Ὁ Φοίνικας ξαναγεννιέται μέσα ἀπό τίς στάχτες

Ἔχει νά πέση πολύ μάσα. Δέν ἔξηγοῦνται ἀλλοιῶς τά γέλια, οἱ χαρές καί οἱ χειραψίες πού ἔγιναν μεταξύ τῶν μελῶν τῆς κυβερνήσεως τῆς συμφορᾶς, ἀμέσως μόλις ἔλαβε ψῆφον ἐμπιστοσύνης ἡ κατοχική κυβέρνησις τοῦ ἀμερικανοτραφοῦς πρωθυπουργοῦ. Καλέ αὐτοί ἔκαναν λές καί κέρδισαν τόν πρῶτο ἀριθμό τοῦ λαχείου. (τζόκερ καί νά μήν ἔχει 5 ἑβδομάδες νικητή). Μέ αὐτόν τόν τρόπο φέρονται οἱ ἄνθρωποί πού σέ λίγο καιρό θά ἐξαθλιώσουν (καί θά σκοτώσουν, μή σᾶς πῶ,  ὡρισμένους ἀπό τήν πείνα καί ἀπό τίς αὐτοκτονίες) ἕναν ὁλόκληρο λαό; Ὅταν μᾶς ἀνεκοίνωσε ὁ πρωθυπουργός ὅτι θά μποῦμε στό ΔΝΤ, εἶχε βγάλει ἕρπητα (σιγά πού τό πιστέψαμε). Καί τώρα; Ἀντί νά πάθη ἐγκεφαλικό ἤ ἔστω ἕνα ἐμφραγματάκι, μιά μικρή δύσπνοια,  βρέ παιδί μου, εἶναι μέσ΄ τήν τρελλή χαρά; Ὅπως καί ὅλοι οἱ “συνένοχοι”, βεβαίως,  στό ξεπούλημα καί τήν ἐξαθλίωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἔπεσαν οἱ μάσκες, τελείως. Τέλος καί στά θέατρα. Σέ λίγο θά βγάλουν περίστροφα μόνο πού αὐτή τήν φορά θά εἶναι στραμμένα ἐναντίον μας!

Ἐκτός ἀπό τόν Παντελῆ πού ἄλλαξε γνώμη καί ἔσβησε καί τά ἴχνη νά μήν τά ξαναδοῦμε, οἱ περισσότεροι βουλευτές συνεφώνησαν ὡς πρόβατα σέ μαντρί στόν ἀκατονόμαστο καί ἔτσι βαδίζουμε “αἰσίως” πρός τήν ψήφισιν καί τοῦ μεσοπροθέσμου. Μακροπρόθεσμο δέν θά ὑπάρξη. Δέν θά ἔχουν ἀφήσει τίποτα γιά πούλημα ὁπότε θά μᾶς ἀφήσουν ἡσύχους! 

Ὑπομονή. Ἡ Ἑλλάς θά ἀναγεννηθῆ, ὅπως ὁ φοίνικας τό μυθικό πουλί, μέσα ἀπό τίς φλόγες καί τίς στάχτες πού θά ἀφήσουν πίσω τους οἱ ἀνθέλληνες πού εἴχαμε τήν ἀτυχία νά ἔχουμε γιά πολιτικούς.  

εἰκόνα ἀπό τήν Βικιπαιδεία

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ Φοίνικας ξαναγεννιέται μέσα ἀπό τίς στάχτες

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Φοίνικας ξαναγεννιέται μέσα ἀπό τίς στάχτες

Leave a Reply