Ἡ καλλίτερη τιμωρία!

Ὑπάρχει ἄρα γε τιμωρία γιὰ κάποιον ποὺ ἐπὶ αἰῶνες καταπατᾶ τὰ ἀνθρώπινα δίκαια; Θεωρητικῶς ὄχι. Διότι δὲν μπορεῖς νὰ τιμωρήσῃς κάποιον γιὰ τὸ ἔγκλημα (ἀκόμη κι ἐπαναλαμβανόμενον) ποὺ διέπραξε κάποιος πρόγονός του.

Μπορεῖς ὅμως νὰ τὸν τιμωρήσῃς γιὰ τὰ δικά του ἔργα, μὲ τὶς δικές του μεθόδους.

Τί πράττουν οἱ κλῶνοι-ἀστυνομικοί γιὰ παράδειγμα; Κτυποῦν ἀδιακρίτως πολίτες; Πετοῦν χειροβομβίδες κρότου-λάμψεως μέσα στὸ πλῆθος; (Μάλλιστα ἕνας ἐξ αὐτῶν ἔχασε τὸ δάκτυλό του, τὸ ὁποῖον  βρῆκαν οἱ «ἐχθροί του»!!!) Ῥίχνουν ληγμένα δακρυγόνα καὶ διάφορα ἄλλα χημικά, ποὺ διεθνῶς κρίνονται ὡς ἐπικίνδυνα, μέσα σὲ παπποῦδες, γιαγιάδες καὶ παιδιά; Ποὺ σὲ τελικὴν ἀνάλυσι θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι τὰ παιδιά τους ἢ οἱ γονεῖς τους; 

Ναί, αὐτὰ κι ἄλλα πολλὰ χειρότερα. Κι ὄχι μόνον τὰ πράττουν ἀλλὰ καμαρώνουν οἱ ἠλίθιοι. (Ἀλήθεια, τί ἀπέγινε ὁ εἰσαγγελεύς ποὺ θὰ παρελάμβανε τό ταινιάκι μὲ τοὺς ὑπὸ τῶν κλώνων προστατευομένους «προβοκάτορες»;) 

Πῆγαν γιὰ παράδειγμα κι ἔρριξαν χημικά μέσα στὸν σταθμό τοῦ Συντάγματος; Μέσα; Τούς κλείνουμε μέσα σὲ ἕναν ἀρκετὰ μεγάλο χῶρο καὶ πετᾶμε τὰ ἴδια χημικά, κατὰ προτίμησιν ἀπό τὰ δικά τους γιά νὰ τελειώνῃ ἡ παρτίδα, καὶ τοὺς ἀφήνουμε νὰ σκάσουν ἀπό τὸ κακό τους.

Πῆγαν μὲ τὶς μηχανές τους καὶ κτυποῦσαν πολίτες στὰ κεφάλια μέσα στὴν Μητροπόλεως; Τοὺς καθίζουμε σὲ ἀντίστοιχα τραπεζάκια, καὶ βάζουμε κάθε μηχανόβιο νὰ περνᾶ ἀπό δίπλα καὶ νὰ τοὺς κοπανᾶ τὰ κεφάλια μὲ τὰ ἴδια ῥόπαλα.

Ἐπετέθησαν στοὺς πολίτες ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὸ Σύνταγμα δίχως δικαιολογία; Καὶ μάλλιστα ὅταν τὰ πάντα ἦταν εἰρηνικά γύρω; Καὶ δίχως κουκουλοφόρους; (Οἱ ὁποῖοι ἐμφανίσθησαν τοὐλάχιστον δύο ὧρες ἀργότερα.. Ἔως τότε κτυποῦσαν στὸ ψαχνὸ ἀκρίτως καὶ ἀσυνειδήτως!!!) Τούς περιορίζουμε σὲ μίαν πλατεία, ΟΛΟΥΣ (καὶ ἀποχωρήσαντες ἐκ τῆς ὑπηρεσίας) καὶ βαροῦμε κι ἐμεῖς ἀναλόγως. Ἀλλὰ τόσο πολύ, ὡς τε νὰ ποῦν τὸν δεσπότη Παναγιώτη.

Φυσικὰ δὲν ἔχουμε μόνον τὰ κλωνοποιημένα. Ἔχουμε καὶ τοὺς «ἐγκεφάλους» αὐτῶν. Τὰ κουδουνισμένα. Τί κάνουμε μὲ κάθε βολεμένο; Τὸν ἀφήνουμε νὰ πάῃ στὸ σπίτι του; Τὸν στέλνουμε  ἐξορία γιὰ νὰ σπάῃ πέτρες; Τόν φυλακίζουμε; 

Πιστεύω πὼς γιὰ ἐτούτη εἰδικῶς τὴν συνομοταξία, χρειάζεται εἰδική τιμωρία. Τὸ πρῶτο μέρος της θὰ πρέπῃ νὰ ἀφορᾷ σὲ ὅσα ἅρπαξαν. Ὑπὸ κάποιαν ἀπειλή (ἀποφασίστε μόνοι σας ποιά θὰ εἶναι) νὰ παραδόσουν ὅλα ὅσα ἄρπαξαν ΜΟΝΟΙ τους!!! Θὰ πονέσῃ τὸ «εἶναι τους»…  Δὲν ἁρπάζουμε, τοὺς ὑποχρεώνουμε σὲ ἐπιστροφή!!!! Διότι, ἀποδεδειγμένα πλέον ὅλα τὰ ἔκαναν γιὰ τὸ χρῆμα καὶ τὴν ματαιοδοξία τους. Λαμβάνουμε λοιπὸν πρωτίστως τὸ χρῆμα.

Τὸ δεύτερο τμῆμα τῆς τιμωρίας τους, κι ἐφ’ ὅσον ἔχουν ἐξοφλήσει μὲ τὸ πρῶτο, (διότι ἐὰν δὲν ἔχουν ἐξοφλήσει, ἐκεῖ πράγματι μπαίνουν τὰ νταμάρια καὶ οἱ ἐργασίες ὑπὲρ δημοσίου συμφέροντος) θὰ εἶναι ἡ καθημερινὴ «ἐθελοντικὴ» τους ἐργασία ὑπὲρ συνόλου. Ἂνευ ἀμοιβῆς καὶ εὐσήμων. Μὲ μίαν καρτέλα στὸ στῆθος ποὺ θὰ γράφῃ κάτι σὰν «ἐγὼ τὰ ἔφαγα ὅλα» (ἢ ἐπίσης ὅ,τι ἄλλο θέλετε) θὰ καθαρίζουν βόθρους, δρόμους, πλατεῖες, παραλίες, λιμάνια, καζάνια, ἀποχωρητήρια (νομίζω πὼς τὸ καλλίτερο εἶναι τὰ δημόσια οὐρητήρια), αὐλές, κήπους, χωράφια, ὑπόγεια, αὐτοκίνητα, σπίτια… Κι ὅ,τι ἄλλο βρωμίζει… Θὰ εἶναι οἱ δημόσιοι καθαριστές μας!!! Ἰδιοκτησία ὅλων!! 

Διότι, ὅπως αὐτὲς οἱ κουδουνίστρες μᾶς χρησιμοποιοῦσαν τόσους χρόνους γιὰ δούλους, ἔτσι κι ἐμεῖς πρέπει νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουμε μόνον γιὰ δούλους. Μήπως κι ἀνακαλύψουν τὴν πραγματική τους φύσι. Ὡς τε οἱ Ἕλληνες νὰ ἀσχοληθοῦν ἐπί τέλους μὲ πνευματικά ἔργα καὶ μὲ ἔργα ἀναδομήσεως τῆς Ἑλλάδος.

Μὴν σᾶς φαίνεται καὶ τόσο μακρινό κάτι τέτοιο. Κοντοζυγώνει. Τό θέμα εἶναι νὰ μὴν ξεπέσουμε στὰ δικά τους ἐπίπεδα. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε δολοφόνοι. Ἴσως οἱ κραμάλες νὰ φαντάζουν θαυμάσια λύσις μέσα στὸ θυμωμένο μας μυαλό, ἀλλὰ εἶναι; Δὲν θὰ εἴμαστε ἕνας λαός δολοφόνων στὴν συνέχεια; Δὲν θὰ κουβαλᾶμε κι ἐμεῖς κάτι ἀπό τὴν δική τους σαπίλα;

Ἡ τιμωρία τους πρέπει νὰ εἶναι καὶ παραδειγματική καὶ μεγάλη σὲ διάρκεια. Μία κρεμάλα εἶναι κάτι στιγμιαῖο. Ἐν ᾦ ἕνας Πάγκαλος καθαριστής δημοσίων οὐρητηρίων, ἢ ἕνας σα-Ραγκούσης καθαριστὴς περιττωμάτων σκύλων ἀπό τὶς πλατεῖες,  ἢ μία Διαμαντοπούλου (πάντα μὲ τὴν Δραγώνα της φυσικά) καθαρίστρια σχολικῶν ἀποχωρητηρίων;  Πῶς τὸ βλέπετε; 

Ἀναμένοντας κι ἄλλες προτάσεις γιὰ τὴν τιμωρία….

Φιλονόη.

 

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply