Ἄδωνις: ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!

Ἄδωνις ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!6 Πράγματι ξεπέρασε τὸν ἑαυτό του!! Πράγματι τὰ ἔδωσε ὅλα! Κάποιοι τὸν χαρακτήρισαν ἐμετικό… Ἴσως νὰ ἔχουν καὶ δίκαιον. 

Ἐγώ θὰ χρησιμοποιήσω τὸν (ἀνθελληνικό) λόγο του γιὰ νὰ τοῦ  ἀποδείξω πόσο «μπασμένος» μέσα στό ὑπάρχον σύστημα εἶναι, πόσο ἀνθελληνικῶς δρᾶ καὶ πόσο πολύ ψεύδεται. 

Στὸ 10:30 λεπτό, περίπου, ἀρχίζει λοιπὸν ὁ Ἄδωνις μίαν ὑστερικὴ προπαγάνδα γιὰ χρήσι πλαστικῶν σφαιρῶν, γιὰ τὴν ἐξομοίωσι τῶν ὅπλων ποὺ διαθέτουν τὰ ΜΑΤ μὲ αὐτὰ τὰ ὅπλα ποὺ διαθέτουν οἱ ΕὐρωπΕοι καὶ γενικῶς τὸν πιάνει ἕνα παραλήρημα γύρω ἀπὸ τὸν δίκαιο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ἀστυνομία ἔπραξε ἄριστα τὴν δουλειά της κι ἐπροστάτευσε τὸ κΥνοβούλιο. Ἐκπληκτικό!! Τέλειος!!! Μοναδικός!!! Ἐὰν θέλετε νὰ χρησιμοποιήσετε κάποιον γιὰ νὰ κάνετε προπαγάνδα καὶ ἔλεγχο σκέψεως, πιστεύω πὼς εἶναι ὁ καταλληλότερος ὅλων! Δὲν θὰ βρεῖτε ποὐθενὰ καλλίτερον!!!

Μᾶς δηλώνει πὼς 130 παιδιὰ τῶν ΜΑΤ εἶναι στὰ νοσοκομεῖα. Πόσοι παπποῦδες εἶναι στὰ νοσοκομεῖα; Πόσοι πολίτες; Ξέρει; Ποῦ νὰ ξέρῃ!! Τὶς ἀνακοινώσεις τὶς διαβάζει μόνον ἀπό τὴν μία στήλη. Τὴν ἄλλη, μὲ τοὺς ἑκατοντᾶδες τραυματίες πολίτες τὴν ἀγνοεῖ. Ἀλήθεια, ὅλοι αὐτοὶ οἱ τραυματίες ἦταν τσιράκια τοῦ Κωνσταντίνου, τοῦ Τσίπρα καὶ τοῦ Ἀλαβάνου; Σοβαρολογεῖ;  Καὶ μετὰ μᾶς συζητᾶ γιὰ Ἑλλάδα; Ποιός; Ὁ Ἄδωνις;

Δὲν ὑποτιμοῦμε λοιπὸν τὸν (κατὰ τὰ ἄλλα ἀγαπητό) Ἄδωνι, διότι ὡς τέλειο τμῆμα τοῦ παλαιοκομματισμοῦ, πιστεύω πὼς πράγματι μπορεῖ νὰ στηρίξῃ καὶ νὰ προστατεύσῃ αὐτὸ τὸ κάτι ποὺ καταστρέφει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν κάνει ὑποχείριο κάθε    ὑπανθρώπου ἐκμεταλλευτοῦ. 

Γιατί ἰσχυρίζομαι κάτι τέτοιο;

Πρωτίστως ὁ Ἄδωνις ψεύδεται ἀσυστόλως. Ξεκινῶντας λοιπὸν μὲ ἕνα χονδροειδέστατον ψέμα, προχωρᾶ στὸν λόγο του, ἀλλάζοντας τὶς ἔννοιες τῶν πραγμάτων καὶ τὴν σειρά τῶν γεγονότων. 

Προσωπικῶς δὲν ἤμουν στὸ Σύνταγμα αὐτὲς τὶς δύο ἡμέρες. Δὲν πηγαίνω ποτέ σὲ ἀπεργίες, σὲ συλλαλητήρια καὶ σὲ συνδιαλιστικὲς ἐκτονώσεις. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς δὲν ἔχω τὴν ἀπαραίτητο πληροφόρησι ἢ ὅ,τι δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι (τῶν ὁποίων τὸν λόγο σέβομαι κι ἐκτιμῶ πολὺ περισσότερο ἀπό τοῦ Ἀδώνιδος) οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στὸν κύκλο μου, καὶ μὲ πληροφοροῦν γιὰ τὰ τεκταινόμενα. 

Τὰ ὅσα λοιπὸν συνέβησαν στὸ Σύνταγμα αὐτὲς τὶς δύο ἡμέρες, παρουσιάζονται ἀπὸ τὸν Ἄδωνι ἐν τελῶς διαστρεβλωμένα καὶ ἀνάποδα. Βέβαια πρέπει νὰ ἔχῃς ταλέντο γιὰ νὰ κάνῃς κάτι τέτοιο. Δὲν γίνεται γιὰ παράδειγμα νὰ ἰσχυρίζεσαι πὼς τὸ Σύνταγμα καλῶς κατεστάλῃ, ἐφ’ ὅσον οἱ γνωστοὶ μπαχαλάκηδες τὸ ἔκαναν γῆς μαδιάμ.  Διότι, ὡς γνωστόν, οἱ γνωστοὶ μπαχαλάκηδες δὲν χρειάστηκαν στὴν ἀστυνομία γιὰ νὰ τὴν ὠθήσουν στὴν παράλογη ἐπέμβασι. 

Γιὰ παράδειγμα, ὁ κόσμος (Ἄδωνι, τὸ «πλῆθος», οἱ παπποῦδες, τὰ παιδάκια) διαδήλωναν εἰρηνικότατα δίχως ἔκτροπα καὶ δίχως προπαγανδιστὲς ἀνάμεσά τους, ὅταν κατὰ τὶς 12:00 ξεκίνησε (ἐν τελῶς ἀναίτια) ἡ χρήσις χημικῶν καὶ πάσης φύσεως μέτρων καταστολῆς. Ὅταν γιὰ παράδειγμα οἱ «Ἕλληνες» ἀστυνομικοί, ἔσπαγαν τὰ κεφάλια παππούδων καὶ γιαγιάδων ἢ τοὺς ἔστελναν στὰ πρόχειρα ἰατρεῖα τοῦ σταθμοῦ, δὲν εἶχαν δεκτεῖ καμμία πρόκλησι, καμμία πρόσκλησι καὶ καμμία ἐνόχλησι. Ποῦ ἀκριβῶς (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι εἶδες ἐσὺ μπαχαλάκηδων ἐπέμβασι; 

Δὲν τὴν εἶδες Ἄδωνι.  Κι ὄχι μόνον δὲν τὴν εἶδες, ἀλλὰ ἂν καὶ γνώστης τῆς ἀληθείας, τῆς ἀλλάζεις τὰ φῶτα. Ἀλήθεια, στὴν δική σου γλώσσα, πῶς ἀκριβῶς λέγεται αὐτό; Μήπως ἔχει κάποιαν σχέσι μὲ τὴν γκαιμπελικὴ προπαγάνδα; Λές; 

Συνεχίζω ὅμως. Μετὰ τὶς 13:30 (μπορεῖς ἀνὰ πάσᾳ στιγμὴ νὰ τὸ ἐλέγξῃς)  (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, «καλῶς ὅρισε» ἡ πλατεία τοὺς μπαχαλάκηδες.  Εἶχαν δῆλα δή προηγηθεῖ ὅλα τὰ ἔκτροπα ποὺ κατέστησαν τὸν κόσμο ὑποχείριο τῶν δακρυγόνων, τοῦ αἵματος καὶ τοῦ τρόμου, κι ὅταν πιὰ μὲ τὸ καλό αἰσθάνθηκαν οἱ «Ἕλληνες» ἀστυνομικοὶ κύριοι τῆς πλατείας, τότε πέρασαν στὴν δευτέρα φάσι τοῦ σχεδίου. Ἔριξαν τοὺς «κολλητούς τους» στὴν πλατεία, γιὰ νὰ «δικαιολογήσουν» τὰ ἀδικαιολόγητα. 

Ῥίξε κι ἐδῶ μίαν ματιά…. Ἔχει ἐνδιαφέρον ἐπίσης, ἡ ἄλλη ὀπτική… Ὄχι ἡ δική σου φυσικά…

Πλῆθος οἱ μαρτυρίες. Πλῆθος οἱ καταθέσεις αὐτοπτῶν μαρτύρων. Ἀλήθεια, ποῦ ἀκριβῶς (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι βρῆκες ἐσύ πρῶτα σπάσιμο πλατείας καὶ μετὰ «δικαία»  ἐπέμβασι τῶν «Ἑλλήνων» ἀστυνομικῶν; Τὸ διάβασες στὸ ἀστυνομικὸ δελτίο; Τὸ διάβασες στὶς ἐφημερίδες; Στὸ διαδίκτυο; Ἢ εἶχες ἀπ’ αὐθείας σύνδεσι μὲ τὸ κέντρο ἐπιχειρήσεων;  Εἰλικρινῶς, τέτοιαν διαστρέβλωσι τῶν γεγονότων δὲν τὴν ἔχω ξανασυναντήσει.  (Ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὸν συνάδελφό σου Λαλάκη… Τὰ αὐτὰ πράττετε!!!  Τῆς αὐτῆς σχολῆς εἶστε;)

Καὶ δὲν εἶναι μόνον λυπηρό (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, τὸ ὕφος σου καὶ ἡ αἰσχίστου εἴδους προπαγάνδα ποὺ ἀσκεῖς, εἶναι ἀνήθικο κι ἀντεθνικό ὅλο τὸ ὑφάκι καὶ τὸ περιεχόμενον. Καθῶς καὶ ἡ στόχευσις. Σαφῶς καὶ ὅσοι κατηγορεῖς ἔχουν συνεργίες, συνεργασίες καὶ συνυπευθυνότητα γιὰ κάθε ἔκτροπο στὴν Ἑλλάδα σήμερα. Ἀλλὰ γιατί δὲν ἀναφέρεσαι καὶ στὶς στενότατες σχέσεις κράτους καὶ παρακράτους; Τοὐλάχιστον τὸ διαδίκτυον βοᾶ ἀπὸ πληροφορίες, φωτογραφίες κι ἀποδείξεις. Γιατί σιωπᾶς;  Γιατί ἀποκρύπτεις ἐντέχνως τὴν ἀλήθεια; Μήπως κάπου στοχεύῃς; 

Δὲν μᾶς λές ὅμως Ἄδωνι, τί ἀκριβῶς σχέσι μὲ τὸν Τσίπρα, τὸν Ἀλαβᾶνο καὶ τοὺς λοιποὺς ἀναρχοαριστερούληδες μπαχαλάκηδες, ἔχουν αὐτοὶ οἱ παπποῦδες:Ἄδωνις ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!7 Ἄδωνις ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!5 Ἄδωνις ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!1 Ἄδωνις ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!4 Ἄδωνις ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!3 Ἄδωνις ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!12

 

Ῥίξε μίαν προσεκτικὴ ματιά κι ἔλα νὰ μᾶς ἀπαντήσῃς. Ἐὰν φυσικὰ μπορῇς νὰ δῇς καὶ δὲν σὲ ἔχει τυλίξῃ κι ἐσένα τὸ σκότος τοῦ μαύρου πέπλου, ποὺ κάποιοι ἔχουν θρασύτατα ἁπλώσει ἐπί τῶν Ἑλλήνων. 

Ἀναρωτιέμαι εἰλικρινῶς γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον παρουσιάζεις τὰ γεγονότα. Ἀναρωτιέμαι γιὰ τὴν ἀνακρίβεια, τὸ συνειδητὸ ψεῦδος καὶ τὴν παραπληροφόρησι. Γνωρίζω πὼς ἡ καρέκλα σου ἔχει μεγάλη γλύκα. Ὅπως καὶ ὅλων σας. Γνωρίζω ἐπίσης καὶ τὸν ἀγώνα ποὺ θὰ κάνετε (ἔως ἐσχάτων) γιὰ νὰ μὴν χάσετε τὰ ὅσα τὸ σύστημα σᾶς παρεχώρησε. Γνωρίζω ἐπίσης καὶ τὴν ἀγωνία σας, τὸν πανικό σας, τὴν ἀπόγνωσι… Τὰ κατανοῶ, δίχως ὅμως νὰ τὰ συμμερίζομαι. 

Ἐπιτίθεσαι κατὰ τῶν «ἀγανακτισμένων»… Κακῶς… Οἱ «ἀγανακτισμένοι» (οἱ κεφαλές τους γιὰ τὴν ἀκρίβεια) συμπλέουν μὲ τὰ πιστεύω σου, μὲ τὴν παγκόσμια διακυβέρνησι καὶ μὲ τὰ ὅσα ὑπηρετεῖς. Δὲν διαχωρίζουν  θέσι ποὐθενά.  Γιατί λοιπὸν τοὺς κατηγορεῖς; Μήπως δὲν κάνετε τὰ αὐτὰ πράγματα; 

Τί ἀκριβῶς δὲν στήριξες στὴν βουλή τὶς τελευταῖες ἡμέρες Ἄδωνι; Μήπως τὸ μεσοπρόθεσμο; Τί ἀκριβῶς «πολεμοῦν» οἱ «ἀγανακτισμένοι»;  Μήπως τὸ μεσοπρόθεσμο; 

Τί ἀκριβῶς θέλουν οἱ «ἀγανακτισμένοι» Ἄδωνι; Τὴν δικαιοσύνη; (Λέμε τώρα…) Μέσα ἀπὸ ποιόν δρόμο; Τῆς «κάτι» δημοκρατίας; Μὰ σὲ τί ἀκριβῶς διαφέρουν τὰ ὅσα διεκδικεῖτε; Μίαν «κάτι» δημοκρατία στηρίζεις ἐσύ, μίαν «κάτι» δημοκρατία ζητοῦν αὐτοί! Τϊ σὲ πείραξε; Ὁ ἐπιθετικός προσδιορισμός; Μὰ κάθε ἐπιθετικός προσδιορισμός διαστρεβλώνει τὴν ἔννοια τοῦ ὑποκειμένου. Δὲν τὸ ἤξερες; Διαστρεβλωμένη δημοκρατία στηρίζεις ἐσύ, διαστρεβλωμένη κι αὐτοί. Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ διαφορά σας; Στὸν προσδιορισμό; Μᾶς δουλεύετε; 

Ἡ λέξις δημοκρατία ἀπό μόνη της τὰ λέει ὄλα. Μήπως πιστεύῃς πώς ἔχουμε δημοκρατία; Ἢ μήπως πιστεύουν οἱ «ἀγανακτισμένοι» πώς θὰ φέρουν δημοκρατία; Ὁ ὁποιοσδήποτε ἐπιθετικός προσδιορισμός ἀπό μόνος του  ἀλλάζει (οὐσιαστικῶς ἀλλοιώνει) τὴν ἑτυμολογία τοῦ ὅρου. Δὲν τὸ ἤξερες; Γιατί εἶχα τὴν ἐντύπωσι πὼς τὸ ἤξερες; Λᾶθος μου… Συγγνώμη…

Τέλος (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, μιλᾶς γιὰ προπαγάνδα. Θὰ συμφωνήσω. Θὰ συμφωνήσω στὸ γεγονὸς τῆς συστηματικῆς προπαγάνδας ποὺ ἀσκεῖτε ὅλοι σας. Μεγάλο κόλπο ἡ προπαγάνδα. Πολύ μεγάλο κόλπο. Μὲ αὐτὸ τὸ κόλπο (ὑποτίθεται) ἐλέγχεις καὶ κατευθύνεις τὴν κοινὴ γνώμη, κατὰ πῶς σὲ βολεύει καὶ σὲ ἐξυπηρετεῖ ὅμως. ΠΟΤΕ γιὰ τὸ καλό τοῦ συνόλου… Διότι ἐὰν ὑπηρετοῦσες ἐσὺ καὶ ἡ κάτι «δημοκρατία» σου τὸ καλὸ τοῦ συνόλου, τὸ σύνολον θὰ τὸ εἶχε ἀντιληφθεῖ (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι καὶ δὲν θὰ βιώναμε τὰ τελευταῖα γεγονότα. 

Ὅλοι αὐτοὶ (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, δημοκρατία δίχως ἐπιθετικοὺς προσδιορισμοὺς ἀξιώνουν. Ἀπαξιεῖς δῆλα δή τὸν ἐξοργισμένο πολίτη, διότι ἐσὺ, ὡς ἄλλος «προστάτης» καὶ «προασπιστὴς» αὐτῶν ποὺ ἀπαξιώνουν κι ἀδικοῦν τὸ σύνολον,  πιστεύεις πὼς ὁ ἐνδεδειγμένος τρόπος γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Ἑλλάδος, εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑπηρετεῖς. 

Ἐὰν εἶχες δίκαιον, ἐὰν λέμε, τότε γιατί ὅλοι αὐτοί, (καὶ δὲν ἀναφέρομαι οὔτε στοὺς μπαχαλάκηδες, οὔτε στοὺς ἀριστερούληδες, οὔτε στοὺς «ἀγανακτισμένους»)  εἶναι στοὺς δρόμους; Εἶναι δυνατὸν τόσα ἑκατομμύρια νὰ ἔχουν ἄδικο κι ἐσὺ ὀ ἕνας δίκαιον; (Θὰ ἀναρωτηθῶ ἐκ νέου γιὰ τὴν σοβαρότητα τῶν θέσεών σου: γιατί πρὸ ἑνὸς ἔτους ἦταν καλὸ τὸ μνημόνιον καὶ τώρα δὲν εἶναι;) 

Ποτὲ δὲν ὑπεστήριξα τὴν γνώσι-γνώμη τῶν πολλῶν. Ἀντιθέτως. Ἤμουν πάντα ὑπέρ τῆς γνώσεως (γνώμης, τοποθετήσεως, ἐκφορᾶς ἐπιχειρημάτων) τῶν εἰδικῶν. Δῆλα δή τῶν ἀρίστων. Δῆλα δή τῶν δικαίων καὶ ἠθικῶν. 

Σὲ τί ἀκριβῶς ὅμως οἱ τόσοι εἰδικοί, οἰκονομολόγοι, πολιτικοὶ ἀναλυτές, ἁπλοῖ πολῖτες (γνῶστες ὅμως κι ὄχι παρατηρητές) δὲν εἶναι σοβαρότεροι ἀπὸ ἐσένα; Σὲ τί ἀκριβῶς δὲν ἔχουν δίκαιον ὅταν ξεσηκώνουν τὸν κόσμο νὰ ἀντιδράσῃ; Σὲ ποιό σημεῖον διαφωνεῖς; Μήπως σὲ ἐκεῖνο ποὺ ἐὰν ἐφαρμοστῇ (καὶ θὰ ἐφαρμοστῇ) σὲ ἀκυρώνει πλήρως;

Δῆλα δή, ὅλοι αὐτοί, (ἐπαναλαμβάνω γνῶστες, εἰδικοί, ἄριστοι) ἀποδεικνύουν τὸ ψευδὲς κι ἀναληθὲς σκηνικὸ ποὺ στήσατε, κι ἀπαιτοῦν ἀκύρωσί του. Δῆλα δή, ὅλοι αὐτοί, (εἴπαμε, οἰ γνῶστες) ἐνημερώνουν τὸ «πλῆθος» γιὰ τὰ ὅσα εἰς βᾶρος του διενεργεῖτε, καὶ κατάφεραν  μέσῳ τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ  (καὶ μόνον, ὄχι τῆς πετσοκομμένης πληροφορίας ποὺ ἀναπαράγεις) κι ἔπεισαν τὸν Ἕλληνα νὰ διεκδικήσῃ ὅσα τοῦ ἀνῂκουν. Πονάει; Τϊ νά κάνουμε… Οἱ ἐργολαβίες τῶν «ἑλληναράδων» μᾶς τελείωσαν… Ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ εἰλικρινῶς ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν χρησιμοποιοῦν τὴν Ἑλλάδα ὡς μέσον προβολῆς τους. Ξέρεις, συμβαίνουν κι αὐτά…. Κι ἂς μὴν σοῦ ἀρέσουν…

Μὴν βιαστεῖς νὰ ἀπαντήσῃς… Θυμήσου τὴν τόσο «σοβαρή» σου τεκμηρίωσι γιὰ  τὴν πρὸ ἔτους πρόσκλησι τοῦ ΔΝΤ. Ποῦ πῆγαν τὰ παχιά τὰ λόγια τὰ μεγάλα; Ἔπαψε τὸ ΔΝΤ νὰ εἶναι ὁ σωτήρας μας; Μήπως (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, δὲν ἤξερες τί ἔλεγες καὶ τότε καὶ τώρα; Μήπως;

Ἂς ἐπιστρέψω ὅμως στὴν «προάσπισι» τῆς «ἀκριβῆς» κάτι «δημοκρατίας» σου (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι. 

Ἐκεῖ στὴν πλατεία (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, τὸ κύριο πρόβλημά σου δὲν εἶναι ἡ βρῶμα ἀπό τὰ κάτουρα. (Ἀλήθεια, πῶς τὰ κομμάτια σοῦ ἤλθε τέτοια παραπληροφόρησις;) Ἐκεῖ στὴν πλατεία, (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, συμβαίνει κάτι ποὺ δὲν σοῦ ἀρέσει διόλου. Ποὺ σοῦ τρίβει στὰ μοῦτρα μίαν ἀλήθεια, τὴν ὁποίαν πασχίζετε ὅλοι ἐσεῖς οἱ καπελωτές μας, νὰ διαστρεβλώσετε, νὰ ἀνακόψετε τὴν ἔκφρασί της καὶ νὰ ἀποπροσανατολίσετε τὰ ὅσα ἀποκαλύπτει.

Ἐκεῖ στὴν πλατεία (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα)  Ἄδωνι, ἀναγεννᾶται ὁ Ἕλλην. Ἐκεῖ στὴν πλατεία, (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι κτίζεται ἡ Ἑλλάς, μὲ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύῃ, κι ὄχι μέσα ἀπὸ τὰ ψεύδη ποὺ μᾶς ταΐζατε τόσους χρόνους.  Ἐκεῖ στὴν πλατεία, (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, οἱ μᾶσκες ἔπεσαν. Ἡ δύναμις ἐπανέρχεται. Ἀξιώνει χῶρο καὶ τρόπο ἐκφράσεως. Καὶ (δυστυχῶς γιὰ ἐσένα καὶ κάθε ἄλλον ὑπηρέτη τοῦ ὅποιου ἀνθελληνισμοῦ) φέρνει πίσω τὴν πραγματικὴ Ἑλλάδα στὸν τόπο ποὺ τὴν δόμησε. 

Δὲν σοῦ ἀρέσει… Τό ξέρω… Σὲ ξεβολεύει… Σοῦ καταστρέφει τὸ τόσο καλὰ προγραμματισμένο μέλλον… Τί νὰ κάνουμε ὅμως… Δὲν μποροῦμε νὰ καλύψουμε ὅλα τὰ γοῦστα… Περιοριζόμαστε μόνον σὲ αὐτὰ ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴν Πατρίδα μας καὶ τοὺς πολίτες της. Ὄχι σὲ αὐτὰ ποὺ τὴν θάπτουν….

Θὰ ἔλεγα λοιπὸν πὼς εἶναι πολὺ καλλίτερο νὰ ἀσχοληθῇς μὲ τὴν πώλησι τῶν βιβλίων σου. Τοὐλάχιστον, ὅταν θὰ τελείωσουμε μὲ τὴν «μεταπολίτευσι» θὰ σοῦ μείνῃ κι ἕνα εἰσόδημα. Καὶ εἶναι κρίμα, διότι ξεκίνησες ἀπό ἀλλοῦ… Ἀλλὰ ἡ φιλοδοξία εἶναι κάκιστος σύμβουλος…. Καὶ τὸ ἀποδεικνύεις καθημερινῶς….

Δὲν ξέρω λοιπὸν ἐὰν εἶναι ἐμετικὴ ἡ στάσις σου… Αὐτὸ ποὺ ξέρω  εἶναι  πὼς σίγουρα εἶναι ἀτυχὴς ἡ παράστασις… Ἀκραῖα ἀτυχής…..

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.  Ἡ πλατεία δὲν βρωμάει κάτουρο. Στὸ διαβεβαιῶ ἐγώ. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὸ ψεύδεσαι! Κρίμα βρὲ (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα)  Ἄδωνι… Κρίμα… Ἀλήθεια, γιατί πρὸ ἑνὸς ἔτους ψήφιζες μὲ χέρια καὶ πόδια τὸ μνημόνιο καὶ τώρα μούτζωνες μὲ χέρια καὶ πόδια τὸ μεσοπρόθεσμο; Δὲν ἦταν ἐπαρκῇ τὰ ἀνταλλάγματα;  Πότε θὰ μᾶς ἀπαντήσῃς; Μήπως ποτέ;

Υ.Γ. 2. Δὲν θέλουμε νὰ προστατεύσουμε αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα δημοκρατίας. Μόνον ἐσύ καὶ οἱ δικοί σου θέλετε νὰ τὸ προστατεύσετε. Ἐμεῖς θέλουμε Ἑλλάδα! Θέλουμε ἠθική. Δικαιοσύνη. Θέλουμε τοὺς ἀρίστους μας. Σιχαθήκαμε τὰ σκουλήκια, τοὺς ἡμιμαθεῖς, τοὺς μικρόνοες, τοὺς ὁλιγίστους, τοὺς συμβιβασμένους καὶ τοὺς ἀνθέλληνες.  Κατανοητόν; 

Υ.Γ.3. Ποῦ ζοῦμε; Θὰ σοῦ πῶ ἐγώ ποῦ ζοῦμε. Στὴν μεγαλυτέρα ἀνθρώπινη φυλακή ποὺ στήθηκε στὸν πλανήτη. Κι ἐσύ, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι, εἶσαι δεσμοφύλακας. Ἀλλὰ μεγάλε Ἄδωνι, τελείωσε… Θές δὲν θές, τελείωσε…. Πάπαλα!!! Φινίτο!!! Γκέ γκέ;

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply