἱ ξεφτίλες (μὲ διευκρινήσεις.)5

Δὲν τὰλέω ἐγώ…. Οἱ πράξεις του τὰ λένε… Καὶ τὰ λένε ξεκάθαρα….   Ὁ  ΑΝΤΑΡΣΥΑΣ Κωνσταντίνου μὲ στειλιάρι… Καὶ μὲ κουκοῦλες… Μᾶλλον θὰ τὸν πείραξαν τὰ δακρυγόντα… Ποὺ προκάλεσε…

Υ.Γ. Πάντως μία ἀπορία τὴν ἔχω… Γιατί ἀρνοῦνται τοὺς ῥόλους τους καὶ τὰ ἔργα τους; Ἐγὼ ἔγραψα γιὰ τὸν ἀστυνομικό καὶ παραδέχομαι τὸ λᾶθος μου  ποὺ δὲν πρόσεξα τὴν ἡμερομηνία. (Βέβαια, πλέον ὑπάρχουν μαρτυρίες ἐπώνυμες γιὰ τοὐλάχιστον δύο ἀστυνομικοὺς ποὺ «ἀπεκαλύφθησαν» ἀπὸ τὸ «πλῆθος».. Πρὸ χθές… Ὄχι πρὸ ἑνὸς ἔτους… Καὶ  ναὶ  μὲν δὲν ὑπάρχουν φωτογραφίες, ἀλλὰ ὑπάρχουν μαρτυρίες…. Ποὺ δὲν ἀμφισβητοῦνται πλέον… ) Μὲ αὐτὴν τὴν στάσι θέλουν νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο; Μὲ τὸ ψέμμα καὶ τὸ ξύλο; Μήπως νὰ τοὺς μετακομίσουμε σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο νὰ μὴν  μᾶς ἔχουν καὶ στὸ κεφάλι τους;
(Visited 27 times, 1 visits today)
7 thoughts on “Οἱ ξεφτίλες (μὲ διευκρινήσεις.)

 1. “θεωρῶ τοὺς «300» ἁπλῶς τὴν «πόρτα» ποὺ θὰ ἀνοίξῃ γιὰ νὰ κτυπηθοῦν οἱ Ἕλληνες”, Θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο παραπάνω αυτό, έαν δεν θές σε σχόλιο στείλτο μου σε email.

 2. Ήμουν αγενέστατη προ ολίγου,συμπληρώνω εάν έχεις φυσικά το χρόνο και τη διάθεση να το κάνεις.

  Υ.Γ. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση και θεωρώ απαραίτητο να ψάχνω λίγο παραπάνω, έχω τις υποψίες μου για τους 300 αλλά θέλω και άλλες απόψεις.

  • Γεωργία, δὲν κατηγορῶ τοὺς «300» γιὰ κάτι. Ἄλλως τε καὶ φίλοι μου ποὺ ἐκτιμῶ πάρα πολύ εἶναι ἐκεῖ.
   Ἁπλῶς πλέον θεωρῶ πὼς εἶναι βῆμα, πάτημα, μέσον…
   Ὄχι δρόμος.
   Ὁ δρόμος εἶναι τὸ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.

   • δεν λέω οτι κατηγορείς κάποιον,εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό που κάνεις και ο τρόπος που το κάνεις, απλά δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να σημαίνει το “τους θεωρώ ἁπλῶς τὴν «πόρτα» ποὺ θὰ ἀνοίξῃ γιὰ νὰ κτυπηθοῦν οἱ Ἕλληνες” τι μπορεί να είναι η “πόρτα”; για παράδειγμα, τα λάθος αιτήματα για δημοψήφισμα κάτι άλλο;

   • Χρωστάω ἐξηγήσεις πρωτίστως. Τὸ δεύτερο ποὺ πρέπει νὰ κάνω ἔως τὸ βράδυ, εἶναι ἕνα κείμενο ποὺ θὰ ἐξηγῇ αὐτὴν τὴν θέσι μου.
    Τέλος, θὰ ἤθελα πάρα πολύ νὰ συζητούσαμε καὶ νὰ σοῦ ἀνέλυα ἀλλὰ τὸ θεωρῶ ἀνέντιμο γιὰ ὅλους μας,
    Δημοσίως ἔλαβα θέσι, δημοσίως πρέπει νὰ τὸ δικαιολογήσω καὶ νὰ τὸ στηρίξω.
    Μία παρατήρησις,
    Κι ἐγὼ μὲ τοὺς «300» θὰ μποροῦσα νὰ εἶμαι ἐὰν δὲν συνέβαινε κάτι, ποὺ κι αὐτό θὰ καταγράψω.
    Δῶσε μου λίγο χρόνο διότι ἔχω φορτωθεῖ μὲ πάρα πολλά.

  • .Νὰ μὴν εὐχαριστῇς. Ὅλοι τὸν ἴδιο ἀγώνα κάνουμε. Ἁπλῶς πρέπει νὰ καθαρίσῃ λίγο τό βλέμμα μας.

Leave a Reply