Ἔτσι σκάβει μόνης της μία κυβέρνησις τὸν λάκκο της.

Μεσοπρόθεσμο; Τί εἶναι αὐτό; Πάει καὶ πέρασε… Ἕνας τυφλός βουλευτής ἀπέδειξε πὼς ὄχι μόνον κάτι ἔχει μέσα στὰ παντελόνια του, ὄχι μόνον τιμᾶ τὰ παντελόνια του (καὶ τὰ φουστάνια του κυρίες μου, δὲν ἐξαιρεῖστε) ἀλλὰ μᾶλλον ἀπέδειξε ἐμπράκτως πώς εἶναι ὁ μόνος ποὺ βλέπει ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα.Ἔτσι σκάβει μόνης της μία κυβέρνησις τὸν λάκκο της.

Ἄλλοι ἀπεῖχαν (θαυμᾶστε ἦθος: τὸ ἦθος τῆς ἀποχῆς!!!)! Ἄλλοι ἦταν ἐκεῖ, κατεψήφισαν ἀλλὰ λίγο ἐνωρίτερον χαριεντίζονταν στὰ πίσω ἕδρανα μὲ τοὺς μΠΑτΣΟΚικούς βο(υ)λευτές…. (Ἔτσι γιὰ νὰ μαθαίνουμε καὶ ποιοί εἶναι οἱ πατριῶτες… Μὴν ξεχνιόμαστε… Ἄλλως τε πρὸ ἑνὸς ἔτους μόλις οἱ «νὰ χαρῶ ἐγὼ πατριῶτες» ὑπερψήφιζαν τὸ μνημόνιον.) Ἄλλοι καταψηφίζουν ἀλλὰ θὰ συναινέσουν ἐὰν τοὺς ζητηθῇ… Διότι ἄλλο ἡ ἀντιπολίτευσις κι ἄλλο ἡ κυβέρνησις!!!  Αὐτοί μάλλιστα εἶναι πρώην πατριτες καὶ κατὰ καιροὺς ἔχουν στείλει ἰδιαίτερες εὐχαριστίες σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς προτίμησαν μὲ τὴν ΛΑΘΡΟεισβολή τους.

Μία βο(υ)λὴ κωλοχανεῖο! Ὁ καθεῖς λέει καὶ ξελέει. Νὰ θυμηθῶ ποιόν; Τὸν Ῥομπόπουλο; Τὸν Ἀθανασιάδη; Τὴν Ντορίτσα; Καμμίαν συνέπεια λόγων κι ἔργων. Καμμία σοβαρότης. Καμμία ἠθική.

Καὶ εἶναι τόσο ἀλῆτες, τόσο ἀνήθικοι, τόσο γελοῖες κουδουνίστρες, ποὺ δὲν τοὺς ἀρκεῖ τὸ ἀντεθνικόν τους ἔργο… Ἔχουν μέγιστα θράση. Ὁ ἕνας ἀπειλεῖ μὲ ΤΑΝΚΣ. Ἴδιο ΤΑΝΚ ὁ ἴδιος, μᾶς ἀπειλεῖ πὼς θὰ κατεβῇ γιὰ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν τάξι καὶ τὸν νόμο. Δὲν διευκρινίζει ὅμως ποιόν νόμο. Τόν δικό του ἢ τὸν Συνταγματικό; Διότι ἐὰν ἐφαρμόσῃ τὸν συνταγματικό νόμο (ἔςτῳ αὐτόν ποὺ ὑπάρχει), ὁ πρῶτος ποὺ πρέπει νὰ πάῃ στὴν ψειροῦ εἶναι αὐτός καὶ οἱ ὅμοιοί του.

Τῆς κακομοίρας καὶ τῆς ἄμοιρης… Τί νά γράψω γιὰ τὰ ῥεζιλίκια τους; Νὰ γράψω γιὰ τὰ γιαούρτια ποὺ κάποιοι ἔφαγαν; Κι ἔμαθα μάλλιστα πὼς ἦταν γιαούρτια νυκτός… Μὲ χονδρή πέτσα… 

Νὰ γράψω πὼς κάποιον πῆγαν νὰ τὸν κρεμάσουν; Ἀλλὰ ἦταν ὁ ἴδιος ποὺ μόλις πρὸ ἡμερῶν πέταγε κορῶνες καὶ ὑποσχέσεις; (Ἀλήθεια, ποιός τὸν ἔσωσε αὐτὸν τὸν τύπο; Καὶ γιατί;)

Γράφουμε, γράφουμε… Ἀνησυχοῦμε, προβληματιζόμαστε, πικραινόμαστε.. Γιατί; Γιὰ νὰ δίνουμε ἐνέργεια στὰ σκουπίδια καὶ νὰ ἁπλώνουν τὴν μπόχα τους παρὰ πέρα ἀπὸ ὅσο τὴν ἅπλωναν; 

Αὐτὸ τὸ καραγκιοζιλίκι ποὺ λέγεται κυβέρνησις, βουλή καὶ ὑπήκοοί της, ἔχουν τελειώσει. Ἔχουν λήξει. Κάθε τερατόμορφο κατασκεύασμα, πρὶν καταρρεύσῃ, κάνει πολὺ μεγάλο θόρυβο. Ἔτσι κι αὐτὰ τὰ τελειωμένα ἀνθρωπάρια. Κάνουν πολὺ μεγάλο θόρυβο. Πολύ μεγάλη φασαρία. Πολύ μεγάλες δονήσεις. Πολύ μεγάλα κτυπήματα…. Ἀλλὰ γιὰ πόσο ἀκόμη; 

Τὰ θεμέλια τους ἔχουν διαλυθεῖ. Ἡ κρίσις τους εἶναι ἀνύπαρκτος. Τὸ μέλλον τους ἐπίσης. Ἡ θέσις τους ἐπισφαλής. Ὅλα γιὰ αὐτοὺς χάνονται… Ἤ ὀρθότερα, χάθηκαν, τελείωσαν… Λίγο νὰ κατακαθίσῃ ὁ κουρνιαχτὸς ἀπὸ τὴν σκόνη καὶ θὰ τὸ δοῦν ὅλοι…. 

Ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα, δεκαετίες τώρα ἔσκαβε τὸν δικό του λάκκο… Πίστευαν αὐτοὶ ποὺ τὸ στήριζαν πὼς θὰ ἦταν αἰώνιο… Ποιά αὐτοκρατορία ὅμως εἶναι αἰώνια; Τῶν Περσῶν; Τοῦ Ἀλεξάνδρου; Τοῦ βυζαντίου;  Ἡ ὀθωμανική; Ἡ ἀμερικανική; Ποιά;  Ὅλες κάποτε καταρρέουν μὲ πολύ μεγάλο θόρυβο καὶ διαλύονται σὲ ἄπειρα κομμάτια… Νομίζουν πὼς σκάβουν λάκκους γιὰ τοὺς ἐχθρούς τους, γιὰ νὰ καταλήξουν μέσα οἱ ἴδιοι… 

Σὲ τί διαφέρει λοιπὸν αὐτό ποὺ βλέπουμε σήμερα;  Μία μικρογραφία αὐτοκρατορίας ἀνεγκεφάλων καὶ ἀνθελλήνων ποὺ ἐπί τέλους λήγει… Μϊα φάκα ποὺ κλείνει μέσα τὸν «γᾶτο» κι ἀφήνει ἐλεύθερα τὰ «ποντίκια»… Ποὺ ὅμως ποτὲ δὲν ἦταν «ποντίκια».. Μεταμφιεσμένοι ἄνθρωποι ἦταν ποὺ ἐξ ἀνάγκης ἄλλαξαν προσωπεῖα γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν…

Ἂς περιμένουμε λοιπόν τὴν πτώσι τους στόν δικό τους λάκκο. Θὰ ἔχῃ μεγάλο ἐνδιαφέρον… Κι ἀκόμη μεγαλύτερο γέλιο… Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Τὸ χάσαμε τὸ γέλιο μας τόσους χρόνους… Καιρὸς πιστεύω νὰ τὸ ξαναβροῦμε..

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply