Νὰ σὲ κάψω Γιάννη μ' νὰ σ' ἀλείψω λάδι!


Ἔλα βρὲ Γιάννη, κᾶτσε νὰ σοῦ βάλω φωτιά καὶ μόλις σὲ κάψω καλὰ καλά, τότε θὰ σὲ πασαλείψω λαδάκι νὰ μαλακώσουν οἱ πληγές σου. Σύμφωνοι Γιάννη; 

 

Εἶδες τί ὠραῖα ποὺ σοῦ τὰ λέω Γιάννη μ’; Καλλίτερα κι ἀπό τὰ κουδουνισμένα… Ἐγὼ τοὐλάχιστον σοῦ δηλώνω πὼς θὰ σὲ κάψω… Δὲν λέω ἄλλα τώρα κι ἄλλα αὔριο… Κατάλαβες Γιάννη μ’;

 

Οὔουουουου νὰ μοῦ χαθεῖτε ῥεζίλιδες… Τομάρια… (Βλέπετε, σᾶς βρίζω… Ἔμαθα, ποὺ πολὺ πιθανόν νὰ εἶναι καὶ ῥάδιο ἀρβύλα, πὼς συλλαμβάνετε κανονικότατα ἱστολόγους. Εἶναι ἀλήθεια μπρέ; Ἐδῶ εἶμαι…. Σᾶς περιμένω…) 

Πρῶτα σακατέψατε ἕναν λόχο παπποῦδες καὶ τώρα ζητᾶτε συγγνώμη; Σοβαρολογεῖτε; Δῆλα δή τί περισσότερο ἔπρεπε νὰ κάνετε;  Νὰ σκοτώσετε; Μόνον αὐτὸ δὲν κάνατα. Πετούσατε μέσα στὰ πόδια τῶν ἀνθρώπων
 χειροβομβίδες κρότου λάμψεως. Ἄνθρωποι μὲ τὰ καμμένα μέλη τους, ἔτρεχαν στὶς πρόχειρες ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καὶ τοὺς ἐπιτεθήκατατε κι ἐκεῖ.

Τί εἶστε μωρέ; Τί εἶστε; Δὲν ἔχετε σχέσι μὲ αὐτὴν τὴν κοινωνία; Ἀπὸ τὴν Ἄρη μᾶς ἤλθατε; Ἢ ἀπὸ τὴν ἀλλοδαπὴ γενικότερα; 

Ἡ γιαγιά μου ὅταν ἤθελε νὰ βρίσῃ κάποιον, τὸν φώναζε κιορατά κι ἀκάθαρμα. Ξέρετε πόσο δίκαιον εἶχε ἡ γιαγιά μου;  Βουνό….

Τὸ κιορατάς ποῦ κολλάει; Γιὰ ἀναζητεῖστε λίγο τὰ τοῦ οἴκου σας… Ποιός σύντροφος θὰ σᾶς σεβαστῇ; Ποιός θὰ μείνῃ δίπλα σας μὲ καθαρή συνείδησι; Ποιό παιδί θὰ φωνάξῃ πατέρα καὶ δὲν θὰ συνειδητοποιήσῃ γρήγορα πὼς πρέπει νὰ σᾶς …ἂλλάξῃ; 

Τὸ ἀκάθαρμα τὸ ἀντιλαμβάνεστε φαντάζομαι… Εἶναι αὐτὸ τὸ βρώμικο, τὸ μιαρό… Αὐτὸ ( ἢ αὐτός) ποὺ δὲν ἔχει (ἢ δὲν μπορεῖ) νὰ καθαρθῇ. Δῆλα δή τὸ χειρότερον εἶδος στὸν πλανήτη. Ὁ Ὑβριστής! Ὁ πολέμιος τῆς φύσεως καὶ τοῦ δικαίου. 

Ἂει λοιπόν νὰ μοῦ χαθεῖτε ἀκαθάρματα. Κιορατᾶδες. Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν μᾶς κουβαληθήκατε, νὰ πεῖτε στὸ ἀφεντικό σας πὼς τοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος ζυγό δὲν ὑπομένει. Κι ὅταν λέω Ἕλληνος, ξέρετε πολύ καλὰ σὲ τί ἀναφέρομαι. Εἶναι αὐτός ποὺ τρέμετε ἐσεῖς ὑπάνθρωπα ἀνθρωπάρια. Αὐτὸς ποὺ δίχως του δὲν ὑπάρχετε καὶ σὲ λίγο θὰ τὸν παρακαλᾶτε γιὰ ἔλεος… Σὲ πολύ λίγο… 

Κιορατᾶδες…

Ἔ κιορατᾶδες….

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἡ συγγνώμη τοῦ Παπουτσῆ φαντάζομαι εἶναι περιττή. Ἐδῶ δὲν ζήτησε συγγνώμη γιὰ τὸ Σάμινα. Γιὰ μερικῶν ἐκατοντάδων γέρων τὰ σπασμένα κεφάλια θὰ ζητήσῃ; Σιγά μὴν ἱδρώσῃ…. Καὶ μᾶς πάθῃ ἀναφυλαξία… Καὶ μετὰ πῶς θὰ τὸν περιλάβουμε ἐμεῖς; 

Αὐτὰ τὰ σίδερα, ποὺ νομίζετε πὼς εἶναι τὰ σίδερα τῆς φυλακῆς μας, ποὺ νομίζετε πὼς μᾶς κρατοῦν μακριά σας, ποὺ νομίζετε πὼς μᾶς χωρίζουν ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μᾶς κλέβετε… Αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ σίδερα νὰ τὰ θυμᾶστε… Εἶναι τόσο εὔκολο νὰ πέσουν ποὺ ἀπορῶ… Ἀπορῶ γιατί δὲν τὸ καταλαβαίνετε… Ἀλλὰ εἴπαμε.. Ἐσεῖς ἢ ἀπὸ ἄλλον πλανήτη μᾶς ἤλθατε ἢ ……

Ἂααα… Καὶ κάτι τελευταῖο… Οἱ οὐρὲς πλέον δὲν βγαίνουν… Νὰ τὸ θυμᾶστε… Ὅσες βγῆκαν βγῆκαν… Ποὺ καὶ γιὰ αὐτὲς ἀμφιβάλλω βέβαια… 

 

Ἐκπληκτικές φωτογραφίες ἀπό τὸν ΣακΤσακ. ποὺ θὰ βρεῖτε κι ἐδῶ.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply