Σήμερα ἔχουμε κι ἕνα δημοψήφισμα.

Εἶναι βέβαιον πὼς γιὰ ἀκόμη μίαν φορά οὐδεῖς ἐκ τῶν κυβερνώντων θὰ «διαβάσῃ» τὰ ἀποτελέσματα τοῦ δημοψημίσματος ποὺ θὰ γίνῃ σήμερα στὶς πλατεῖες  μας. Εἶναι ἐπίσης βέβαιον πὼς ὅλο καὶ κάποιος ἀπό ὅλους αὐτοὺς θὰ κάνῃ ποδηλατάδα, κάποιος ἄλλος θὰ χλαπακιάζῃ ἀστακομακαρονάδα καὶ κάποιος τρίτος θὰ παίζῃ ἠλεκτρονικὰ παίγνεια. 

Εἶναι ἐπίσης βέβαιον πὼς θὰ βγοῦν οἱ δημοσιοκᾶφροι, οἱ παπαγάλοι καὶ κάθε λογῆς λαμόγιο καὶ θὰ μειώσουν μὲ κάθε τρόπο τὰ ἀποτελέσματά του.

Ἐ καί;

Τὸ δημοψήφισμα δὲν γίνεται γιὰ αὐτούς.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μέσα μας εἶναι ἔκπτωτοι πρὸ καιροῦ.

Τὸ δημοψήφισμα γίνεται πρῶτα καὶ κύρια γιὰ ἐμᾶς.

Ἐμεῖς θέλουμε νὰ συμπτυχθοῦμε  καὶ νὰ καταλάβουμε τὴν ἀνάσα τοῦ συν-Ἕλληνος πλάι μας. Νὰ αἰσθανθοῦμε, ἐκτὸς ἀπό πολίτες-μονάδες παραλλήλως τμῆμα συνόλου καὶ τμῆμα τοῦ ὅλου. Καὶ τὸ ὅλον λέγεται Ἑλλάς. 

Γιατί οἱ πλατεῖες μας γέμισαν; Γιὰ νὰ πίνουμε καφέ καὶ γιὰ κουτσομπολιό; Ἢ γιατί ἀντιληφθήκαμε πὼς ἔχουμε τὴν δύναμι;

Σήμερα λοιπόν ἔχουμε ἕνα δημοψήφισμα στὴν πλατεία. 

Στὴν κάθε μας πλατεία. 

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐὰν θὰ τὸ διαβάσῃ ἢ θὰ τὸ ἀναγνωρίσῃ ὁ Μητσοτάκης, ὁ ΓΑΠ, ὁ Πάγκαλος, ὁ Χί ὁ Ψί ὁ Ὠμέγα… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτοὶ ἔχουν ἤδη καταρρεύσει πρὸ πολλοῦ. 

Τὸ μόνον ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ εἴμαστε ἐμεῖς ὄρθιοι.

Καὶ τὸ δημοψήφισμα αὐτό μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει.

Καλημέρα Ἕλληνες. 

Ἔφθασε ἡ στιγμὴ τῆς Δικῆς μας Ὑπογραφῆς  γιὰ νὰ πετάξουμε ὁριστικῶς τοὺς ἀλῆτες ἔξω ἀπό τὴν Ἑλλάδα.

Φιλονόη.

Φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply