Εἶναι συνταγματικὴ ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρησις;

Εἶναι συνταγματικὴ ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρησις;1Εἰλικρινῶς δὲν ἤξερα τὶς λεπτομέρειες ποὺ διάβασα (καὶ θὰ σᾶς παρουσιάω εὐθύς ἀμέσως) σήμερα. Βάσει τοῦ ἄρθρου 110 (παράγραφος  6) τοῦ ὑπάρχοντος Συντάγματος, δὲν εἶναι συνταγματικὴ μία συνταγματικὴ ἀναθεώρησις. Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, σὲ τί εἶναι συνταγματικὴ ἡ ὑπάρχουσα κυβέρνησις γιὰ νὰ παραμείνῃ ἐντὸς νομικῶν πλαισίων καὶ νὰ γίνῃ σεβαστή; (Ξέρω, ξέρω… Σὲ τίποτα..) Καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ σεβαστῇ τὰ ὅρια καὶ τὶς διατάξεις τοῦ ὑπάρχοντος Συντάγματος; 

Ἔχουμε λοιπὸν δύο σενάρια. 

Τὸ πρῶτο σενάριον ἀναφέρεται σὲ συνταγματικὴ ἀναθεώρησι, ποὺ ὅμως εἶναι ἀντισυνταγματική. Βάσει πάντα τοῦ ὑπάρχοντος Συντάγματος καὶ τῆς ὑπαρχούσης θεωρήσεως. 

Τὸ δεύτερον σενάριον ὅμως ἀναφέρεται στὴν ἀνατροπή, ἀκύρωσι τῶν ὑφισταμένων θεσμῶν (ποῦ εἶναι ὁ Μητσοτάκης νὰ διαβάσῃ τὶ γράφω!!!) καὶ ἀναθεώρησι τῶν πάντων. Κοινῶς; Στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων μας τὰ ὅσα (ἀνόμως καὶ ἀνηθίκως) ἰσχύουν καὶ πᾶμε νὰ τὰ φτιάξουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἐγὼ ψηφίζω τὸ δεύτερο σενάριο… Τὸ ὁποῖον πολὺ πιθανὸν νὰ περιλαμβάνῃ καὶ ἀλλαγὴ Συντάγματος ἀλλὰ ὑπὸ νέα πρίσματα καὶ νέες προϋποθέσεις.

Κοινῶς; 

Ὅταν ἕνα κτίριο τὸ ἔχει ῥαγίσει ἕνας δυνατὸς σεισμός, ὅσες τσιμεντοενέσεις κι ἐὰν τοῦ κάνῃς, σακατεμένο θὰ παραμένῃ. Στὸν πρῶτο δυνατὸ σεισμὸ θὰ καταρρεύσῃ και θὰ καταπλακώσῃ τοὺς ἐνοίκους του. Τὸ ὀρθότερον κι ἀσφαλέστερον εἶναι νὰ τὸ γκρεμίσῃς καὶ νὰ τὸ ξαναφτιαξῃς ἀπὸ τὴν ἀρχή. 

Ὅλο τὸ πολιτικὸ (καὶ κομματικό μας) οἰκοδόμημα εἶναι τόσο σαθρό, ποὺ κακῶς συζητᾶμε γιὰ ἀναστήλωσι. Εἶναι παράλογον. Τί νὰ κάνω ἂς ποῦμε μὲ τὴν Ντορίτσα; Ἀναστηλώνεται; Ἀναστηλώνεται ὁ ΓΑΠ καὶ τὰ βλαστάρια του; Ὁ Καρατζαφέρης; Ὁ Ἀλαβᾶνος; Ἡ Παπαρρήγα; Ὁ Σαμαρᾶς; Δὲν ἀναστηλώνονται τὰ ἄτιμα. Θέλουν σκούπα, φαράσι, κᾶδο καὶ ὄξω ἀπὸ ἐδῶ…. 

Συνεπῶς, ἐὰν εἶναι νὰ συζητήσουμε γιὰ συνταγματικὴ ἀναθεώρησι, θὰ πρέπῃ πρωτίστως νὰ ἔχουμε κάνῃ τὴν ἐσωτερική μας ἀναθεώρησι, τὴν προσωπική μας ἀναδόμησι καὶ τὸν ἐπαναπροσδιορισμό μας. Κι ὅταν μὲ τὸ καλὸ ξαναβροῦμε τὶς ἀξίες μας, τὶς ἀρχές μας, τὴν συνείδησί μας, τότε νὰ ξαναδοῦμε τὰ περὶ Συντάγματος. Τώρα, τσιμεντοενέσεις θὰ καταφέρουμε μόνον….

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ παράδειγμα τῶν τσιμεντοενέσεων προέρχεται ἀπὸ ἕναν θεῖο διδάσκαλο.

Δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος ή Συντακτική Βουλή;

Εἶναι συνταγματικὴ ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρησις;2Το Σύνταγμά μας δεν προβλέπει τίποτα από τα δύο.
Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματός μας ούτε αναθεώρησή του μπορεί να γίνει το Σεπτέμβρη του 2011  γιατί δεν έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια από την προηγούμενη, ούτε μπορεί να αλλάξει με αναθεώρηση η μορφή του Πολιτεύματος.
Επομένως αν χρειαζόμαστε ένα νέο Σύνταγμα αυτό μπορεί θεωρητικά να το αποφασίσει ο λαός με δημοψήφισμα και μια Συντακτική Βουλή που θα εκλέξει , αν χρειαζόμαστε όμως αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί θα παραβιαστεί το άρθρο 110 του ισχύοντος Συντάγματος!!
 Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδος,έλαβε χώρα το έτος 2008,όπου εγκρίθηκαν μόνο 3 από τις συνολικά 38 αναθεωρητικές προτάσεις και καταργήθηκε μία μεταβατική διάταξη (άρθρου 115)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 110 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:


Άρθρο 110 1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1,4 παράγραφοι 1,4 και 7,5 παράγραφοι 1 και 3,13 παράγραφος 1 και 26.2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.3. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

4. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.

5. Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου αποψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.

6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.

Ὑψηλάντης ἀπὸ Πύργος news καὶ φωτογραφία ἀπό ἐδῶ
(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply